Opublikowano

REGULAMIN 69 DOROCZNA WYSTAWA GTF

Celem wystaw jest:
podsumowanie rocznej działalności członków Towarzystwa
• wzbogacenie zbiorów Towarzystwa w zakresie fotografii artystycznej
• zebranie dokumentacji fotograficznej o przemianach w mieście
Wystawa ma formę konkursu dostępnego dia wszystkich fotografujących Zdjęcia nagrodzone przechodzą
do zbiorów GTF
UWAGA : Członkowie Towarzystwa winni uczestniczyć w wystawie przedstawiając co najmniej trzy zdjęcia formatu A 4 w karcie zgło szenia zaznaczyć należy o przystąpieniu do konkursu lub do samej wystawy.
POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
a/ każdy autor przedkłada dowolną ilość zdjęć cz.b., monochromatycznych, barwnych wykonanych dowolną techniką. b/ format zdjęć dowolny min.A4
c/ do zdjęć dołączyć należy kartę zgłoszenia oraz zdjęcia w wersji elektronicznej (katalog, prasa, internet)
d/ warunkiem dopuszczenia prac do wystawy jest:
• wpłacenie wpisowego w wysokości 10 zł w dniu przyjmowania prac w Małej Galerii
• uregulowanie składek członkowskich przez członków GTF
e/ oceny prac zakwalifikowanych dokona Jury złożone z członków ZPAF, organizatora
i współorganizatorów.
f/ zdjęcia winne być podpisane i opisane szczególnie prosimy o podanie
roku wykonania.
g/ dostarczenie prac na konkurs jest równo- znaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu
h/ do wystawy wydany zostanie katalog
i/ minimum jedno zdjęcie członków GTF
Niezakwalifikowane do konkursu zostanie zaprezentowane na wystawie (wyboru zdjęcia lub zdjęć dokona jury, punkt „i” dotyczy członków GTF z co najmniej rocznym stażem)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni i wyróżnieni nagrodami rzeczowymi lub pie- niężnymi (w zależności od możliwości) Przewiduje się przyznać nagrody :
I, II, III jako nagrody główne, oraz wyróżnienia tematyczne:
• za portret (im. Zb. Łąckiego),
• za pejzaż (im. K. Ludwikowskiego),
• za reportaż fotograficzny ,
Jury w uzasadnionych przypadkach może dokonać innego podziału nagród. Zdjęcia nagrodzone pozostają w archiwum GTF

TERMINY

    ◦ Termin składania zdjęć do 2 luty 2024 r. do godz.18 00

w Małej Galerii przy ul. Chrobrego 4.
◦ Ocena zdjęć do 17 lutego 2024r.
◦ Otwarcie wystawy marzec 2024r.

Autorzy debiutujący mogą zostać członkami Towarzystwa.

ZAPRASZAMY

Zarząd GTF

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Chrobrego 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 605033725
www.gtf.com.pl e-mail gtf-gaIeria@o2.pI

69 DW - Karta zgloszenia - GTF (do pobrania)