37 Doroczna Wystawa GTF – 1992

Doroczna Wystawa Fotografii GTF zawsze była i jest podsumowaniem rocznego dorobku członków. pracy Zarządu i Prezesa. Autorzy prezentują swoje najlepsze prace, które uważają za godne publicznego przedstawienia. Jest to plon całorocznych dokonań, przemyśleń, swojego stosunku do fotografii, fascynacji i poszukiwań.
W kolejnej – już 37 wystawie – bierze udział niewielka ilość członków przedstawiając największą ilość zdjęć i trzeba przyznać: zdjęć na wysokim poziomie , nie spotykanym od wielu lat. Wprawdzie wystawa pokazana w ubiegłym roku zapowiadała to wydarzenie, ale mógł to być przypadek. Od lat kilkunastu doroczne wystawy GTF prezentowały średni poziom polskiej fotografii i wydawało się, że przekroczenie tej granicy leży poza możliwościami GTF.
Tak więc ubiegłoroczny skok jakościowy przeszedł nie zauważony. Znaczna – w stosunku do ubiegłego roku – poprawa jakości, poziomu prezentowanych prac, stanowi czynnik trwały, zapowiadający równanie do czołówki polskiej fotografii. I to jest poważne osiągnięcie Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
O uzyskanych nagrodach mówi zamieszczony wyciąg z protokołu Jury. Należałoby jednak zwrócić uwagę, iż nagrody podzieliły dwa środowiska: wywodzące się z Młodzieżowego Domu Kultury (Sajkowski, Miłosz, Szepal) i z Drezdenka (Tomczuk, Perczyński, Górski). Tak dzieje się od paru lat. Wyciąganie z powyższego faktu pochopnych wniosków jest co najmniej ryzykowne ale rzecz warta jest zastanowienia.
Drugim pozytywnym czynnikiem jest udział w finansowaniu wystawy poza Prezydentem m. Gorzowa (poprzez Wydział Kultury) sponsorów z Gorzowa i Drezdenka nie związanych bezpośrednio z fotografią i działalnością kulturalną. W dzisiejszych trudnych finansowo czasach gdy skutkiem pustki w kasie państwowej upadają dobre placówki – jest to krok we właściwym kierunku.
Z innych pozytywów pracy Towarzystwa należy odnotować wystawy i sympozjum XXI Konfrontacji Fotograficznych, które mimo szczupłych środków, gdyż zawiódł mecenat państwowy, odbyły się i były nie mniej interesujące niż w latach poprzednich.
Pomimo trudnej sytuacji finansowej Towarzystwo w 1991 roku nie tylko nie ograniczyło swojej działalności ale pracowało jak za dobrych czasów mecenatu państwowego. Utrzymano lokale, odbywano plenery fotograficzne, organizowano wystawy autorskie i zbiorowe itp.
Niewątpliwie ogromnym sukcesem indywidualnym było przyjęcie w końcu listopada 1991 roku w poczet członków Związku Polskich Artystów Fotografików prezesa GTF Mariana Łazarskiego. Ile to kosztowało wysiłku, wyrzeczeń osobistych i członków jego rodziny – nie mówiąc o wkładzie finansowym – może powiedzieć sam zainteresowany o ile będzie chciał na ten temat rozmawiać. Razem z Marianem Łazarskim został przyjęty do ZPAF Bronisław Bugiel z Zielonej Góry, reporter “Gazety Lubuskiej” – tak więc Gorzowska Delegatura ZPAF wzbogaciła się o dwóch nowych członków i będzie mogła rozwinąć swoją działalność. Zaś Marian Łazarski oprócz satysfakcji osobistej zdobył nowy dodatkowy zawód, w którym chyba czuje się najlepiej – a mianowicie oprócz posiadanych umiejętności technika samochodowego i inżyniera budowy maszyn – jest artystą foto-grafikiem. Znając jego pracowitość i zamiłowanie do dobrze wykonanej pracy – wierzę, iż nie jest to ostatni zdobyty zawód.
W 37 Dorocznej Wystawie GTF bierze udział łącznie 17-tu autorów w tym jeden poza konkursem, prezentując ca 153 zdjęcia i 5 zestawów przeźroczy. Wystawa prezentowana w lutym 1992 r. w Małej Galerii-GTF.
Józef Czerniewicz

Jury Wystawy:
Janusz Nowacki – ZPAF
Bronisław Bugiel – ZPAF
Jerzy Szlabierz – ZPAF
Władysława Nowogórska – ZPAF
Przyznało nagrody główne:
I nagrodę Prezydenta Miasta – Sławomirowi Sajkowskiemu za zestaw 6 zdjęć “xxx”
II nagrodęWojciechowi Szepelowi za 5 zdjęć “xxx”
III nagrodęPawłowi Górskiemu za zestaw 12 zdjęć “Na kurpiach”
Nagrody tematyczne:
za portret im. Zb. ŁąckiegoWojciechowi Szepelowi za 2 portrety “xxx”
za pejzaż im. K. LudwikowskiegoPiotrowi Perczyńskiemu za 4 zdjęcia barwne “xxx”
nagrodę za zdjęcie architektury sponsora p. Józefa NowakaHenrykowi Jarmołowiczowi za zestaw 5 zdjęć “woda”
za zdjęcie Drezdenka nagrodę Burmistrza m. DrezdenkaRyszardowi Tomczukowi za zestaw 4 zdjęć “Drezdenko”
nagrodę za reportaż fotograficznyAndrzejowi Miłoszowi za zestaw 7 zdjęć “xxx”
nagrodę za przeźrocze barwnePiotrowi Perczyńskiemu za zestaw 6 przeźroczy “xxx”
Do oceny Jury zgłoszono 174 zdjęcia 16 autorów i 5 zestawów przeźroczy barwnych (44 przeźrocza) Do wystawy Jury zakwalifikowało 145 zdjęć 16 autorów i wszystkie przeźrocza.
W wystawie poza konkursem bierze udział M. Łazarski (8 zdjęć “xxx”) nowy członek ZPAF

Indeks autorów:
Lech Dominik – “Studium barwy” – 3 zdjęcia, “Studium aktu” – 2 zdjęcia, “Portret”
Paweł Górski – “Na kurpiach” – 12 zdjęć
Mirosława Granops – “Spojrzenie”, “Marzenie Ewy”, “Wejście”, “Struktury” – 4 zdjęcia
Piotr Jagielnik – “Opuszczone groby” – 6 zdjęć
Dariusz Janowski – “Pocysterski zespół klasztorny w Gościkowie” – 3 zdjęcia, “Warszawa-Stare Miasto” – 5 zdjęć, “Zawodowcy” – 3 zdjęcia
Henryk Jarmołowicz – “Woda” – 5 zdjęć, “Przyjaciele”, “Przymus”
Lucjan Lebiedź – “W zaułkach Drezdenka” – 6 zdjęć
Marian Łazarski – “xxx” – 8 zdjęć (poza konkursem)
Andrzej Miłosz – “xxx” – 7 zdjęć, “Carnac” – 2 zdjęcia, “Bretagne” – 2 zdjęcia
Artur Nowak – “Pić trzeba” – 3 zdjęcia, “xxx” – 3 zdjęcia
Leonard Olechnowicz – “Droga” – 2 zdjęcia, “Lody” – 2 zdjęcia, “Cisza”, “xxx”, “Wejście”, “Przez okno”, “Cienie”, “Architektura”
Piotr Perczyński – “Powroty”, “Piaski” – 2 zdjęcia, “xxx” – 4 zdjęcia, “Drezdenko” – 3 zdjęcia
Sławomir Rysiukiewicz – “xxx” – 3 zdjęcia, “xxx”
Sławomir Sajkowski – “xxx” – 6 zdjęć, “Wnętrze II” – 5 zdjęć, “Otwieranie Europy” – 6 zdjęć, “xxx” – 12 zdjęć
Wojciech Szepel – “xxx” – 7 zdjęć
Ryszard Tomczuk – “Pejzaż” 3 zdjęcia, “Drezdenko” – 4 zdjęcia
Janina Trojan – “Panorama Gorzowa” – 3 zdjęcia, “Pejzaż I, II, III”
Przeźrocza barwne:
Piotr Jagielnik – 7 przeźroczy
Piotr Perczyński – 6 przeźroczy
Sławomir Sajkowski – 11 przeźroczy
Ryszard Tomczuk – 10 przeźroczy
Janina Trojan – 7 przeźroczy

Paweł Górski - "Na kurpiach"
Lech Dominik - "Studium aktu"
Janina Trojan - "Pejzaż I"
Sławomir Rysiukiewicz - "XXX"
Sławomir Rysiukiewicz - "XXX"
Ryszard Tomczuk - "Drezdenko I"
Ryszard Tomczuk - "Drezdenko I"
Mirosława Granops - "Marzenie Ewy"
Mirosława Granops - "Marzenie Ewy"
Artur Nowak - "Pić trzeba"
Piotr Perczyński - "XXX"
Piotr Jagielnik - "Opuszczone groby"
Leonard Olechnowicz - "XXX"
Henryk Jarmołowicz - "Woda"
Andrzej Miłosz - "XXX"
Dariusz Janowski - "Pocysterski zespół klasztorny w Gościkowie"
Wojciech Szepel - "XXX"
Sławomir Sajkowski - "XXX"

Fundatorzy nagród: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp., Pan Józef Nowak właściciel Przedsiębiorstwa Usług Sprzętowo-Transportowych ZUST-GOBEX ul. Małorolnych 1 w Gorzowie Wlkp., Pan Jerzy Skrzypczyński Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko, zdjęcie na okładcze M. Łazarski z zestawu “XXX”, opracowanie katalogu: M. Łazarski, wstęp: Józef Czerniewicz, Komisarz wystawy M. Łazarski, Wydawca: Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne,  druk Z.U.P. Gorzów Wlkp, nakład 200 egz.