29 Doroczna Wystawa GTF – 1984

Jak co roku, a jest to już po raz 29 spotykamy się na przeglądzie dorobku człon-ków Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wystawa ta daje nam okazję do podsumowania rocznej działalności fotograficznej jak również skłania do porównań z wystawami z lat ubiegłych. Przedstawione do przeglądu 127 prac 20 autorów pozwala stwierdzić, że kłopoty natury materiałowej i sprzętowej ostatnich lat nie miały większego wpływu na ilość jak również na poziom prezentowanych fotogramów. Można więc powiedzieć, że w Towarzystwie mija powoli kryzys artystyczny, a członkowie zaczynają odnajdywać własne spojrzenie fotograficzne. Stwierdzenie powyższe opieram na opinii Jury, które wnikliwie dokonało oceny poszczególnych prac, przyznając nagrody i wy-różnienie. Poziom jaki został osiągnięty na tegorocznej wystawie nie jest słaby, ale naj-bardziej obiektywnej oceny dokona wierna fotografii publiczność gorzowska wraz z krytykami i dziennikarzami.
Będąc w przededniu jubileuszowej wystawy z okazji 30 lecia Towarzystwa człon-kowie czują się zobligowani do podtrzymalia dobrych tradycji i pokazania publiczności fotografii nieprofesjonalnej na wysokim poziomie.
Stawiając przed sobą zadanie dalszego rozwoju artystycznego oraz doskonalenie warsztatu technicznego, powinniśmy działania twórcze i organizacyjne oprzeć na szerszym niż dotychczas udziale w plenerach krajowych, wystawach zagranicznych jak również na konsultacjach z kolegami – członkami ZPAF Niezapominajmy także, o dogodnych możliwościach oglądania dobrych wystaw jak też spotkań z czołówką polskiej fotografii jakie dają coroczne ogólnopolskie konfrontacje fotograficzne w naszym mieście. Czy uda nam się sprostać tym zadaniom, przekonamy się za rok.
Marian Łazarski – Prezes GTF

JURY XXIX DOROCZNEJ WYSTAWY GTF

Stefan Wojnecki – ZPAF, AFIAP – przewodniczący
Jerzy Szalbierz – ZPAF, GTF
Mieczysław Rzeszewski – Art. Plastyk
Józef Czerniewicz – GTF, BWA
Janusz Słowik – Wydz. KiS Urzędu Miejskiego
Marian Łazarski – GTF – sekretarz Jury

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 1983 r. przyznało nagrody, które otrzymali: Nagrody główne:

I nagrodaLech Dominik – za zestaw 4 zdjęć „Imaginacje”
II nagrodaMirosława Granops – zestaw prac „bez tytułu”
III nagrodaJanina Trojan – za zestaw 9 zdjęć „Kwiaty”

Nagrody specjalne – tematyczne:
Nagroda im. Zb, Łąckiego za portretJerzy Sokół – za zdjęcie „Ania”
Nagroda im. K. Ludwikowskiego za pejzażLeonard Olechnowicz – za zestaw 4 zdjęć „Struktura piasku”
Nagroda za zdjęcie reportażuHenryk Jarmołowicz – za zestaw 5 zdjęć „Plac zabaw”
Nagroda za zdjęcia architekturyMarian Łazarski – za zestaw 4 zdjęć „Uniejów”
Nagroda za zestaw przeźroczyMirosława Granops – za zestaw 14 przeźroczy „Trąbita”
Jury przyznało dodatkowo wyróżnienieRyszard Tomczuk – za zestaw 4 zdjęć „1945-1983″

Fundator nagród: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gorzowie WIkp.

INDEKS AUTORÓW I PRAC

Aleksandra CZARNECKA i Leszek TRYBEK – „Do wyjścia” – 5 zdjęć, „Ofiara nr X”, „Wraki” – 3 zdjęcia
Lech DOMINIK – Imaginacje – 4 zdjęia
Władysław FARYNOWICZ – „Pejzaże” – 4 zdjęcia
Mirosława GRANOPS – „XXX” – 2 plansze i 5 głów
Henryk JARMOŁOWICZ – „Pejzaże” – 2 zdjęcia, „Plac zabaw”- 5 zdjęć, „Portrety z ulicy” 6 zdjęć
Roman KUPIEC – „Ulica” – 12 zdjęć
Lucjan LEBIEDŹ – „Pejzaże” – 5 zdjęć, „Portret dziewczyny”
Kazimierz LIGOCKI – „Retrospektywa” -6 zdjęć, “Epitafium cz. I” – 8 zdjęć
Romuald LISZKA – „Akt” – poza konkursem
Marian ŁAZARSKI – „Uniejów” – 4 zdjęcia
Marek MICH – „XXX” – 4 zdjęcia
Leonard OLECHNOWICZ – „Struktura piasku” – 4 zdjęcia
Ryszard PATORSKI – „Nikk”, „Dziecko I”, „Dziecko II”, „XXX”, „Okno”, „XXX”, „Magda”
Zbigniew SEJWA – „Dnia 27 lipca 1983 godz. 7.00-19.00 Gorzów centrum”
Jerzy SOKÓŁ – „Ania”, „Zoo”, „Taniec z pluskiem”
Tadeusz SZYMAŃSKI – „Postój”, „Niewidzialny punkt”, „Jesienny pejzaż”, „Kłoda”, „Kra”, „Woda”, kamień, „XXX”
Ryszard TOMCZUK – „1945-1983” – 4 zdjęcia
Janina TROJAN – „Kwiaty”, „Krajobraz jesienny”
Zbigniew WACHNIK – „Portrety reporterskie” – 5 zdjęć,
Jerzy ŻAREK – „Ryba” – 2 zdjęcia, „Schody” – 2 zdjęcia, „XXX

Przeźrocza:
Lech DOMINIK – „Barwa” – zestaw 6 szt, „Budapeszt” – zestaw 15 szt
Władysław FARYNOWICZ – „Gdańsk-Starówka” – zestaw 21 szt.
Mirosława GRANOPS – „Trąbita” – zestaw 14 szt
Lucjan LEBIEDŹ – „XXX” – zestaw 14 szt
Tadeusz SZYMAŃSKI – „Zima” – zestaw 7 szt., „W obiektywie” – zestaw 4 szt.

W XXIX wystawie – przeglądzie dorocznym prac członków Gorzowskiego Towarzystwa Fotogra-ficznego bierze udział 20 autorów – prezentując 127 zdjęć i 7 zestawów przeźroczy.

Lech Dominik - "Imaginacje" - I nagroda
Mirosława Granops - "XXX" - II nagroda
Marian Łazarski - nagroda za architekturę
Janina Trojan - "Kwiaty" - III nagroda
Jerzy Sokół - nagroda za portret

Druk: WDK Gorzów – 250 – I.84 – C7-9, Opracowanie katalogu: , Teksty: Marian Łazarski