08 Doroczna Wystawa GTF – 1962

08.12 do 31.12.1962, 
Zgłoszono 68 prac, przyjęto 64 prace – 9 autorów, 

Jury: Zenon, Burek, Leon Drabent, Michał Pukicz, mgr inż. Hieronim Świerczyński, Michał Szlachciuk, 

I nagroda – nie przyznano, 
II nagroda – Waldemar Kućko – „Akt”, 
II nagroda – Tadeusz Kwieciński – „Na bezdrożu”, 
II nagroda – Antoni Różycki – „Ostatnie pranie”, 
III nagroda – Zbigniew Łącki – „XXX”, 
III nagroda – Waldemar Kućko – „Podwórko”, 
III nagroda – Waldemar Kućko – „Gorzowska jesień”, 
Wyróżnienie: Zbigniew Łącki – „Portret A.W.”, Józef Czerniewicz – „Podgorzowski pejzaż II”, Janina Trojan – „Chusteczki nie potrzeba”.