36 Doroczna Wystawa GTF – 1991

Jury Wystawy:
Jerzy Lewczyński — ZPAF,
AFIAP Janusz Nowacki — ZPAF
Władysława Nowogórska — ZPAF
Jarosław Stanisławski — ZPAF
AFIAP Jerzy Szalbierz — ZPAF
Nagrody główne:
I nagrodę przyznano Sławomirowi Sajkowskiemu za zestawy zdj. „Mury I”, „Mury II”, „Architektura”, „Wnętrze” razem 13 zdj.
II nagrodę przyznano Marianowi Łazarskiemu za zestawy zdj. „Maszty”, „XXX” — razem 6 zdj.
III nagrodę przyznano Ryszardowi Tomczukowi za zestaw zdj. „da capa at fine” — razem 5 zdj.
Nagrody tematyczne:
nagrodę im. Zb. Łąckiego za portret przyznano Mirosławie Granops za zestaw bez tytułu — 3 zdj.
nagrodę im. K. Ludwikowskiego za pejzaż przyznano Mirosławie Granops za zestaw „Prom w Santoku” — 2 zdj.
nagrodę za przeźrocza barwne przyznano Piotrowi Perczyńskiemu za przeźrocze „Dmuchawce”
przyznano dyplom GTF za debiut Jarosławowi Klimczykowi za zestaw zdj. „Imaginacje” — 3 zdj.
Do wystawy zgłoszono 160 zdjęć 19 autorów oraz 3 zestawy przeźroczy barwnych (18 sztuk) — 3 autorów.
Do ekspozycji Jury zakwalifikowało 102 zdjęcia 19 autorów i 3 zestawy przeźroczy (12 sztuk)

Spis prac:
Krzysztof Blatkiewicz — „Cienie życia” — 1 zdj.
Leszek Czarnecki — „Krzyk drozda”, zestaw „xxx” — 3 zdj.
Andrzej Długołęcki — „xxx”, „Na pajęczynie”, „Szyper” — 2 zdj.
Lech Dominik — „Portret I, II, III, IV”
Krzysztof Dyba — „xxx”
Krzysztof Dyba i Jacek Madeksza — „Wizja”
Paweł Górski — „xxx” — 5 zdj.
Dariusz Janowski — „Polityk dnia wczorajszego”
Henryk Jarmołowicz — „Okolice rzeki Serwacz” — 2 zdj.
Jarosław Klimczyk — „Cyrkulacja materii” — 5 zdj., „Jesień życia”, „Defilada szarości” — 3 zdj., „Imaginacje” — 3 zdj.
Marian Łazarski — „xxx” — 3 zdj., „xxx” — 3 zdj., „Maszty” — 3 zdj.
Jacek Madeksza — „Stracony czas”
Andrzej Miłosz — „xxx” — 9 zdj.
Piotr Perczyński — „xxx” — 3 zdj, „Nierzeczywistość” — 3 zdj., „Trawy I, II, III” — 3 zdj.,
Sławomir Sajkowski — „Mury I” — 3 zdj., „Mury II” — 3 zdj., „xxx” — 3 zdj., „Architektura” — 2 zdj., „Słońcem malowane” — 3 zdj., „Wnętrze” — 5 zdj.,
Leszek Szyszłowski — „Beskidy” — 4 zdj., „Pielgrzymka” — 4 zdj.,
Ryszard Tomczuk — „da capa at fine” — 5 zdj.
Janina Trojan — „Dziewczyna z różą”, „xxx”
Przeźrocza barwne: Andrzej Długołęcki — 4 sztuki, Piotr Perczyński — 5 sztuk, Sławomir Sajkowski — 3 sztuki.

Dariusz Janowski - "Polityk dnia wczorajszego"
Krzysztof Blatkiewicz - "Cienie życia"
Mirosława Granops - "Prom w Santoku"
Jarosław Klimczyk - "Imaginacje"
Krzysztof Dyba i Jacek Madeksza - "Wizja"
Piotr Perczyński - "Trawy"
Marian Łazarski - "XXX"
Paweł Górski - "XXX"
Andrzej Długołęcki - "XXX"
Ryszard Tomczuk - "da capa at fine" (zdjęcie na okładce)
Marian Łazarski - "Maszty"
Leszek Szyszłowski - "Beskidy"
Sławomir Sajkowski - "Architektura"
Leszek Czarnecki - "Krzyk drozda"

Opracowane na podstawie katalogu z wystawy: ISBN – brak, druk ZUP Gorzów Wlkp, nakład 300 egz, opracowanie katalogu i komisarz wystawy Marian Łazarski. Styczeń – Luty 1991