03 Doroczna Wystawa GTF – 1957

01.12 do 31.12.1957, 
Zgłoszono 66 prac – 5 autorów, 

Jury: Zygmunt Obrąpalski, dr Kazimierz Bystrzycki, Tadeusz Żarow, inż.. Włodzimierz Korsak, Maria Przybylska, Wanda Szembek, 

I, II, IV, VI nagroda za całość prac – Zbigniew Łącki – „Schody”, „Kosmetyka”, „Stopnie”
II, VII, VII, IX nagroda I miejsce za całość prac – Jan Goszczyński – „Samotność”, „Pieniny”, „Jaworzynka”, „Zima”
III nagroda – Konstanty Ludwikowski – „Smutne miasto”
V nagroda – Leon Drament – „Semafor”
X nagroda – Ryszard Gruszkiewicz – „Zamieć”