06 Doroczna Wystawa GTF – 1960

03.12 do 17.12.1960, 
Zgłoszono 52 prace + 8 prac poza konkursem – 10 autorów. 

Jury: mgr Ryszard Gruszkiewicz, dr Kazimierz Bystrzycki, mgr inż. Wiesław Szlachciuk, Michał Puklicz, Tadeusz Żarow, mgr Ryszard Gruszkiewicz

I nagroda – nie przyznano, 
II nagroda – Gerard Szymkiewicz – „Babunia”, 
II nagroda – Waldemar Kućko – „Koleiny”, 
III nagroda – Konstanty Ludwikowski – „Papier i glina”, 
IV nagroda – Waldemar Kućko – „Katedra II”, 
V nagroda – Konstanty Ludwikowski – „Jezioro I”, 
VI nagroda – Waldemar Kućko – „Rybak”, 
VI nagroda – Janina Trojan – „Niedopałek”, 
Wyróżnienie – Zbigniew Łącki – „Karnawał”, „Akt”, „Kryształ”