20 Doroczna Wystawa GTF – 1974

08.12.1974, 

Zakwalifikowano 79 prac w tym 15 zestawów, 5 zestawów przeźroczy barwnych po 12 zdjęć – 10 autorów. 

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne prezentuje społeczeństwu swego miasta kolejną, jubileuszową XX Doroczną Wystawę Fotograficzną. Jubileusz tym bardziej uroczysty, bo zbiega się z 30-leciem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Każdy jubileusz jest swego rodzaju podsumowaniem dokonań i spojrzeniem wstecz na przebytą drogę. Bilans osiągnięć Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego jest niewątpliwie dodatni. W porównaniu do innych Towarzystw tego typu mimo skromnej liczby 31 członków i skromnej bazy materialnej — Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne może być dumne ze swoich dokonań w zakresie tworzenia tradycji kulturalnych, społecznej integracji na Ziemi Gorzowskiej i popularyzacji pięknej sztuki fotograficznej. Właśnie sztuka fotografii była tym dominującym czynnikiem, który doprowadził przed 20-stu laty do uformowania się grupy ludzi, która niezbicie udokumentowała w minionym okresie swoją obecność w środowisku, wprowadzając swój dorobek na stałe do tradycji kulturalnych miasta. Udział członków Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego w wystawach krajowych i za-granicznych, wprowadzenie do Konfrontacji Kulturalnych stałej pozycji imprez fotograficznych, uzyskanie szeregu nagród, wyróżnień i dyplomów honorowych z okazji poszczególnych wystaw przez członków jak i całe Towarzystwo — to najbardziej oczywisty tego dokument. Pierwsza Doroczna Wystawa Fotograficzna eksponowana 16.10.1955 r. była tematyczna i no-siła tytuł „PIĘKNO ZIEMI LUBUSKIEJ”. Od tego momentu w pracach członków Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego eksponowanych na dorocznych wystawach jak w zwierciadle odbijały się przemiany zachodzące w naszym mieście i otaczającym nas świecie. Ich prace towarzyszyły odbudowie miasta ze zniszczeń wojennych, rozwojowi i rozbudowie przemysłu, powstawaniu nowych osiedli. Ich wystawy były okazją do spotkań ludzi z różnych środowisk zawodowych, którzy chcieli porozmawiać o sztuce i kierunkach w niej panujących. Poszczególne fotogramy eksponowane na wystawach niejednokrotnie stawały się przedmiotem zaciętych dyskusji z udziałem przedstawicieli środowisk twórczych.
Wernisaże i wystawy Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego w bardzo wyraźny sposób integrowały środowiska twórcze w mieście a społeczne działanie Towarzystwa inspirowało działa-czy kultury do podejmowania innych poczynań w zakresie rozwoju kultury.
Osiągnięte w minionym 20-leciu efekty Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne zawdzięcza w ogromnej mierze swoim członkom, którzy wspólnie jako grupa i każdy oddzielnie z uporem realizowali dążenie do opanowania warsztatu fotograficznego i praw rządzących sztuką. Ich trudnej i uporczywej pracy w tworzeniu fotogramów to warzyszyło przeświadczenie, że praca ta jest potrzebna innym, że owoc ich pracy pobudza do refleksji nad otaczającym nas światem, pozwala dostrzegać piękno w codziennym życiu.
Przed 20-stu laty, dokładnie 19 września 1954 r. powstało Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne. Od tego czasu przez ewidencję członków Towarzystwa przeszło blisko dwie setki osób. Większość z nich nie pozostawiła żadnego śladu działania. Obecność ich w Towarzystwie była przypadkowa. Jest jednak spora grupa „weteranów”, którzy od samego początku po dzień dzisiejszy pracują i działają w szeregach Towarzystwa.
Przy tak ważnej okazji jak 20-lecie, wspomnień należy o tych, którzy przyczynili się do rozwoju Towarzystwa i jego osiągnięć, a nie doczekali Jubileuszu. Na zawsze z naszych szeregów odeszli Koledzy: Zbigniew ŁĄCKI — założyciel Towarzystwa i je-go długoletni Prezes, Włodzimierz KORSAK, Konstanty LUDWIKOWSKI, Gerard SZYNKIEWICZ, Feliks GÓRA. Pamięć o nich wśród nas jest ciągle żywa, pozostawili po sobie trwały ślad zawarty w ich pracach fotograficznych i w ich społecznym działaniu.
Z pośród najstarszych członków Towarzystwa opuścili Gorzów dr Kazimierz BYSTRZYCKI i Ryszard GRUSZKIEWICZ, a Wiesława SANDER prowadzi klub fotograficzny przy Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Gorzowie.
Z obecnych członków Towarzystwa najstarszymi stażem są: Leon DRABENT, Kazimierz NOWIK, Janina TROJAN, Waldemar KUĆKO i Józef CZERNIEWICZ.
Wymienionym wyżej jak również pozostałym, którzy doszlusowali „po drodze” zawdzięcza Towarzystwo niepowtarzalny klimat i atmosferę w działaniu. Każda sprawa Towarzystwa stawała się sprawą osobistą każdego z nas. Wiedzieliśmy, że nasze fotogramy jak każde dzieło sztuki świadczą o ich twórcach, wydają im świadectwo, pozwalają prześledzić ich zdolności kojarzenia i selekcjonowania zjawisk.
Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że nie można zawieść licznych odbiorców sztuki fotograficznej, że każda organizowana impreza fotograficzna musi być lepsza od poprzednich. Stąd też szeroko znana jest wśród środowisk fotograficznych w kraju „Gorzowska organizacja”. Wymownym faktem, świadczącym o osiągnięciach i rozwoju Towarzystwa i jego członków jest zdobycie przez Kolegę Waldemara KUĆKO zaszczytnego tytułu Artysty Fotografika, oczekujemy być może w najbliższym czasie, że i inni sięgną po ten zaszczytny tytuł.
Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, w uznaniu zasług uhonorowane zostało w roku 1969 Honorowym Dyplomem Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce oraz Nagrodą Kulturalną Miasta Gorzowa Wlkp. Należy żywić nadzieję, że obecna XX Doroczna Wystawa Fotograficzna będzie kolejnym sukcesem Towarzsytwa i jego członków, że zostanie przyjęta z uznaniem i sympatią przez wielce nam miłą społeczność Gorzowską. Będzie to kolejna cegiełka Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego dorzucona do bogatej już skarbnicy kultury polskiej na tych ziemiach. Z okazji tak poważnego jubileuszu jak również z okazji udanej Wystawy należy życzyć wszystkim członkom Towarzystwa, jego Zarządowi z Prezesem Józefem CZERNIEWICZEM na czele, dalszych osiągnięć w ich twórczości i społecznej służbie dla dobra kultury i naszego miasta.
KAZIMIERZ NOWIK HONOROWY CZŁONEK G T F

JURY XX DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ GTF
Muzeum 8-30 grudzień 1974 r.
MARIA WOŁYŃSKA – ZPAF – PTF – Przewodnicząca Jury
WALDEMAR KUĆKO – ZPAF – GTF – Członek Jury
HIERONIM ŚWIERCZYŃSKI – SAKP – GTSK – Członek Jury
ANDRZEJ TOCZEWSKI – WDK Zielona Góra – Członek Jury

Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 1974 r Jury przyznało nagrody i wyróżnienia, które otrzymali.
NAGRODY GŁÓWNE:
I nagroda – 2.000 zł – Zenon KMIECIK za zestaw „PRZEMIJANIE
II nagroda – 1.500 zł – Wiesław STREBEJKO za zestaw „OD 1 DO 12
III nagroda – 1.000 zł – Jerzy SZALBIERZ za zestaw „GORZÓW – 4.07 godz. 4.00
IV nagroda – 500 zł – Władysława NOWOGÓRSKA – za zestaw „LUDZIE MORZA

Nagroda za przeźrocza – 1.000 zł – Janina TROJAN za zestawy przeźroczy: „PORTRET” i „PARK GORZOWSKI JESIENĄ” – za całość prac
Wyróżnienie za przeźrocza – 500 zł – Ryszard TOMCZUK – za zestaw „URODA KWIATKÓW

NAGRODY SPECJALNE – TEMATYCZNE:

Nagroda im. Konstantego LUDWIKOWSKIEGO – za najlepszą pracę o pejzażu w kwocie 750 zł: – Jerzy SZALBIERZ – za zestaw „GORZÓW – 4.07 godz. 4.00
Nagroda za najlepsze zdjęcie portretowe w kwocie 750 zł – Janina TROJAN – za zestaw „DZIEWCZYNA
Nagrodę rzeczową „PUCHAR PRZECHODNI” Redakcji „Stilonu Gorzowskiego” – za reportaż: – Franciszek WITKOWSKI – za zestaw „STARE MIASTO
Nagrodę rzeczową – mgr inż. arch. Hieronima ŚWIERCZYŃSKIEGO – za architekturę: – Andrzej PIETRZYKOWSKI – za przeźrocze Nr 10 z zestawu „PRAGA“.

NDEKS AUTORÓW I PRAC:
FOTOGRAMY:
1. Zenon Kmiecik: Portret, Przemijanie – zestaw 5 prac
2. Marian Łazarski: Akt I, XXX, XXX
3. Władysława Nowogórska: Ludzie Morza – zestaw 3 prace, Współczesny pejzaż, Wrocławskie migawki – zestaw 6 prac
4. Andrzej Rajtan: Bożena, Nad morzem – zestaw 3 prac
5. Wiesław Strebejko: „1 do 12” – zestaw 12 prac
6. Jerzy Szalbierz: Gorzów – 4.07. godz. 4:00 – zestaw 4 prac, Rower – zestaw 3 plansz
7. Ryszard Tomczuk – Siła życia – zestaw 3 prac, Geometria w drewnie
8. Janina Trojan: Zaułek, Park Gorzowski, XXX, XXX, Madonna, Zdun – zestaw 3 prac, Autoportret I, Autoportret II, Dziewczyna – zestaw 3 prac, Abstrakcje
9. Włodzimierz Wietrzyński: W cieniu blasku – zestaw 5 prac
10. Franciszek Witkowski: Budapeszt – zestaw 3 prac, Stare miasto – zestaw 3 prac, XXX – zestaw 4 prac
11. Jerzy Żarek: Neseber – zestaw 2 prac, XXX, Bałwanem Być i …

PRZEŹROCZA BARWNE:
1. Andrzej Pietrzykowski: Praga – 12 zdjęć
2. Ryszard Tomczuk: Słońce w Lesie – 12 zdjęć, Uroda Kwiatów – 12 zdjęć
3. Janina Trojan: Portret 12 zdjęć, Park Gorzowski Jesienią – 12 zdjęć

POZA KONKURSEM
Waldemar Kućko – Meta – zestaw 16 prac

W XX Dorocznej Wystawie Fotograficznej GTF wzięło udział 12 autorów przedstawiając łącznie 79 prac fotograficznych (w tym 15 zestawów) i 5 zestawów przeźroczy barwnych po 12 zdjęć.

Fundatorzy nagród:
Gorzowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Redakcja Gazety „Stilon Gorzowski”
mgr inż. arch. Hieronim Świerczyński

Komisarz Wystawy: Zbigniew Suszko

Gorzów – 300 zt. – 2586 – 12. 74 – U6/708r