27 Doroczna Wystawa GTF – 1982

Prezentowany Państwu katalog XXVII i XXVIII kolejnych dorocznych wystaw fotograficznych przedstawia przegląd dorobku członków Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego z lat 1981 i 1982. Były to trudne lata dla całego społeczeństwa naszego kraju, w tym także i dla członków GTF, są przecież oni cząstką naszej społeczności, która niezależnie od wykonywanego zawodu, za swoją życiową pasję uznała przekazanie swego widzenia spraw i rzeczy za pomocą obrazu fotograficznego. W wyniku kryzysu społeczno-ekonomicznego ostatnich lat pow-stały warunki nesprzyjające uprawianiu wszelkich form fotografii, w tym i amatorskiej fotografi artystycznej. Brakuje podstawowych materiałów fotograficznych, produkowanych przeważnie na importowa-nych składnikach, niezadawalająca jest jakość i niepełny asortyment tej nikłej ilości materiałów trafiających do handlu. Całkowity prawie brak sprzętu fotograficznego i materiałów odpowiedniej jakości – jako wynik ograniczenia lub zaniechania importu. Ponadto prawie 300 proc. podwyżka cen sprzętu i materiałów dotknęła szczególnie tych, którzy nie zajmują się fotografią zawodowo. W tej sytuacj trudno wymagać od członka GTF, zarabiającego w większości wypadków poniżej średniej płacy krajowej, wydatkowania większych kwot na uprawianie hobby nie przynoszącego oprócz osobistej satysfakcji żadnej rekompensaty materialnej. Do tych trudności czysto materialnych, które pokonać musi fotograf amator aby uzyskać liczące się efekty swojej pracy – doszły dodatkowe utrudnienia wynikające z przepisów prawa stanu wojennego, jak czasowe zawieszenie działalności Towarzystw Fotograficz-nych oraz zakaz lub ograniczenia fotografowania, obowiązujące ponad pół roku na terenie całego kraju. Wszystkie te uwarunkowania w istotny sposób rzutowały na ostateczny kształt prac, które prezentujemy na XXVIII Dorocznej Wystawie Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Nie czuję się uprawniony do oceny artystycznego rezultatu prac kolegów z GTF. Oceny poszczególnych prac dokonało Jury przyznając nagrody i wyróżnienia. Całość wystawy oceni wierna wystawom fotograficznym gorzowska społeczność oraz kompetentni znawcy przedmiotu – krytycy i dziennikarze. Niezależnie od tego jaka będzie ta ocena – uznać należy trud i zaangażowanie autorów, którzy pokonując wiele przeszkód i ogra-niczeń zaprezentowali gorzowskiej publiczności swoje prace, utrzymując tradycję Dorocznych Wystaw GTF Nie bez znaczenia jest i to, iż przeciętna udziału autorów ilość prezentowanych prac nie odbiega od przeciętnej lat poprzednich – lat obfitości i relatywnie niskich cen materiałów fotograficznych. Obecnie – w pierwszych dniach 1983 r można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, iż Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne wyszło z trudnego okresu w nienajgorszej kondycji. Wzrasta aktywność organizacyjna i twórcza członków Na bazie tradycji i dotychczasowego dorobku dokonała się konsolidacja członków – przedstawicieli różnych pokoleń i różnego stażu. Propozycje działań przyjęte do planu na 1983 rok zmierzają do dalszej aktywizacji i zaspokojenia różnorodnych zainteresowań twórczych. Miernikiem rocznych dokonań GTF były i nadal będą wystawy doroczne, gdzie prace każdego członka poddane zostają pod publiczną ocenę i weryfikację. Następna wystawa doroczna powinna przynieść satysfakcję autorom i zwiedzającym. Nie jest to łatwe zadanie, jest jednak wiele oznak wskazujących na możliwość jego zrealizowania. Jak zostanie wykonane przekonamy się za rok.
J. CZERNIEWICZ – Prezes GTF

JURY XXVII DOROCZNEJ WYSTAWY GTF

JERZY SZALBIERZ – ZPAF – przewodniczący
MIECZYSŁAW RZESZEWSKI – ZPAP
HIERONIM ŚWIERCZYŃSKI – SARP
JANUSZ SŁOWIK – Wydz. K i S Urzędu Wojewódzkiego
JÓZEF CZERNIEWICZ – GTF – BWA
Na posiedzeniu w dniu 1 lutego 1982 r. przyznało nagrody; które otrzymali:
NAGRODY GŁÓWNE:
I nagrodaLech Dominik – za całość prac
II nagrodaRoman Kupiec – za pracę „Blok”
III nagrodaMarian Łazarski – za 3 zdjęcia z zestawu pejzaży
NAGRODY SPECJALNE – tematyczne:
Nagroda im. K. Ludwikowskiego za pejzażZbigniew Sejwa – za pracę „Katedra nocą”
Nagroda im. Zbigniewa Łąckiego za portretLucjan Lebiedź – za cykl portretów
Nagroda za reportażZdzisław Hajdasz – za zestaw „Wysypisko śmieci”

NAGRODY UFUNDOWAŁ.
Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp.

INDEKS AUTORÓW I PRAC

Józef Ankutowicz – “Pejzaże z okolic St. Kurowa” – 6 zdjęć
Lech Dominik – XXX – 7 zdjęć
Wł. Farynowicz – XXX – 4 zdjęcia
Zdzisław Hajdasz – „Wysypisko śmieci” – zestaw 9 zdjęć, – XXX – zestaw 14 zdjęć
Ireneusz Ilnicki – XXX – 7 zdjęć barwnych
Henryk Jarmołowicz – „Dzieci” – zestaw 8 zdjęć, XXX – zestaw 12 zdjęć
Tadeusz Kowalczyk – XXX – zestaw 5 zdjęć
Roman Kupiec – „Blok” – 1 praca
Lucjan Lebiedź – „Zagroda”, “Na podwórku”, “XXX”, “Młody buk”, “Portret” – zestaw 14 zdjęć
Kazimierz Ligocki – „Plaża”, „XXX”, “XXX”, “Przed sztormen, “Woźnoca”
Marian Łazarski – „Pejzaże” – 4 zdjęcia
Leonard Olechnowicz – „Pejzaże z okolic St. Kurowa i Santoku” – 27 zdjęć
Zbigniew Sejwa – „Katedra nocą”, “Halina” – zestaw 6 zdjęć, “Pan Kazimierz” – zestaw 9 zdjęć, “Ewka” – zestaw 7 zdjęc
Ryszard Tomczuk – „Owczarze” – zestaw 7 zdjęc
Janina Trojan – „Portret żarłoka”, “Smacznego”, “Krajobraz smutny”, “XXX”, “Wspomnienia I”, “Wspomnienia II”
Zbigniew Wachnik – „Architektura Gorzowa” – zestaw 12 zdjęć, “Świniobicie” – zestaw 9 zdjęć
Jerzy Żarek – „Akt”

W XXVII wystawie — przeglądzie dorocznym prac członków Gorzowskie-go Towarzystwa Fotograficznego bierze udział 17 autorów. Zgłoszono 206 zdjęć z których na wystawę zakwalifikowano 184 zdjęcia.
Organizatorem wystawy jest „Mała Galeria BWA — GTF” w Gorzowie Wlkp. ul. Chrobrego 4.

JURY XXVIII DROCZNEJ WYSTAWY GTF

JAROSŁAW STANISŁAWSKI – ZPAF, AFIAP – przewodniczący
STEFAN WOJNECKI – ZPAF, AFIAP
JERZY SZALBIERZ – ZPAF
MIECZYSŁAW RZESZEWSKI – ZPAP
JANUSZ SŁOWIK – Wydz. K i S Urzędu Wojewódzkiego
JÓZEF CZERNIEWICZ – GTF BWA
Na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 1983 r przyznało nagrody uczestnikom XXVIII Dorocznej wystawy – przeglądu fotografii członków Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Nagrody otrzymali :
NAGRODY GŁÓWNE:
I nagroda  – Ryszard Tomczuk – za zestaw 2 prac „Pejzaże”
II nagroda – Zdzisław Hajdasz – za zestaw 3 prac „Defekty”
III nagrodaKazimierz Ligocki – za zestaw 4 prac „Okna”
NAGRODY SPECJALNE – tematyczne:
Nagroda im. K. Ludwikowskiego za pejzażTadeusz Szymański – za zestaw 6 zdjęć pejzaży z wyróżnieniem pracy „Zima”
Nagroda im. Zbigniewa Łąckiego za portret – nagrody nie przyznano Nagroda za reportażZbigniew Sejwa – za prace „Zdjęcia”
Nagroda za zestaw przeźroczyRyszard Tomczuk – za zestaw „W jesienny dzień”
Jury przyznało dodatkowo dwa wyróżnienia:
Janina Trojan – za pracę „Krajobraz”
Henryk Jarmołowicz – za zdjęcia: „Babcia”, „Wnuczka” i „Dziadek z koniem”

NAGRODY UFUNDOWAŁ. Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

INDEKS AUTORÓW I PRAC

Józef Ankutowicz – Pejzaże – 4 zdjęcia
Lech Dominik – Portrety – 4 zdjęcia, Ziemia – 3 zdjęcia, XXX – 8 zdjęć
Mirosława Granops – XXX, Rozmowa, XXX
Zdzisław Hajdasz – Defekty – 3 zdjęcia, XXX
Ireneusz Ilnicki – Bruk, XXX
Henryk Jarmołowicz – Babcia, Wnuczka, Dziadek z koniem, XXX, Historia jednego medalu – zestaw 6 zdjęć, Stogi – zestaw 4 zdjęć, Igraszki – 3 zdjęcia, Chłopiec na jachcie – 3zdjęcia
Lucjan Lebiedź – Portrety – 10 zdjęc
Kazimierz Ligocki – Okna – 4 zdjęcia
Marian Łazarski – XXX, XXX
Marek Mich – Ewa, Portrer I, Portret II, Pejzaż
Leonard Olechnowicz – Płot, Konar, Polna droga, Zima – 4 zdjęcia
Ryszard Patorski – Monolog – 4 zdjęcia, XXX, Magda
Zbigniew Sejwa – Fotografie – zestaw
Tadeusz Szymański – Rolnicza przymiarka, Cienie I, Cienie II, xXX, Dobranoc, Wyżej w górę, Piękna i zła, Zima, Żagle, W kadrze, Cuma
Ryszard Tomczuk – Banalna Historia – 3 zdjęcia, Pejzaże – 2 zdjęcia
Janina Trojan – Konie – 6 zdjęć, Krajobraz, Madonna
Zbigniew Wachnik – I co dalej?… – 10 zdjęc
Jerzy Żarek – Szymon – 3 zdjęcia

Przeźrocza:

Lecg Dominik – XXX – 31 szt.
Lucjan Lebiedź – Impresje – 18 szt.
Andrzej Skawiński – Słońce nad morzem – 12 szt., Coś z przyrody – 9 szt.
Ryszard Tomczuk – W jesienny dzień – 13 szt.
Zbigniew Wachnik – Żywot Mateusza – 17 szt.

W XXVIII Dorocznej wystawie fotograficznej GTF – styczeń – ;uty 1983r. Bierze udział 19 autorów – prezentując 119 zdjęć i 6 zestawów przeźroczy.

Zdzisław Hajdasz - II nagroda
Zdzisław Hajdasz - II nagroda
Kazimierz Ligocki - III nagroda
Zbigniew Sejwa - nagroda za reportaż
Tadeusz SZymański - nagroda za pejzaż
Janina Trojan - Wyróżnienie
Ryszard Tomczuk - I nagroda 1982
Ryszard Tomczuk - I nagroda 1982

XXVII DW GTF – 31.01.1982 – 28.02.1982, XXVII DW GTF 29.01.1983 – 25.02.1983, Opracowanie ekspozycji – Juliusz Piechocki art. plastyk, Opracowanie katalogu: teksty: Józef Czerniewicz, Okladka i układ graficzny: Ryszard Talaska, Druk: WDK Gorzów 250 R-7/6