22 Doroczna Wystawa GTF – 1977

Po raz dwudziesty drugi GTF urządza wystawę — swoim. Po kolejnym roku pracy organizatorskiej i popularyzatorskiej ,przedstawia prace tych swoich członków, którzy poza organizowaniem i popularyzowaniem amatorskiej fotografii artystycznej — co jest statutowym zadaniem Towarzystwa — sami tworzą i oferują swoje propozycje do upowszechniania. Wystawa doroczna GTF ma jak zawsze charakter konkursowy. Jury, po gorącej dyskusji (byłem zaproszony do słuchania) przyznało szereg nagród, których wykaz zamieszczony jest na innym miejscu. Co do dyskusji, to poza nią była w tym roku pierwszą nagroda, zdobyta przez Jurka Szalbierza. Jego zestaw wyraźnie dominował dojrzałością, pełnią wyrazu, oryginalnością. Serdecznie gratuluję! Inne nagrodzone zestawy i prace też świadczą o wzroście poziomu artystycznej wypowiedzi autorów, a także o konsekwentnym postępowaniu obraną drogą. Ryszard Tomczuk rozwija swoisty poetycki reportaż, Janina Trojan udanie dzieli zainteresowania między akt i pejzaż, choć szkoda, że tym razem nie pokazała portretu, pozostali jakby mniej byli zdecydowani co do wyboru drogi, ale bądźmy dobrej myśli Bardzo mi brakuje prac Władysławy Nowogórskiej, trudno, szkoda, nieobecni (w konkursie) nie mają racji We właściwy sposób obecny fest Wiesław Strebejko. prezentujący swój sposób wykorzystywania fotografii w projektowaniu plakatów Właśnie taki projekt przyniósł mu jedną z głównych nagród.
Członkowie Jury reprezentujący (oczywiście poza własnymi poglądami i dorobkiem) także ZG i Okręg Wielkopolski ZPAF oraz Federację ASFwP byli w czasie obrad jak najlepszej myśli w sprawie przyszłości artystycznej wystawiających, zalecając im jednocześnie pracę. pracę i jeszcze raz pracę, a chwaląc oryginalność i konsekwencję. Jedenastu członków GTF przystąpiło do tegorocznego konkursu XXII Dorocznej Wystawy. Nie w ilości sprawa w sztuce, ale jakby trochę mi ich mało. Dołączać, Panie i Panowie! Za rok lista ta winna być dłuższa. Być może znajdą się na niej fotoamatorzy z Dębna, w którym to mieście niedawno (10 grudnia 1976 r.) pod opieką Gorzowskiego powstało Dębnowskie Towarzystwo Fotograficzne. Wszystkiego najlepszego –opiekunom i podopiecznym w Nowym Roku.
JERZY SIKORA

JURY XXII DOROCZNEJ WYSTAWY GTF
Jarosław Stanisławski – ZPAF – Przewodniczący Jury
Maria Wołyńska – ZPAF
Stefan Wojnecki – ZPAF
Waldemar Kućko – ZPAF – GTF
Mieczysław Rzeszewski – ZPAF
Hieronim Świerczyński – SARP

Na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 1976 r Jury przyznało nagrody i wyróżnienia, które otrzymali:
Nagrody główne:
I nagroda: Jerzy Szalbierz – za zestaw prac „Historia lokomotywy”
II nagrodaRyszard Tomczuk – za zestaw prac „Ich dwoje”
II nagrodaJanina Trojan – za pracę „Witraż II”
III nagrodaJerzy Szalbierz – za zestaw 3 prac „Portret J.K.”
III nagrodaWiesław Strebejko – za pracę „E.T C.”
III nagrodaJerzy Szalbierz – za pracę „TAXI Polskich Artystów Plastyków”
Nagrody specjalne – tematyczne:
Nagroda im. Konstantego Ludwikowskiego – za najlepszą pracę o pejzażu – Janina Trojan – za pracę „Na turystycznym szlaku”
Puchar Przechodni” Redakcji „Stilonu Gorzowskiego” za najlepszą pracę reportażową – Ryszard Tomczuk – za zestaw „Ich dwoje”
Nagroda za najlepsze zdjęcie portretoweJerzy Szalbierz – za zestaw 8 portretów z pracy „Historia lokomotywy”
Nagroda rzeczowa za najlepszą pracę o architekturzeMarek Mich – za zdjęcie nr 1 z zestawu „Przemysł” Wyróżnienia za zestawy barwnych przeźroczyRyszard Tomczuk za przeźrocza nr 2, 3, 6 i 9 z zestawu „Obrazki z lasu”

Janina Trojan - "Witraż II" - II nagroda
Jerzy Szalbierz - "Historia lokomotywy" - I nagroda
Jerzy Szalbierz - "Historia lokomotywy" - I nagroda
Jerzy Szalbierz - "Historia lokomotywy" - I nagroda
Jerzy Szalbierz - "Historia lokomotywy" - nagroda za portret
Ryszard Tomczuk - "Ich dwoje" - I nagroda i nagroda "Stilonu Gorzowskiego" za reportaż
Marek Mich - "Przemysł" - nagroda za architekturę
Marek Mich - "Przemysł" - nagroda za architekturę
Ryszard Patorski - "Tryptyk"

NOTKI BIOGRAFICZNE
MAREK MICH – ur. w 1952 r. zamieszkały w Międzyrzeczu, pracownik Domu Kultury, założyciel Międzyrzeckiego Klubu Fotograficznego przy MDK, członek GTF od 1975 r. Brał udział w wystawach fotograficznych w Gorzowie Wlkp. i Międzyrzeczu, wyróżnienie w konkursie fotograficznym TEMAT MIESIĄCA – „Macierzyństwo organizowanym przez FOTO – magazyn fotograficzny.
MARIAN ŁAZARSKI – ur. w 1951 r. – członek GTF od 1973 r. Od wstąpienia do GTF aktywnie uczestniczy we wszystkich poczynaniach. Brał udział w wystawach dorocznych. Członek Zarządu GTF obecnej kadencji.
RYSZARD PATORSKI – ur. w 1946 r zamieszkały w Międzyrzeczu, zatrudniony w tamtejszym MUZEUM, członek GTF od 1975 r. Brał udział w wystawach fotograficznych w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Międzyrzeczu. I-sza nagroda na konkursie „Debiuty 74″ w Zielonej Górze. Członek Międzyrzeckiego Klubu Fotograficznego.
WIESŁAW STREBEJKO – ur. w 1945 r., członek GTF od 1974 r Nagrodzony na XX wystawie GTF. Grafik-projektant plakatów posiadający w tej dziedzinie twórczości poważne osiągnięcia. Kilkanaście wystaw indywidualnych plakatów i fotografii w kraju i w NRD. Członek Komisji Artystycznej GTF.
JERZY SZALBIERZ – ur. w 1947 r Członek GTF od roku 1974. Udział w 20 wystawach w tym cztery wystawy indywidualne. Laureat II Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Abstrakcyjnej pt „Wyobraźnia i fotografia” w Zielonej Górze – 1976 r. Nagroda na XX Dorocznej Wystawie GTF. Laureat XXI Dorocznej Wystawy GTF. Medal Lubuskiego Forum Fotograficznego – 1976 r. Na obecnej XXII Dorocznej Wystawie GTF jest laureatem I nagrody u także dwu III nagród i nagrody za portret.
RYSZARD TOMCZUK – ur. w 1935 r. Od 1945 r. zamieszkały w Drezdenku. Chemik z zawodu. Członek GTF od 1972 r. Debiutował w 1970 r. w wojewódzkim konkursie z okazji „Święta Pracy-70″ — zdobywając II nagrodę. W 1972 roku zdobył II nagrodę i 2 wyróżnienia na I Wojewódzkim Konkursie Amatorskiej Fotografii Artystycznej. Na XVIII dorocznej wystawie GTF otrzymał I nagrodę. Od tego czasu uczestniczy we wszystkich wystawach GTF – zdobywając nagrody i wyróżnienia.
JANINA TROJAN – w GTF od 1954 r., członek-założyciel. Brała udział we wszystkich wystawach dorocznych GTF, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Brata udział w ogólnopolskich wystawach i konkursach zdobywając nagrody i dyplomy. Wystawy indywidualne: „Dziecko”, „Las”, „Portret”, w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Poznaniu, Słubicach oraz w kilku miejscowościach NRD. Członek Zarządu GTF od kilku kadencji.
WŁODZIMIERZ WIETRZYŃSKI – ur. w 1947 r członek GTF od 1973 r. Brał udział w dorocznych wystawach GTF oraz Konfrontacjach Fotograficznych. W 1975 r. — wystawa indywidualna w Międzychodzie. Uczestnik III Biennale Fotografii Artystycznej w Pile.

JERZY ŻAREK — ur. w 1949 r., członek GTF od 1974 r. Brał udział w wystawach „XX Dorocznej Wystawie GTF”, „Venus-75″, „Trzcianeckie Lato Foto-graficzne”, „Małe Formaty-75″. Uczestnictwo w plenerze i nagroda w wystawie poplenerowej w Strzelcach Kraj. w 1976 r. Aktywny propagator fotografii.
ANDRZEJ BANAŚ – członek GTF od 1971 r. Z zawodu psycholog, zatrudniony w ZWCh „Chemitex-Stilon”. Uczestnik wystaw GTF. Na obecnej wystawie prezentuje trzy zestawy barwnych przeźroczy.
WŁADYSŁAWA NOWOGÓRSKA – członek GTF od 1962 r. Brała udział w 14 dorocznych wystawach GTF, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Wystawa indywidualna „Architektura Baroku” w 1973 r. Ponadto udział w wystawach. 1965 r. – ogólnopolska wystawa „Los”, 1967-1975 — udział w 5 międzynarodowych wystawach fotografii artystycznej w Bukareszcie — Rumunia, 1974 r. i 1975 r. — udział w międzynarodowej wystawie FIAP pod patronatem ONZ pt. „Jak żyć lepiej”, 1965-1976 r. — udział w ogólnopolskiej wystawie „Zabytki” w Zamościu.

INDEKS AUTORÓW I PRAC:
Fotogramy:
Marek Mich – Żywioł – zestaw 5 prac, Droga, Pejzaż – zestaw 3 prac, Przemysł – zestaw 4 prac
Marian Łazarski – Mechanizm zegarka
Ryszard Patorski – Tryptyk – zestaw 3 prac, Marcin – zestaw 5 prac
Wiesław Strebejko – E.T.C.
Jerzy Szalbierz – Historia lokomotywy – zestaw 11 prac, Portret J.K. – zestaw 3 prac, TAXI Polskich Artystów Plastyków
Ryszard Tomczuk – Ich dwoje – zestaw 12 prac, Refleks
Janino Trojan – Akt Czas Na turystycznym szlaku Portret – zestaw 5 prac, Witraż I, Witraż II
Włodzimierz Wietrzyński – Lidia Sanktuarium w Lośnio, Macierzyństwo, Niewidomy, Zaduma, Refleksja
Jerzy Żarek – Dubrownik – zestaw 2 prac, Ostatni papieros, Portret dziewczyny, Równia pochyła – zestaw 3 prac, Skała – zestaw 2 prac, Zimowy pejzaż
Fotogramy – prace poza konkursem:
Władysława Nowogórska – Pocztówka z wakacji – zestaw 12 prac
Przeźrocza barwne – zestawy:
Andrzej Banaś – Kaktusy, Architektura – Paryż, Alpy – wyciecz
Ryszard Tomczuk – Obrazki z lasu
W XXII Dorocznej Wystawie Fotograficznej GTF wzięło udział 11 członków GTF: w dziale fotografii 10 autorów prezentuje łącznie 89 prac, w tym 12 zestawów tematycznych; przeźrocza barwne prezentuje 2 autorów – 4 zestawy przeźroczy.

 

Fundatorzy Nagród: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp., Redakcja gazety „Stilon Gorzowski, mgr inż. Arch. Hieronim Świerczyński
Komisarz Wystawy: Waldemar Kućko, Teksty: Józef Czerniewicz i Jerzy Śikora, Projekt okładki: Wiesław Strebejko, Okładka i układ graficzny: Ryszard Talaska, Druk: GDA zam. 276 01, 77 – L7/40