38 Doroczna Wystawa GTF – 1993

Jury w składzie:
Maciej Mańkowski – ZPAF Przewodniczący
Janusz Nowacki – ZPAF członek
Marian Łazarski – ZPAF członek
w dniu 4 stycznia 1993r na posiedzeniu w Poznaniu dokonało kwalifikacji przedłożonych 159 zdjęć – 17 autorów oraz 29 przeźroczy barwnych – 3 autorów.
Zakwalifikowano do wystawy 108 zdjęć – 17 autorów oraz 29 przeźroczy – 3 autorów.

Z pośród zakwalifikowanych zdjęć do wystawy Jury przyznało:
I nagrodęPiotrowi Perczyńskiemu za 3 cykle zdjęć – “Magia czarna”, “XXX”, “Pejzaż – guma”
II nagrodęSławomirowi Sajkowskiemu za całość przedstawionych zdjęć
III nagrodęWojciechowi Szepelowi za całość przedstawionych zdjęć
Nagrody tematyczne:
im . Zb. Łąckiego za portretSławomirowi Sajkowskiemu za cykl 4 portretów “XXX”
im. K. Ludwikowskiego za pejzażRyszardowi Tomczukowi za zdjęcie “Las 1”
za zdjęcie architekturyDariuszowi Janowskiemu za cykl 6 zdjęć – “Strasbourg”
WyróżnienieAleksandrze Czarneckiej za cykl 3 zdj. “Przemijanie”
WyróżnienieJackowi Madekszy za cykl 12 zdjęć “Okiem żołnierza”

Nie przyznano nagród za reportaż fotograficzny ze względu na brak prac kwalifikujących się do nagrody natomiast przedstawione zestawy przeźroczy również niepretendowały do nagrody. Zgodnie z regulaminem wystawy przyznano w zamian dwa wyróżnienia.

Spis autorów i prac:
Aleksandra Czarnecka – “Przemijanie”
Leszek Czarnecki – “Ty duszo mogłaś grać”
Robert Czerniawski – “Czerwono”
Lech Dominik – “Nieobecni”
Anna Fronckiewicz – “XXX”
Dariusz Janowski – “Strasobourg”
Jarosław Klimczyk – “Rozmyślania o czwartej nad ranem”
Jacek Madeksza – “Okiem żołnierza”
Leonard Olechnowicz – “Świadome ojcostwo”, “Czas”, “XXX”, “Oczekiwanie”, “Dziecko”, “Nad Notecią”
Piotr Perczyński – “Magia czarna”, “XXX”, “Pejzaż-guma”
Sławomir Rysiukiewicz – “XXX”, “XXX”
Sławomir Sajkowski – “Taniec”, “Sybiracy”, “XXX”, “XXX”, “Malowanie”, “Obrazki z podróży”
Rafał Sobczak – “Portret”
Wojciech Szepel – nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14
Ryszard Tomczuk – “Las 1”
Janina Trojan – “Portret Andrzeja”, “Zmory”
Magdalena Worsztynowicz – “AWO”, “FAB”

Piotr Perczyński – “XXX” – I nagroda 

Sławomir Sajkowski – “XXX” – II nagroda oraz nagroda za portret im. Zb. Łąckiego

Wojciech Szepel – “XXX” – III nagroda 

Ryszard Tomczuk – “Las I” – nagroda za pejzaż im K. Ludwikowskiego

Dariusz Janowski – “Strasbourg” – wyróżnienie za zdjęcie architektury

Aleksandra Czarnecka – “Przemijanie” – wyróżnienie

Jacek Madeksza – “Okiem żołnierza” – wyróżnienie

Lech Dominik - "Nieobecni"
Leszek Czarnecki - "Ty duszo mogłaś grać"
Sławomir Rysiukiewicz - "XXX"
Janina Trojan - "Zmory"
Leonard Olechnowicz - "Nad Notecią"
Rafał Sobczak - Portret"

Opracowane na podstawie katalogu z wystawy: ISBN – brak, “ZUP” Gorzów Wlkp. Jan Kuźma, opracowanie, chemigrafia: Marian Łazarski, wydane ze środków WKUM w Gorzowie Wlkp.