15 Doroczna Wystawa GTF – 1970

22.01.1970, 
Zgłoszono 113 prace, zakwalifikowano 78 prac – 15 autorów, 

Jury: Juliusz Garztecki, Hieronim Świerczyński, Henryk Ankiewicz, Mieczysław Rzeszewski, 
I nagroda – Waldemar Kućko – „Podgorzowski pejzaż I”, 
II nagroda – Zenon Kmiecik – „Portowe światła”, 
II nagroda – Zenon Kmiecik – „Igraszki”, 
III nagroda – Elżbieta Kućko – „Po sztormie II”, 
III nagroda – Waldemar Kućko – „Budowa I”, 
III nagroda – Janina Trojan – „Spojrzenie”, 

Wyróżnienia: 
Feliks Góra – „Nad rzeką II”, 
Zenon Kmiecik – „XXX”, 
Waldemar Kućko – „Most”, 
Zdzisław Śliwan – „Synteza”, 
Władysława Nowogórska – „Impresje taneczne”, 

Nagrody specjalne: 
za pejzaż – Waldemar Kućko – „Podgorzowski pejzaż”, 
za portret – Janina Trojan – „Spojrzenie”, 
za architekturę – Waldemar Kućko – „Mur” 
za reportaż – Janina Trojan – „Wnętrze Zemi”. 

JUBILEUSZOWA WYSTAWA FOTOGRAFII

Zorganizowana pod honorowym protoktoratem
Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej mgr Jana Teleca

W ramach obchodów 25-lecia Polski Ludowej i 15-lecia Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego
Gorzów Wlkp. – styczeń 1970

 

„fotografować sercem, dawać radość i wzruszenie innym, przez ukazanie zakątka własnej duszy”… Jan Bułhak
Nowa polityka kulturalna, wyzwalająca siły społeczne, przyniosła poważny rozwój społecznego ruchu kulturalnego. Trzy czwarte z ogólnej liczby regionalnych i lokalnych towarzystw kulturalnych powstało po roku 1956. Żywiołowo rozwijający się w początkowej fazie ruch kulturalny okrzepł. Towarzystwa wykrystalizowały swoje programy działania, sprawdziły w praktyce metody i formy pracy. Ucichły już spory kompetencyjne i modelowe, co zwielokrotniło rezultaty społecznego działania.
Ten etap mamy już poza sobą. Zamyka on jedną z kart naszej najnowszej 25-letniej historii.
Za sobą ma to również Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, które na Ziemi Lubuskiej było jednym z prekursorów nowych tendencji w ruchu regionalnym.
Dominującym czynnikiem, który doprowadził do spojenia przed piętnastu laty kilkunastu zapaleńców była sztuka. Sztuka nowoczesna, w pełni odpowiadająca wymaganiom naszego wieku, sztuka posługująca się ostatnimi zdobyczami techniki i chemii, a jednocześnie bardzo w tej wymowie ludzka – fotografia.
W piętnastoletniej działalności, znaczonej okresami wzlotów i potknięć, najeżonych trudnościami i często brakiem zrozumienia w środowisku, Towarzystwo udokumentowało niezbicie swoją obecność, a jego dorobek wszedł na stałe do tradycji kulturalnych miasta.
Obok zawodowych instytucji i organizacji kulturalnych jako ich równorzędny partner w obecnym modelu kultury występuje społeczny ruch kulturalny. Mimo wielorakich funkcji jakie ma do spełnienia, na pierwsze miejsce wysuwa się aktywizacja kulturalna regionu oraz tworzenie nowych więzi społecznych opartych na wspólnym działaniu. Im to działanie jest bardziej jednolite, tym zadzierżgnięte więzi staja się silniejsze. Nie bez podstawy więc mówimy często o członkach Towarzystwa, że stanowią jedną rodzinę.
Zaangażowanie emocjonalne jest inspirującym czynnikiem w ciągłym procesie poszukiwań artystycznych tej garstki ludzi. Człowiek wyzbyty z pierwiastków emocjonalnych przestaje być człowiekiem, staje się automatem. Trzeba więc pieczołowicie kultywować zdolność doznania szlachetnych emocji. Nie ma we współczesnym świecie zawodu, który nie wymaga polotu i śmiałości myśli a pierwszym przejawem zaufania dla własnej wyobraźni jest przede wszystkim doświadczenie dane przez sztukę. Kontakt ze sztuka, a dla nielicznych jej uprawianie jest najlepszą szkołą kształcenia wyższych uczuć bez myśli i robienia kariery o oszałamiających sukcesach, miejsca na łamach magazynów i w albumach.
Szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych przedstawionych widzowi fotogramy pełne uczucia dla miasta w którym żyją, dla pasji pokazywania tego co przeciętnemu odbiorcy jest niedostrzegalne – to najlepszy przykład pracy z „sercem”.
W jednej z książek Ignacy Witz stwierdził, że nie ma sztuki dawnej i nowej. Jest jedynie sztuka, która wzbudziła nasze uczucia i nie pozostawia nas obojętnymi. Z okazji dzisiejszej wystawy myśl tę można przetworzyć – nie ma fotografii zawodowej i amatorskiej będącej konsekwencją długoletnich studiów czy owocem samouctwa. We współczesnej kulturze ostaje się tylko to co jest śmiałe, wynalazcze, odkrywcze i co jest pełne ducha i namiętności co jest w sferze uczuć oryginalne i autentyczne.
Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne w swej 15-letniej nieprzerwanej pracy udokumentowało swoją obecność w trwałym dorobku kultury. Udział w wystawach krajowych i zagranicznych, szereg nagród i wyróżnień przyznanych za osiągnięcia z okazji poszczególnych wystaw członkom jak i całej organizacji to najbardziej oczywisty tego dokument.
Jeżeli mamy osiągnięcia w dziedzinie fotografii to są one wynikiem naszej tradycji artystycznej i kulturalnej a zarazem zasługą poszczególnych osobowości. Wystawa obecna jest nie tylko miejscem konfrontacji ścierających się indywidualności lecz także miejscem obrazującym rzecz piękniejszą i bardziej fascynującą – wspólnotę, ludzi, których połączyła fotografia.
Kazimierz Krych – Kierownik Wydziału Kultury

Jury
Jerzy Remiszewski – FASF w P.
Krystyna Łyczywek – AFIAP
Juliusz Garztecki – red. Mies. „Fotografia”
Henryk Ankiewicz – red. Gazety Zielonogórskiej
Hieronim Świerczyński – SARP

Fundatorzy nagród
Wydzial Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Włókien Sztucznych – „Stilon”
Redakcja Gazety Zakładowej „Stilon Gorzowski”
Zakłady Mechaniczne „Gorzów”
Cech Rzemiosł Różnych
Mgr inż. Arch. Hieronim Świerczyńsk

Indeks Prac:

Maria Augustyn
1. Procesja
2. Procesja
3. Procesja
4. Jesień

Klemens Borzdyński
5. Portret Kobiety
6. Brama
7. Przystanek
8. Pejzaż Zimowy

Feliks Góra
9. Nad Rzeką I
10. Nad Rzeką II
11. Przy Pracy
12. Rycerze Chrobrego
13. Nad Wodą
14. ENIKA
15. Akrobaci
16. Dwa Pomniki

Zenon Kmiecik
17. Portowe Światła
18. Port
19. Port
20. Czas Przemijania
21. Czas Przemijania
22. Czas Przemijania
23. Igraszki

Elżbieta Kućko
24. Nad Morzem
25. Po Sztormie I
26. Po Sztormie II

Waldemar Kućko
27. Podgorzowski Pejzaż I
28. Podgorzowski Pejzaż II
29. Budowa I
30. Budowa II
31. Mur
32. Dach
33. Dmuchawce
34. Zboże
25. Tancerka

Henryk Król
36. Starość
37. Starość
38. Starość
39. XXX
40. XXX
41. Kotek
42. Dzieci
43. Dzieci
44. Dzieci

Kazimierz Nowik
45. Powrót
46. Pejzaż I
47. Pejzaż II

Władysława Nowogórska
48. Impresje Taneczne
49. Impresje Taneczne
50. Impresje Taneczne
51. Złota Jesień
52. Topola

Zdzisław Palicki
53. Świecznik
54. Odlewnia
55. Nigdy Więcej
56. Nigdy Więcej
57. Nigdy Więcej

Andrzej Pietrzykowski
58. XXX
59. Nowa Dzielnica
60. Kopuły

Zbigniew Suszko
61. Zmierzch

Zdzisław Śliwan
62. Syzyf (Tryptyk mitologiczny)
63. Prometeusz (Tryptyk mitologiczny)
64. Zeus (Tryptyk mitologiczny)
65. Kobiety są zagadkami
66. Synteza
67. Struktura Kryształu

Janina Trojan
68. Spojrzenie
69. Krajobraz
70. U “Bachusa”
71. U “Bachusa”
72. Wnętrze Ziemi
73. Oczekiwania
74. XXX
75. Portret

Ryszard Gajewski
76. Kolory Wojny
77. Kolory Wojny
78. Kolory Wojny

Na wystawę wpłynęło 113 prac 15 autorów
Komisarz Wystawy: Tadeysz Kwieciński
Okładke projektował: Mieczysław Rzeszewski

XXXXXXXX

Gorzów 300 egz. zam. 61 01. 70 – A6/2