17 Doroczna Wystawa GTF – 1972

01.02.1972, 
Zgłoszono 111 prac, zakwalifikowano 75 prac – 14 autorów. 
Jury: Ryszard Zielewicz, Mieczysław Rzeszewski, Małgorzata Garncarek, Hieronim Świerczyński, Zbigniew Łącki. 
I nagroda – Zenon Kmiecik – „Retrospekcja”, 
II nagroda – Feliks Góra – „Flora”, Fauna”, „Igły II”, „Oset”, 
II nagroda – Zenon Kmiecik – „Podobieństwo”, 
III nagroda – Władysława Nowogórska – „Noc”, 
III nagroda – Janina Trojan – „Smutek I”, 
III nagroda Waldemar Kućko – „Żniwa”, 
Nagrody specjalne: 
za pejzaż – Waldemar Kućko – „Żniwa”, 
za architekturę – Władysława Nowogórska – „Rytmy”, 
debiut – Franciszek Witkowski – „Balbiny”, 
za reportaż – Mieczysław Kołodziej – „Rodzina”. 

Ja co roku Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne prezentuje społeczeństwu miasta swój dorobek artystyczny.
Doroczne wystawy GTF weszły na stałe w pejzaż kulturalny miasta stając się okazją do wymiany poglądów na temat sztuki nie tylko fotograficznej.
Obserwowany w ostatnich latach rezonans społeczny wystaw fotograficznych świadczy o społecznym zapotrzebowaniu na sztukę tego typu, jak również o tym, że w pracach Gorzowskich fotografików obserwuje się stały postęp w doskonaleniu warsztatu.
GTF liczy zaledwie 28 członków z tego 14-tu prezentuje swoje prace na wystawie.
W trudnych warunkach i z dużym nakładem środków fotograficy – amatorzy tworzą swoje fotogramy wiedząc , że ich praca jest potrzebna innym, a owoc ich pracy wywołuje odczucia estetyczne, pobudza do refleksji nad otaczającym nas światem, wzbogaca dorobek kulturalny.
Członkowie GTF tworzą z dala od środowisk artystycznych i dlatego na tegorocznej wystawie jeszcze przeważają prace w tradycyjnej konwencji fotograficznej. Są również prace będące poszukiwaniem nowych form wyrazu artystycznego.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w porównaniu do lat ubiegłych poziom techniczny prac wyraźnie jest wyższy.
Fotografując już od siedemnastu lat, członkowie GTF dzielą się z innymi własnymi wzruszeniami i przeżyciami wyrażonymi w fotogramach przedstawiających wielkie i małe sprawy otaczającego nas świata i spraw ludzkich.
Wystawa jest nie tylko miejscem prezentacji dorobku GTF, ale również obrazującą rzecz piękną – wspólnotę ludzi złączonych pasją, której na imię FOTOGRAFIA.
Kazimierz Nowik – Prezes GTF


INDEX PRAC

1. Andrzej Banaś: Szlak, Bartek, Próba sił

2. Stanisław Gomulak: Drzewo, Jesień, Nacięcie, W cieniu parasola

3. Feliks Góra: Flora, Fauna, Uśmiech I, Uśmiech II, Igły I, Igły II, Deszczowe refleksy, Zaduszki I, Zaduszki II, Pejzaż, Oset, Ping-pong, Stare i nowe, Śpiąca Ewa, Odlewania I, Odlewania II, Odlewnia III

4. Zenon Kmiecik: Retrospekcja – zestaw 3 zdjęć, Podobieństwo, Zbliżenie, Gotyk

5. Mieczysław Kołodziej: Akt I, Akt II, Wspomnienie

6. Waldemar Kućko: Lato, Żniwa, Wakacje

7. Tadeusz Linkiewicz: Drzewo, Drzewo I, II, III, Perkusista, Melancholia, Struktura, Dach

8. Kazimierz Nowik: Tryptyk, Gotyk, Starówka, Homo-Sapiens, Akt, Lato

9. Władysława Nowogórska: Rytm, Noc, Przegrana, Relaks, Starówka I, II, III

10. Andrzej Pietrzykowski: Port, Plowdiw, Neseber

11. Andzrej Rudziak: Start

12. Jacek Stępień: Na opak, Plan Narodów w Rzymie, Pod Wezuwiuszem, Pompeja

13. Janina Trojan: XXX – zestaw 3 zdjęć, Smutek I, II, XXX, XXX, Krajobraz, Uśmiech dziewczyny

14. Franciszek Witkowski, Balkony, Rusztowania, Na wodzie, Pejzaż podgorzowski


Komisarz wystawy: Tadeusz Kwieciński


Na wystawę złożono: 111 prac, 14 autorów.
Zakwalifikowano: 80 prac, 14 autorów

Gorzów – 200 ebz – 338 – 01, 72 – G2/21