GTF

Historia Towarzystwa rozpoczęła się jesienią 1954 roku, kiedy to z inicjatywy Zbigniewa Łąckiego powołano Miejski Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwszy Zarząd Towarzystwa pod jego kierownictwem doprowadził już rok później do otwarcia w salach Muzeum I Dorocznej Wystawy Fotografii. Warto przypomnieć, że przed otwarciem Małej Galerii w 1972 roku wszystkie wystawy eksponowano właśnie tam.

Przełomowym wydarzeniem dla rozwoju Towarzystwa była zorganizowana w 1969 roku pierwsza edycja Konfrontacji Fotograficznych, które z czasem stały się największym w Polsce corocznym przeglądem fotografii. Impreza umożliwiła członkom Towarzystwa nie tylko nawiązanie osobistych kontaktów z czołowymi przedstawicielami polskiego środowiska fotograficznego, ale przede wszystkim uzmysłowiła im – poprzez liczne prezentacje autorskie odbywające się w ramach Konfrontacji – problemy, wokół których ówcześnie koncentrowała się nowoczesna fotografia. To bez wątpienia wpłynęło na modernizację działań Towarzystwa. Wykrystalizowały się wtedy dwie niezwykle istotne dla gorzowskiej fotografii osobowości twórcze: Waldemar Kućko i Jerzy Szalbierz. Stali się oni pierwszymi członkami Związku Polskich Artystów Fotografików pochodzącymi z Gorzowa, odnosili sukcesy na krajowej scenie artystycznej i przez kilkanaście lat nadawali ton działalności gorzowskich fotografów.

Zastanawiając się nad miejscem Konfrontacji Fotograficznych w historii fotografii polskiej, należy wspomnieć o sympozjach teoretycznych organizowanych w ramach imprezy od 1977 roku. Występowały tu największe autorytety z zakresu historii i teorii fotografii. Efektem spotkań było wydanie kilkunastu tomów zawierających rozważania teoretyczne dotyczące fotografii. Biorąc pod uwagę fakt, że ówcześnie nie istniało w Polsce fotograficzne szkolnictwo wyższe, a książki z zakresu teorii fotografii ukazywały się niezwykle rzadko, działalność wydawnicza Towarzystwa była bezprecedensowym wydarzeniem, które stanowi o autentycznym i niepodważalnym wkładzie w rozwój krajowej fotografii. Niestety po 2000 roku z przyczyn finansowych zaniechano organizowania sympozjów.

Obecnie działalność Towarzystwa prezentuje się znacznie skromniej. Z pewnością nadal najważniejszym elementem aktywności jest organizacja Ogólnopolskich Konfrontacji Fotograficznych (odbywają się raz na dwa lata), które jednak zmieniły swój charakter. Nie ma już sympozjum, a w jego miejsce organizowane są okolicznościowe wykłady bądź spotkania z jurorami i artystami, poważnie okrojono również autorskie prezentacje. Aktualnie najważniejszym punktem imprezy są wystawy, prezentujące zdjęcia wybrane w otwartym dla wszystkich fotografujących konkursie, który może poszczycić się najdłuższą historią pośród wszystkich organizowanych w Polsce. Każdorazowo jego plon jest drukowany w obszernym katalogu wydawanym w albumowej formie.