13 Doroczna Wystawa GTF – 1968

Styczeń 1968, Zgłoszono 61 prac – 12 autorów, 

“Zawsze istnieć będą rzeczy, których szukać będziemy przez całe życie, a których nie odnajdziemy…” (Etjenne Souriau), 

Nie łatwo o bardziej adekwatne określenie sensu sztuki od cytowanego na wstępie zdania. U podstaw wszelkiej działalności artystycznej zawsze była, jest i będzie ciekawość artysty wyrażająca się w wiecznym poszukiwaniu prawdy o człowieku i otaczającym go świecie.
Pisząc te słowa w odniesieniu do fotografii nie mam zamiaru włączać się do dyskusji; czy fotografia jest czy nie jest sztuką? Na pytanie powyższe dała odpowiedź sama fotografia w czasie swej krótkiej około stuletniej historii. Okres ten to dzieje jej kolejnych wzlotów i upadków schodzenia na manowce w chwilach prób naśladownictwa malarstwa i grafiki i wspinania się na wyżyny w chwilach gdy podejmowała próby odnalezienia sobie tylko właściwych środków wyrazu w procesie organizacji widzenia rzeczywistości. Tak rozumiany sens fotografii nie ogranicza się do pojęcia „fotogramu” lecz do zespołu działań artysty fotografika, wynikających ze złożoności i wielowarstwowości fotografii.
Świadomy dobór tych warstw, racjonalne i proporcjonalne zestawienie, wzajemne sobie podporządkowanie w rezultacie prowadzi do powstania dzieł oryginalnych, niepowtarzalnych, właściwych danemu twórcy okresowi i warunkom w jakich powstały Mówiąc o złożoności fotografii należy właściwie określić rolę czynnika sensu stricto technicznego, który co prawda leży u podstaw twórczości artysty fotografika, ale nie określa jeszcze jego w niej roli. Wprawdzie otaczający nas świat i zachodzące w nim zjawiska z równą uległością dają się rejestrować temu kto bezwiednie posługuje się aparatem fotograficznym, lub temu kto w swych poczynaniach liczy na przypadkowość, sprawa fotografii jako sztuki pozostaje sprawą otwartą. Dobre opanowanie czynnika technicznego pozwala fotografikowi uwolnić się od wszelkich ograniczeń techniki fotograficznej, czyni go wolnym twórcą, stwarza warunki do wzbogacenia swego dzieła o czynnik emocjonalny odautorski. Czynnik ten polegający nie na zabiegach technicznych, lecz na wzmożeniu znaczenia elementów emocjonalnych, na uczulonej wrażliwości plastycznej pociąga za sobą potrzebę pomysłowości, inwencji twórczej, krytycznego umysłu, oryginalności spojrzenia zdolnego do uogólnień, syntetycznego sposobu myślenia.
Tak wzbogacona fotografia przestaje być dokumentem zjawisk, staje się dokumentem stosunku artysty do tych zjawisk, do człowieka i otaczającego go świata, nadaje nowe znaczenie zjawiskom i przedmiotom, wzbogaca je o nowe prawdy i wartości, organizuje widzenie rzeczywistości, staje się sztuką.
Pozwoliłem sobie na kilka powyższych refleksji na marginesie XIII Do-rocznej Wystawy G.T.F. Znając skromność i świadomość własnej niedoskonałości twórców tej wystawy mogę bez obaw stwierdzić, że chociaż twórczość ich w niektórych wypadkach nie dorównuje jeszcze twórczości koryfeuszy fotografii, to istnieje coś co pozwała oceniać ich tymi samymi kategoriami; zadanie które sami sobie postawili nakazujące im szukać prawdy o człowieku, o świecie, o otaczających nas zjawiskach i przedmiotach.
Fotografują już od piętnastu lat, stając się coraz bardziej wrażliwymi ludźmi. Stale przybywa im nowych fotogramów które zanim powstały w swej ostatecznej formie wymagały wielu przemyśleń. Są do nich bardzo przywiązani bo zawierają jakąś cząstkę ich samych. Dzielą się z nami własnymi autentycznymi wzruszeniami, własną wrażliwością na wielkie i małe sprawy naszego świata i to jest właśnie piękne, zasługujące na szacunek.
Fotogram jak każde inne dzieło sztuki świadczy o jego twórcy wydaje mu świadectwo, pozwala prześledzić jego sposób zdolności selekcjonowania; kojarzenia zjawisk, określa jego wrażliwość i inteligencję. Pozwala odpowiedzieć na pytanie, na ile przy wszystkich ograniczeniach techniki fotograficznej stał się wolnym twórcą? Możliwość odpowiedzi na to pyta-nie pozostawiam tym do których adresowana jest ta wystawa.
Hieronim Świerczyński

Jury XII Dorocznej Wystawy Fotografii GTF

Krystyna Łyczywek – ZPAF – przewodnicząca
Maria Wołyńska – PTF
Michał Puklicz
Wiesław Szlachciuk – SAPR
Hieronim Świerczyński – SARP, GTF

Nagrody Główne Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp.

Nagroda I: „Las” – Zenon Kmiecik (4 prac)
Nagroda II: „Hokeiści”, „Most” – Waldemar Kućko
Nagrody III: „XXX” – Zenon Kmiecik, „Perkusista” – Zenon Kmiecik, „Zwinger” – Elżbieta Kućko

Nagrody Specjalne:

Za najlepszy portret – ufundowana przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Gorzowie Wlkp. – przyznano pracy: „Maria” – Zdzisław Śliwian

Za najlepszy pejzaż nagroda im. Konstantego Ludwikowskiego przyznano pracy: „Zachód” – Elżbieta Kućko

Za najlepsze zdjęcie architektury – nagroda ufundowana przez mgr inż. arch Hieronima Świerczyńskiego – przyznano pracy: „Most” – Waldemar Kućko

Nagrodę specjalną Kwartalnika Klubu MPiK w Gorzowie Wlkp. przyznano pracy: „W samo południe” – Władysława Nowogórska

INDEKS PRAC

Urszula Kmiecik: XXX, Słoneczniki, Biały krajobraz
Zenon Kmiecik: Ogniki, Nowe życie, Brzozowy gaj, Satyr, Wikingowie, XXX, Perkusista, Mozaika, Witraż
Mieczysław Kołodziej: Czwarty kwartał, Spuścizna, Anastazy Kowalski, M-3 prezsa
Elżbieta Kućko: Wesele, Zachód, Drezdno-Zwinger
Waldemar Kućko: Hokeiści, Na budowie, Mur, Ulica, Plac Czerwony, Most, Przedwiośnie, Podwórko, Pejzaż
Kazimierz Nowik: Sportowcy, W samo południe, Motyw architektoniczny
Władysława Nowogórska: W samo południe, Okno, Gotyk
Andrzej Pietrzykowski: Nesebar I, Nesebar II, Nesebat III
Zbigniew Suszko: Pejzaż podgorzowski, Drzewa
Zdzisław Śliwan: Maria, Symfonia czasu, Nigdy więcej, Ecce Homo, XXX, 8 Marca, Asprocol?
Kredowa dama, XXX
Janina Trojan: Na cmentarzu, Janek, Małgosia, Drzewa, Portret podwójny, Filipinka, Kwiat
Zbigniew Łącki: W swoim królestwie, Oczodoły, Roztopy, Las, Akt, Portret

Mieczysław Kołodziej - Członek GTF od 1967r. debiut wystawowy
Zbigniew Łącki - Członek GTF od 1954r.
Kazimierz Nowik - Członek GTF od 1954r.
Andrzej Pierzykowski - Członek GTF od 1967r.
Zbigniew Suszko - Członek GTF od 1967r.
Zenon Kmiecik - Członek GTF od 1963r.
Elżbieta Kućko - Członek GTF od 1963r.
Władysława Nowogórska - Członek GTF od 1962r.
Zdzisław Śliwan - Członek GTF od 1955r.
Janina Trojan - Członek GTF od 1954r.
Urszula Kmiecik - Członek GTF od 1966r.
Waldemar Kućko - Członek GTF od 1957r.

Zenon Kmiecik – Wystawy indywidualne: 1964r. “Sportowcy Gorzowscy” – Gorzów Wlkp, 1965r. “Architektura starego miasta” – Gorzów Wlkp., Poznań, 1966r. “Sport” – Gorzów Wlkp., 1966r. “Kwiaty i Kobiety” – Gorzów Wlkp. (współautorstwo), 1967r. “Fotografia” – Gorzów Wlkp., Słupsk, Wałbrzych, 1967r. “Fotografia z lasu” – Gorzów Wlkp., Skwierzyna, 1968r. udział w V Bezirks Foto Schau w Cottbus (NRD) oraz w XV Sala’o de Art Fotografica.

Urszula Kmiecik – Członek GTF od 1966r., debiut wystawowy

Mieczysław Kołodziej – Członek GTF od 1967r. debiut wystawowy

Elżbieta Kućko – Członek GTF od 1963r., debiut wystawowy

Waldemar Kućko – Członek GTF od 1957r. Wystawy indywidualne: 1963r. “Gorzów 58-63” – Gorzów Wlkp., 1965r. “Jeden dzień w Pradze” – Gorzów Wlkp., Płock, Wałbrzych, 1965r. “Jan Korcz” – Gorzów Wlkp., 1966r. “Jugosławia” – Gorzów Wlkp., Cottbus NRD, 1967r. “Wilno – Moskwa – Leningrad” – Gorzów Wlkp., Cottbus NRD

Kazimierz Nowik – Członek GTF od 1954r. Udział w 13-tu wystawach doroczych GTF

Władysława Nowogórska – Członek GTF od 1962r. Udział w 4 dorocznych wystawach GTF. 1965r. Ogólnopolska wystaw “Las”, 1967r. Rumia Bukareszt – VI Miedzynarodowa Wystawa fot. artystycznej

Andrzej Pietrzykowski – Członek GTF od 1967r. Debiut wystawowy

Zbigniew Suszko – Członek GTF od 1967r. Debiut wystawowy

Zdzisław Śliwian – Członek GTF od 1955r. Wystawy indywidualne: 1955r. “Psy” – Gorzów Wlkp, Zielona Góra, 1966r. “Zawsze z nami” – Gorzów Wlkp, Zielona Góra, 1967r. “Lato”  – Gorzów Wlkp, 1967r. “Fotografia” – Cottbus NRD, 1968r. “Powódź” – Zielona Góra

Janina Trojan – Członek GTF od 1954r. Wystawy indywidualne: 1963r. “Zima” – Gorzów Wlkp., 1964r. “Kwiaty i Kobiety” – Gorzów Wlkp. (współautorstwo), 1965r. “Dziecko” – Gorzów Wlkp.

Zbigniew Łącki – Członek GTF od 1954r. Wystawy indywidualne: 1957r. Piła i Gorzow Wlkp, 1958r. Gorzó Wlkp, 1962r. Kostrzyn, 1966r. Gorzów Wlkp., 1967r. Zielona Góra, 1697r. udział w V Bezirks Foto Schau Cottbus NRD

Druk: Gorzowska Drukarnia Akcydensowa – ul. Młyńska 4, Nakład 300 egz. – zam 869-04.68. – 07/142