35 Doroczna Wystawa GTF – 1990

W pierwszych dniach października 1989 r. minęło 35 lat od zebrania założycielskiego Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Trudny okres , przeżywany przez kraj i społeczeństwo nie nastraja do świętowania kolejnego Jubileuszu. Nie było więc odświętnego spotkania, wręczania odznaczeń , okolicznościowych dyplomów itp. Jedynie na kolejnym XII Walnym Zebraniu członków GTF w listopadzie 1989 r wspomniano o 35 rocznicy powstania Towarzystwa. Radzono zaś głównie o działaniach umożliwiających przetrwanie trudnego okresu i zachowanie dotychczasowego dorobku. A ten nie jest bagatelny: GTF jest bodajże jedynym w Gorzowie stowarzyszeniem działającym nieprzerwanie od 35 lat, grupującym w swoich szeregach kolejne już pokolenie gorzowian. Te lata – to 35 dorocznych wystaw GTF, kilkanaście wystaw autorskich członków Towarzystwa, 19 ogólnokrajowych imprez Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych z wieloma wystawami autorów krajowych i zagranicznych oraz sympozjami naukowymi na temat sztuki fotografii To także znaczący udział członków Towarzystwa w wystawach krajowych i zagranicznych, to również dziesiątki wystaw fotograficznych prezentowanych społeczeństwu Gorzowa z inicjatywy i nakładem pracy członków GTF Wystawy te zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gorzowa o czym najlepiej świadczy frekwencja. To wreszcie znaczący dorobek wydawniczy GTF – jak wydawane od 20 lat katalogi wystaw, materiały sympozjów, zeszyty prezentujące dorobek członków Towarzystwa – -W obiektywie” itp. Wieloletnia działalność Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego cieszy się żywym zainteresowaniem społeczeństwa Gorzowa i również uzyskała uznanie w środowisku fotograficznym i kulturalnym kraju. GTF od kilkunastu lat znajduje się w czołówce Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. Należy, więc mieć nadzieję, iż Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne przetrwa tak trudny okres i doczeka kolejnych jubileuszy.

JURY 35 DOROCZNEJ WYSTAWY GTF
Jerzy Lewczyński
-ZPAF -przewodniczący
Maria Wołyńska -ZPAF
Jarosław Stanisławski -ZPAF
Władysława Nowogórska -ZPAF
Jerzy Szalbierz -ZPAF
Józef Czerniewicz -GTF -sekretarz Jury
Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 1989 roku przyznało nagrody:
I nagrodaMarian Łazarski – za zestaw “Karkonosze”- 12 zdj.
II nagrodaJarosław Biernacki – za zestaw “Papuasi” – 6 zdj.
III nagrodaLeonard Olechnowicz – za zestaw “Melancholia”- 3 zdj.
NAGRODY TEMATYCZNE:
Im. Zbigniewa Łąckiegoza portret Mirosława Granops – za zdjęcie “Spojrzenie”
Im. Konstantego Ludwikowskiego za pejzażPiotr Perczyński – za zestaw “Łąka” – 3 zdj.
za fotografię architekturyMirosława Granops – za zestaw “Architektura” – 3 zdjęcia
za reportaż fotograficznyAndrzej Miłosz – za zestaw “Matko nasza” – 5 zdjęć
za zestaw satyrycznyMarian Łazarski – za zestaw “Urynkowienie” – 5 zdjęć
Do oceny zgłoszono 173 zdjęcia 19 autorów – przeźroczy nie zgłoszono .Do wystawy zakwalifikowano 122 zdjęcia 18 autorów.

INDEKS AUTOROW 35 DOROCZNEJ WYSTAWY GTF
Jarosław Biernacki – „Papuasi” – 6 zdj.
Krzysztof Blatkiewicz – „Mur” – 3 zdj., „xxx”
Aleksandra Czarnecka – „Okno” – 1 zdj., „Pęknięty Babol” – 1 zdj.
Leszek Czarnecki – „Smętna twarz kamiennego króla” – 1 zdj., „Studium ręki z rurą” – 5 zdj.
Lech Dominik – „Esej o stadionie” – 5 zdj., „Portret A.K.” – 1 zdj., „Portret realny” – 3 zdj., „XXX” – 4 zdj.
Mirosława Granops – „Spojrzenie” – 1 zdj., „xxx” – 1 zdj., „Architektura” – 3 zdj., „Faktury” – 3 zdj.
Dariusz Janowski – „Na powierzchni i pod ziemią” – 5 zdj.
Lucjan Lebiedź – „Wokół zagrody” – 4 zdj.
Marian Łazarski – „Karkonosze !?” – 12 zdj., „Urynkowienie” – 5 zdj.
Andrzej Miłosz – „W poszukiwaniu światła” – 3 zdj., „Fani Rrgge” – 3 zdj., „Matko nasza” – 5 zdj.
Grzegorz Musiała – „Polska 1988” – 2 zdj., „Jazzmeni” – 2 zdj.
Leonard Olechnowicz – „Kamień Pomorski” – 3 zdj., „Melancholia” – 3 zdj., „Pejzaż miejski” – 1 zdj.
Piotr Perczyński – „Światło” – 4 zdj., „Łąka” – 3 zdj., „Witraż” – 1 zdjęcie kolor.
Sławomir Sajkowski – „Architektura” – 2 zdj., „Kamienica” – 2 zdj., „Słońcem malowane” – 1 zdj., „Autoportret” – 1 zdj., „Linia” – 1 zdj.
Leszek Szwed – „Makowicz” – 1 zdj.
Leszek Szyszłowski – „Jesienny pejzaż” – 1 zdj., „Luki” – 2 zdj., „Światło” – 3 zdj., „Współczesny krajobraz” – 1 zdj., „Widok z wieży” – 1 zdj., „Wnętrze” – 1 zdj.

A. Czarnecka
L. Czarnecki
L. Dominik
L. Dominik
M. Granops
M. Granops
K. Blatkiewicz
L. Dominik
D. Janowski
R. Tomczuk
M. Łazarski
L. Lebiedź
A. Miłosz
A. Miłosz
S. Sajkowski
L. Olechnowicz
L. Szwed
G. Musiał
P. Perczyński
P. Perczyński
J. Trojan
L. Szyszłowski
Autor nieznany????

Opracowane na podstawie katalogu z wystawy: brak danych