40 Doroczna Wystawa GTF – 1995

W powojennej historii Gorzowa działalność Gorzowskiego Towarzystwa Foto-graficznego zajmuje aż 40 lat. Przyznać należy, że działalność ta od początku miała swoich zwolenników, tj. ok. 250 osób, które z własnej woli fotografowali i fotografują rejestrując otaczające nas zdarzenia i przemiany. Działalność Towarzystwa jak i indywidualne zaangażowanie wielu członków zaowocowało utworzeniem Delegatury ZPAF w Gorzowie, a od 25 lat organizowana impreza „Konfrontacje Fotograficzne” uczyniła Gorzów jednym z liczą-cym się ośrodków fotografii artystycznej. Niewiele się o tym mówi a jest to niezaprzeczalny wkład w rozwój kultury narodowej. Inicjatorem i pierwszym prezesem Towarzystwa był Zbigniew Łącki. Kolejno szefowali: Kazimierz Nowik, Józef Czerniewicz. Dorobkiem 40 lat Towarzystwa jest 40 wystaw dorocznych, 24 imprezy Konfrontacje Fotograficzne, przeszło 100 wystaw autorów indywidualnych, 20 plenerów fotograficznych w samym Drezdenku oraz wiele spotkań. Niemal wszystkie dokonania są udokumentowane katalogami, wydawnictwami, dokumentami, zdjęciami i filmami wideo. Zbiory fotografii Towarzystwa stanowią cenny dorobek, który wraz z otrzymanymi ogromnymi zbiorami fotografii, dokumentów i książek po zlikwidowanej Federacji Fotograficznej tworzą pokaźny zasób materiałów o historii Polskiej Fotografii Artystycznej. 40 Doroczna Wystawa Fotografii jest jednym z punktów programu czterdziestolecia. Od września 1994 roku odbyły się trzy wystawy indywidualne. Do końca br. zorganizowana zostanie retrospektywna wystawa GTF oraz wystawa fotografii o Gorzowie ze zdjęć złożonych przez mieszkańców Historia 40 lat nieprzerwanej działalności GTF wymaga szerszego opracowania. W pewnym sensie zostało to zapoczątkowane dotychczas napisanymi czterema pracami magisterskimi. Jest to oczywiście wstęp do bardziej poszerzonego opracowania, które powinno się pojawić do końca wieku. Z perspektywy lat doroczne wystawy były miejscem promocji młodych autorów i nowych trendów w fotografii artystycznej. Obecna jubileuszowa wystawa również to pokazuje. Czy te wspomniane dokonania znajdą zrozumienie i poparcie wśród czynników zajmujących się rozwojem kultury?!
Marian Łazarski

JURY XL DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFII W SKŁADZIE:
Jerzy Lewczyński – ZPAF – przewodniczący
Władysława Nowogórska – ZPAF
Janusz Nowacki – ZPAF
Marian Łazarski – ZPAF
na posiedzeniu w dniu 05.01.1995 r dokonało oceny 154 zdjęć 15 autorów w dwóch etapach. W pierwszym etapie zakwalifikowało do wystawy 79 zdjęć 15 autorów.
W drugim etapie przyznało przewidziane w regulaminie nagrody i wyróżnienia:
I nagrodę Mirosławie Granops za całość prac – 8 zdjęć;
II nagrodęPiotrowi Perczyńskiemu za 5 zdjęć cz.b. i 5 zdjęć barwnych w technice „gumy”;
II nagrodęMarcinowi Andrzejewskiemu za 2 zdjęcia barwne w technice „gumy”;
Wyróżnienia tematyczne przyznano:
za portret im. Zb. ŁąckiegoJaninie Trojan za 3 zdjęcia „Portret pani A”
za pejzaż im. K. LudwikowskiegoPiotrowi Perczyńskiemu za 3 zdjęcia barwne „xxx”
za reportaż fotograficznySławomirowi Sajkowskiemu za 5 zdjęć pt. “Rumuńskie dzieci”
za fotografię architekturyAleksandrze Czarneckiej za 4 zdjęcia pt. “Odbicie”

Spis autorów
Marcin Andrzejewski – “Spotkanie” – 2 zdj., “Pejzaż jesienny”, “xxx”‘, “Gra świateł”, “Pusta ławka”, guma – 3 zdj.
Aleksandra Czarnecka – “Odbicia” – 4 zdj.
Leszek Czarnecki – “xxx” – 4 zdj. barwne
Lech Dominik – “xxx” – 3 zdj.
Mirosława Granops – “xxx” – 5 zdj. barwnych, “Kompozycja” – 3 zdj. barw.
Jacek Madeksza – “Amber Baltic” – 3 zdj.
Leonard Olechnowicz – “Droga życia” – 2 zdj., “Dzień dzisiejszy”
Piotr Perczyński – “guma” – 5 zdj., “xxx” – 5 zdj., “xxx” – 3 zdj. barwne
Maciej Andrzej Szymanowicz – “Przemijanie” – 2 zdj., “Święta góra” – 4 zdj.
Sławomir Sajkowski – “Rumuńskie dzieci” – 5 zdj., “xxx”
Leszek Szyszłowski – “Chaty” – 2 zdj.
Ryszard Tomczuk – “xxx”- 3 zdj. barwne
Janina Trojan – “Portret pani A.”- 3 zdj., “Krajobraz II”, „Śmietnik”
Kamila Wolińska – “xxx”- 2 zdj., “xxx”- 3 zdj.
Emilia Wójcik – “Szepty i cienie”- 2 zdj., “Z-mrok”- 3 zdj.

Marcin Seweryn Andrzejewski
Marcin Andrzejewski - "Gra światła"
Kamila Wolińska - "Zestaw II"
Sławomir Sajkowski - "Rumuńskie dzieci"
Piort Perczyński - "XXX"
Maciej Andrzej Szymanowicz - "Przemijanie"
Ryszard Tomczuk - "XXX"
Mirosława Granops - "XXX"
Aleksandra Czarnecka - "Odbicia"
Emilia Wójcik - "Z-mrok"
Janina Trojan - "Portret pani A."
Jacek Madeksza - "Amber Baltic"

Opracowane na podstawie katalogu z wystawy: ISBN – brak, “Druk” Jan Kuźma, opracowanie: Marian Łazarski. Katalog wydano i wystawę zorganizowano dzięki pomocy finansowej WKiKf UM w Gorzowie Wlkp.