39 Doroczna Wystawa GTF – 1994

Protokół z posiedzenia jury 39 Dorocznej Wystawy Fotografii
w dni 10 stycznia 1994 roku w składzie:
Janusz Nowacki – przewodniczący;
Władysława Nowogórska – artysta fotografik;
Bronisław Bugiel – artysta fotografik;
Jerzy Szalbierz – artysta fotografik;
Marian Łazarski – artysta fotografik.
po obejrzeniu 205 zdjęć 27 autorów postanowiło zakwalifikować do wystawy 80 zdjęć 22 autorów oraz przyznało następujące nagrody:
II nagrodęTomaszowi Tupalskiemu z Drezdenka za zestaw 3 zdjęć “Słońce zawsze”;
II nagrodęPiotrowi Perczyńskiemu z Drezdenka za zestaw 3 zdjęć: “Droga za widnokres”, “Pejzaż”, “Osty”;
III nagrodęJackowi Madekszy z Gorzowa za zestaw 6 zdjęć “xxx”;
nagrodę im. Zb. Łąckiego za portret, – Sławomirowi Sajkowskiemu za 2 zdjęcia “Człowiek na rogu”;
nagrodę im. K. Ludwikowskiego za pejzażRyszardowi Tomczukowi z Drezdenka za 1 zdjęcie “xxx”;
nagrodę za reportażAndrzejowi Miłoszowi z Gorzowa za cykl 3 zdjęć “xxx”;
wyróżnienia:
Annie Budziszewskiej z Gorzowa za 1 zdjęcie “xxx”;
Mirosławie Granops ze Szczecina za 1 zdjęcie “Lilia”;
Leszkowi Czarneckiemu z Gorzowa za 2 zdjęcia “Razem ze sobą”;
nagrodę z debiut w 39 Wystawie w postaci 10 filmów barwnych przyznano Kamili Wolańskiej z Gorzowa za 2 zdjęcia “xxx”
Nie przyznano nagród za zdjęcia architektury ze względu na brak prac i za przeźrocza barwne ponieważ przedstawione do oceny przeźrocza nie pretendowały do nagrody. Zgodnie z regulaminem przyznano w zamian trzy wyróżnienia.

INDEX AUTORÓW I PRAC
Marcin Andrzejewski – “XXX” zestaw 3 zdj., “XXX”
Anna Budziszewska – “XXX” zestaw 2 zdj., XXX
Aleksandra Czarnecka – “Drzewo” zestaw 2 zdj.
Leszek Czarnecki – “Razem z sobą” zestaw 2 zdj., “Do, re, me”
Robert Czarnecki – “Czarna ikona”
Mirosława Granops – “Portret” zestaw 4 zdj., “Lilia”
Anna Fronckiewicz – “XXX”
Wojciech Krajnik – “Małgorzata”, “Ada” zestaw 3 zdj.
Andrzej Miłosz – “XXX”, “XXX” zestaw 3 zdj.
Jacek Madeksza – “XXX” zestaw 6 zdj.
Leonard Olechnowicz – “Zima”, “Powolne znikanie”
Piort Perczyński – “XXX” zestaw 3 zdj., “Osty” – guma, “Pejzaż” – guma, “Droga za widnokres” – guma
Sławomir Sajkowski – “Moi znajomi zrobieni na szaro” zestaw 3 zdj., “Człowiek na rogu” zestaw 2 zdj., “XXX” zestaw 3 zdj., “Dwa obrazki”
Wojciech Szepel – “XXX”, “XXX”, “XXX”
Leszek Szwed – “XXX” zestaw 4 zdj.
Maciej Andrzej Szymanowicz – “Drzewa” zestaw 2 zdj., “Oblicze wody”
Tomasz Tupalski – “Słońce zawsze” zestaw 3 zdj., “Portret konwencjonalny” zestaw 2 zdj., “XXX” zestaw 2 zdj., “namo gum blu”, “Om tave tebra sole”
Ryszard Tomczuk – “XXX”
Kamila Wolińska – “XXX”
Tomasz Woźniak – “XXX”
Emilia Wójcik – “XXX”
Janina Trojan – “Las jesienią” zestaw 3 zdj.

Piotr Perczyński - "Pejzaż" - II nagroda
Tomasz Tupalski - "Słońce zawsze" - II nagroda
Jacek Madeksz - "XXX" - III nagroda
Ryszard Tomczuk - "XXX" - nagroda za pejzaż
Sławomir Sajkowski - "Człowiek na rogu" - nagroda za portret
Andrzej Miłosz - "XXX" - nagroda za reportaż
Mirosława Granops - "Lilia" - wyrożnienie
Anna Budziszewska - "XXX" - wyrożnienie
Kamila Wolińska - "XXX" - nagroda za debiut
Leszek Czarnecki - "Razem ze sobą" - wyróżnienie

Opracowane na podstawie katalogu z wystawy: ISBN – brak, “Druk” Jan Kuźma, opracowanie i chemigrafia na okładce:  Marian Łazarski, skład komputerowy: Roman “Kaczor” Łaniewski. Katalog wydano i wystawę zorganizowano dzięki pomocy finansowej WKUM w Gorzowie Wlkp., Nagrodę rzeczową za debiut w wystawie ufundował mgr Romuald Liszka Studio Fotografii Barwnej. Wystawa czynna w dniach 29 stycznia – 28 luty 1994r.