45 Doroczna Wystawa GTF – 2000

JURY XLV DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFII
w składzie:
Władysława Nowogórska – ZPAF Gorzów Wlkp.
Janusz Nowacki – ZPAF i Galeria „pf” Poznań
Marian Łazarski – ZPAF Gorzów Wlkp.
Maciej Szymanowicz – GTF, historyk sztuki UAM Poznań
Pod kierownictwem Janusza Nowackiego w dniu 11 stycznia 2000 r. obejrzało 117 zdjęć 24 autorów i zakwalifikowało do wystawy 40 zdjęć 18 autorów. Wśród zakwalifikowanych zdjęć przyznane zostały nagrody i wyróżnienia przewidziane w regulaminie.
I nagrodęJustynie Hryckiewicz za 2 zdj. „xxx”
II nagrodęAnnie Budziszewskiej za 2 zdj. „Akt”
III nagrodęMałgorzacie Dembińskiej za 2 zdj. „Szaleńczy taniec”

Wyróżnienia tematyczne:
im. Zb. Łąckiego za portretDanucie Dembińskiej za 2 zdj. „Inni ludzie I, II”
im. K. Ludwikowskiego za pejzażRyszardowi Tomczukowi za 1 zdj. „11”
za reportaż fotograficznyAndrzejowi Janczewskiemu za 3 zdj. „Dworzec w Kołomyi”
za debiut w wystawiePiotr Szarabajko za 2 zdj. „xxx”
wyróżnienieAlicji Duda za 2 zdj. „Dłoń S”, „101299”
Nie przyznano wyróżnienia za, zdjęcia architektury ze względu na brak tego rodzaju zdjęć. Nagroda Studia Fotografii BarwnejRyszardowi Tomczukowi za 1 zdj. „11”

INDEKS AUTORÓW I PRAC KONKURSOWYCH

MARCIN SEWERYN ANDRZEJEWSKI – „xxx” – 2 zdj.
ANNA BUDZISZEWSKA – „Akt” – 2 zdj.
KAROLINA BUKOWSKA – „Ona” – 4 zdj.
DANUTA DEMBIŃSKA – „Inni ludzie I, II” – 2 zdj.
MAŁGORZATA DEMBIŃSKA – „Szaleńczy taniec” – 2 zdj.
ALICJA DUDA – „101299”, „Dłoń S.”
JUSTYNA HRYCKIEWICZ – „xxx” – 2 zdj.
ANDRZEJ JANCZEWSKI – „Dworzec w Kołomyi” – 3 zdj., „xxx”
KONRAD JUŚCIŃSKI – „Czerwony” – 3 zdj.
TOMASZ KACZOR – „Wielofunkcyjni” – 3 zdj.
HANNA KOZUBAL – „Natalia 1”
PRZEMYSŁAW LEŚNIAK – „Przymrozek 1”, „xxx”
LEONARD OLECHNOWICZ – „Złota ręka”, „Okno na świat”
MACIEJ PAWLENIA – „xxx”
WITOLD JACEK ROGACZEWSKI – „xxx” – 2 zdj. cz.b., „xxx” – 2 zdj. barwne
PIOTR SZARABAJKO – „xxx” – 2 zdj.
RYSZARD TOMCZUK – „XI”
EWA WAGNER – „Schody do…”

Justyna Hryckiewicz – “XXX” – I nagroda 

Anna Budziszewska – “AKT” – II nagroda 

Małgorzata Dembińska – “Szaleńczy Taniec” – III nagroda 

Danuta Dembińska – “Inni ludzie I, II” – nagroda za portret im. Zb. Łąckiego

Ryszard Tomczuk – “11” – nagroda za pejzaż im. K. Ludwikowskiego

Andrzej Janczewski – “Dworzec w Kołomyji” – nagroda za reportaż fotograficzny

Piotr Szarabajko – “XXX” – nagroda za debiut w wystawie

Alicja Duda – “Dłoń S” – wyróżnienie

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne – Od Z. Łąckiego do M. Łazarskiego – 1954 – 1999

Zostałem zaszczycony propozycją napisania okolicznościowego tekstu z okazji przypadającego w tym roku 45-lecia działalności najstarszego w Gorzowie stowarzyszenia Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zanim przejdę do refleksji nad przebytą przez GTF drogą i twórczością fotograficzną pozwolę sobie nieco cofnąć się w czasie i nawiązać do początków ruchu fotograficznego. W okresie międzywojennym istniały nieliczne samodzielne kluby fotograficzne. Dostępne one były dla niewielkiej, stosunkowo grupy osób, ze względu na możliwości posiadania środków na zakup drogiego sprzętu do zdjęć i obróbki laboratoryjnej. Ocaleni z pożogi wojennej twórcy oraz wsparcie państwowego mecenatu przyczyniły się do szybkiego upowszechnienia fotografii wśród szerokich rzesz społeczeństwa. Powstał szereg stowarzyszeń oraz sekcji fotograficznych przy domach kultury i innych jednostkach. Fotografia stała się dziedziną sztuki, umożliwiającą artystyczne wypowiadanie się przy pomocy obiektywu fotograficznego o swoim postrzeganiu otaczającego świata i zdarzeń związanych z ludzką egzystencją. Wobec potrzeby ujęcia ruchu fotograficznego w ramy organizacyjne 7 grudnia 1947 roku w Warszawie odbył się zjazd delegatów istniejących już stowarzyszeń i klubów fotograficznych. Na zjeździe tym powołano do życia ogólnopolską organizację – Polskie Towarzystwo Fotograficzne. Prekursorami zorganizowanego w szerokim zakresie ruchu fotograficznego byli członkowie przedwojennej awangardy twórców fotografii, której wybitnym przedstawicielem był Zbigniew Dłubak. W okresie powojennym, stosowane przez awangardę kryteria estetyczne w fotografii uległy zmianie wskutek narzucenia przez państwo kierunku, zwanego realizmem socjalistycznym. Socrealizm wpłynął deformująco na proces dalszych przemian estetycznych w twórczości fotograficznej. W Gorzowie, dopiero 19 września 1954 roku grupa gorących entuzjastów sztuki fotograficznej ze Zbyszkiem Łąckim na czele powołała do życia Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, którego prezesem został Zbyszek Łącki. W wyniku reorganizacji polskiego ruchu fotograficznego Oddział ten w roku 1961 przekształcony został w Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, jako jednostkę posiadającą osobowość prawną. Przez pierwsze 15 lat działalności Towarzystwa funkcję prezesa pełnił Zbigniew Łącki-założyciel Towarzystwa, postać zasłużona i pięknie zapisana w dziejach miasta Gorzowa. On to kosztem swego czasu pracującego rzemieślnika-zegarmistrza wydeptywał ścieżki w sprawie budowy pomnika Adama Mickiewicza. Przekwalifikował się na zawodowego fotografa, gromadził wokół siebie i szkolił młodych adeptów fotografii, poświęcając się jednocześnie fotografii artystycznej. Czterdzieści pięć lat to szmat czasu, gdy GTF stawiało pierwsze kroki – wielu aktualnych gorzowskich fotografików jeszcze na świecie nie było. Dla niewielkiej części członków GTF, pierwsze lata działalności fotograficznej są piękną przygodą i wspomnieniem swojej młodości, dla pozostałych to już historia tak bardzo różna od dzisiejszej rzeczywistości. Rozpoczynając swoją przygodę z fotografią, grono gorzowskich fotografików nie bardzo zdawało sobie sprawę z panujących w sztuce fotograficznej kierunków i trendów. Wśród nich nie było ani jednego profesjonalisty, który by mógł służyć radą i pomocą oraz krytyką wykonywanych zdjęć. Szkolnictwo fotograficzne nie istniało, a do ośrodków, w których kształtowały się kierunki estetyczne w fotografii było daleko. Członkowie GTF tworzyli swoje fotogramy według własnych kryteriów, „to mi się podoba” lub wzorowali się na twórczości znanych w kraju fotografików, jak; Edward Hartwig, Marian i Witold Dederko, Witold Romer i innych. Pierwsza doroczna wystawa fotograficzna eksponowana była w salach Muzeum 19 października 1955 roku. Autorami nagrodzonych prac byli; Kazimierz Nowik, Witold Kapryza, Ryszard Gruszkiewicz, Zbigniew Łącki. Twórczość GTF z czasem nabierała rumieńców, wzbudzając szerokie zainteresowanie i sympatię gorzowskich środowisk twórczych; plastyków, rzeźbiarzy, architektów oraz literatów. Wernisaże wystaw gorzowskich fotografików stały się okazją do żarliwych dyskusji, niekiedy ostrych sporów o sztuce współczesnej. Były to lata, gdy powiatowe miasto nie miało jeszcze statusu ośrodka kulturalnego. Puls życiu kulturalnemu nadawały przede wszystkim zespoły amatorskie, a wśród działaczy wnoszących ferment twórczości, najaktywniejsi byli właśnie fotograficy. Każda doroczna wystawa w Muzeum stawała się okazją do dysput o sztuce, daleko wykraczających poza eksponowane fotogramy. Głównymi uczestnikami wernisaży wystaw GTF byli przybyli do Gorzowa w drodze nakazów pracy absolwenci wyższych uczelni, twórcy różnych specjalności. Tu przypomnę ich, byli to między innymi Mieczysław Rzeszewski, Hieronim Świerczyński, Andrzej Gordon, Jacek Przybylski, Bogdan Kunicki, Wiesław Strebejko a także Jan Korcz, Zdzisław Morawski, Florian Nowicki, Jerzy Sikora. Mimo trudnych warunków, życie miasta pulsowało barwą wydarzeń kulturalnych i gospodarczych. Aktualne wydarzenia w mieście i kraju omawiane były na codziennych spotkaniach gorzowskich intelektualistów najpierw w kawiarni „Letnia” obok kina Słońce , a następnie w kawiarni MPiK przy tak zwanym stoliku numer jeden. W związku z tym, w wydanej przez Urząd Miejski jednodniówce ze stycznia 1965 roku zamieszczono zdjęcie kawiarni “Letnia” z satyrycznym podpisem „Siedziba wałkoni”. Były to czasy ciekawe, gdzie one się podziały, czy ktoś dzisiaj pamięta barwną postać Gorzowa Szymona Giętego? Albo szalone bale i zabawy w lokalach: Wenecja, Casablanca, Not-Klub czy restauracji przy ul. Młyńskiej? W roku 1968 GTF udanie zorganizowało Zjazd Towarzystw Fotograficznych Ziem Zachodnich i Północnych za co otrzymało Dyplom Honorowy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych oraz Nagrodę Kulturalną Miasta Gorzowa. W roku 1969, ze względu na stan zdrowia Zbyszek Lącki rezygnuje z funkcji prezesa, Walne Zebranie GTF powierza tą funkcję mnie. Wspólnie z Waldkiem Kućko pełniącym funkcję wiceprezesa oraz Józefem Czerniewiczem sekretarzem postanowiliśmy zmienić dotychczasową formułę dorocznych wystaw. Postanowiliśmy wyjść poza opłotki Gorzowa, organizując w Gorzowie ogólnopolski plener i wystawę fotograficzną. W ramach organizowanych przez miasto Konfrontacji Kulturalnych, na które głównie składały się spotkania teatralne. Plener i wystawa zapoczątkowały imprezę Konfrontacje Fotograficzne, która stopniowo przekształciła się w renomowaną, najpierw o zasięgu ogólnopolskim a następnie międzynarodową imprezę. Konfrontacje fotograficzne bardzo szybko rozwinęły się i wzbudziły szerokie zainteresowanie stowarzyszeń fotograficznych, jak również Związku Polskich Artystów Fotografików. Na Konfrontacjach, oprócz wystaw konkursowych pojawiły się wystawy fotografików zagranicznych. Konfrontacje wzbogacone zostały w sympozja, w których brały udział znane w kraju osoby zajmujące się teorią i krytyką twórczości fotograficznej. W początkowym okresie dużą pomoc w organizacji Konfrontacji udzielili poznańscy fotograficy, stając się następnie wiernymi uczestnikami. Do nich między innymi należeli; prof. Stefan Wojnecki, Maria Wołyńska, Jarosław Stanisławski. Wiernymi przyjaciółmi i sympatykami Konfrontacji stali się znani fotograficy i krytycy sztuki: Krystyna Łyczywek ze Szczecina, Jerzy Lewczyński z Gliwic, Paweł Pierściński z Kielc, Janusz Nowacki z Poznania, Jerzy Busza, Sławomir Magala, Kazimierz Helebrant, Alfred Ligocki, Zofia Rydet, Jan Maria Jackowski, Adam Sobota, Andrzej Saj, Krzysztof Jurecki. Niezależnie od Konfrontacji, GTF organizowało doroczne wystawy fotograficzne swoich członków, na których prezentowane były prace wzbogacone doświadczeniami, wyniesionymi z Konfrontacji Fotograficznych. W twórczości gorzowskich fotografików, prawie od początku dało się zauważyć w zasadzie dwa kierunki. Jeden reprezentowali ci, którzy nawiązywali do twórczości awangardy, szukając wyrazu w przedmiocie piękna i prawdy w otaczającej rzeczywistości, drugi reprezentowali ci, którzy szukali nowych form wypowiedzi poprzez fotografię. Prowadziło to do ciekawych poszukiwań formalnych i treściowych, do mniej lub bardziej udanych eksperymentów. Pojawiły się nowe tendencje w poszukiwaniu środków wyrazu, operowanie kompozycją, światłocieniem. Wprowadzono zabiegi technologiczne w tworzeniu obrazu, stosowano abstrakcyjne formy ujęcia tematu. Z okazji 45-lecia należałoby odnotować tych, którzy w pierwszej połowie tego okresu swoją twórczością i udziałem w realizacji statutowych zadań Towarzystwa przyczynili się do tego, że GTF stało się przodującym stowarzyszeniem w kraju. Do nich między innymi należeli: Zbigniew Łącki, Andrzej Pietrzykowski, Kazimierz Nowik, Józef Czerniewicz, Waldemar Kućko, Janina Trojan, Marian Łazarski, Władysława Nowogórska, Jerzy Szalbierz, Piotr Perczyński, Lech Dominik, Tadeusz Linkiewicz, Zenon Kmiecik, Franciszek Witkowski, Leon Drabent, Feliks Góra, Tadeusz Kwieciński, Bogdan Filipowicz, Zdzisław Śliwan, Zbigniew Sejwa.
Spośród wymienionych 6 osób zostało przyjętych do Związku Polskich Artystów Fotografików, są to: Waldemar Kućko, Jerzy Szalbierz, Władysława Nowogórska, Marian Łazarski, Piotr Perczyński, Lech Dominik, Zbigniew Sejwa. Większość spośród wymienionych wyżej osób nie ma już w szeregach Towarzystwa, jedni odeszli na zawsze, inni wyjechali lub zmienili swoje zainteresowania i przestali zajmować się fotografią. Ale życie nie znosi próżni, na ich miejsce przyszli nowi, młodzi i dynamiczni, którzy kontynuują z powodzeniem dzieło swoich poprzedników, realizują zadanie popularności sztuki fotograficznej i utrzymania prestiżu Towarzystwa na niezmienionym poziomie.
Do nich między innymi należą: Ryszard Tomczuk, Lucjan Lebiedź, Agnieszka Krupieńczyk, Mirosława Granops, Marcin Andrzejewski, Janina Trojan, Aleksandra Czarnecka, Leonard Olechnowicz, Sławomir Sajkowski, Maciej Szymanowicz.
W okresie minionego 45-lecia działalności, Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego kierowali prezesi:

W ciągu minionych 45 lat GTF eksponowało 44 doroczne wystawy fotograficzne, wiek wystaw indywidualnych, 28 imprez Konfrontacji Fotograficznych z udziałem wielu stowarzyszer fotograficznych z kraju. Na Konfrontacjach eksponowane były zestawy prac członków Związki Polskich Artystów Fotografików oraz zestawy prac fotografików zagranicznych z Litwy Czechosłowacji, Węgier i Niemiec. Celem wyróżnienia osób zasłużonych w rozwoju fotografii ustalona została Nagrody Artystyczna Wojewody Gorzowskiego imienia Waldemara Kubki, którą dotychczas przyznam następującym osobom:
W roku
1984 Stefan Wojnecki prof. ASP z Poznania
1985 Zofia Rydet – fotografik z Gliwic
1986 Jerzy Lewczyński – fotografik z Gliwic
1987 Józef Czerniewicz – fotograf i komisarz KF
1988 Maria Wołyńska – fotografik z Poznania
1989 Jarosław Stanisławski – fotografik z Poznania
1990 Marian Łazarski – fotografik i komisarz KF
1991 Jerzy Szalbierz – fotografik i kierownik Delegatury ZPAF w Gorzowie
1992 Władysława Nowogórska – fotografik
1993 Kazimierz Nowik – b.prezes GTF i organizator KF
1994 Janina Trojan – członek założyciel GTF
1995 Janusz Słowik – pośmiertnie kierownik Wydz. Kultury UM.
1996 Janusz Nowacki – fotografik i szef galerii „pf” z Poznania
1997 Adam Sobota – członek ZPAF, historyk Muzem Narodowe we Wrocławiu
1998 Freddy i Bernardt Vanpassel – fotograficy z Belgii
Zasłużeni fotograficy, nie żyjący już Waldemar Kućko, Jerzy Szalbierz zostali uhonorowani tablicami pamiątkowymi, wmurowanymi na Starym Rynku. Jedna z ulic Gorzowa nosi imię Waldemara Kućki.
Niewątpliwie, na wysokie uznanie zasługuje obecny prezes GTF Marian Łazarski, najdłużej pełniący tą funkcję, za trud i zaangażowanie w sprawy Towarzystwa. To dzięki niemu Konfrontacje Fotograficzne są wciąż żywe a Towarzystwo nie traci osiągniętego prestiżu.
W związku z likwidacją w roku 1992 Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, jej zbiory biblioteczne, pokaźny zbiór fotogramów zostały przyjęte i zabezpieczone przez GTF. Realizowane przez 30 lat Konfrontacje Fotograficzne, będące najważniejszą imprezą fotograficzną w kraju oraz przejęte zbiory Federacji, stanowiące dorobek polskich fotografików – nobilitują Gorzów na nieoficjalną stolicę polskiej fotografii.
Rocznica 45 – lecia GTF zbiega się z 160 – leciem polskiej fotografii. W związku z tym możemy z pełną satysfakcją powiedzieć, że GTF wniosło znaczący wkład do dorobku tego 160-lecia. Dokonania lubuskiego ruchu fotograficznego bardziej szczegółowo przedstawiłem w mojej książce p.t. „Fotografia Artystyczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945 – 1989″ podświadomie przeczuwając powstanie Regionu Lubuskiego.
Obecnie nastały dla inicjatyw kulturalnych ciężkie czasy, należy jednak mieć nadzieję, że dzięki życzliwej pomocy władz i ludzi dobrej woli dorobek GTF nie zostanie zaprzepaszczony.
Kończąc te wspomnienia, składam wszystkim członkom Towarzystwa wyrazy uznania i życzenia, aby to wszystko co robią przynosiło im satysfakcję, a miastu sławę. Żeby realizowali piękną myśl Jana Bułhaka – „ fotografować sercem, dawać radość i wzruszenie innym, przez ukazanie zakątka własnej duszy”.
Sierpień 1999 r. Kazimierz Nowik Honorowy Członek GTF

INDEKS AUTORÓW I PRAC POZA KONKURSEM
Marcin Andrzejewski – „V element – Lilu” – 3 zdj. „xxx” – 6 zdj. fot. otworkowa
Aleksandra Czarnecka – „Las” – 3 zdj. „Transformacje” – 3 zdj.
Lech Dominik – „Tożsamość”- 3 zdj., „Strefy”- 3 zdj.
Mirosława Granpos – „Kosmici”- 3 zdj., „Portret”- 3 zdj.
Agnieszka Krupieńczyk – „Ona”- 3 zdj.
Marian Łazarski – „xxx 1988” – 3 zdj., „Woodstock” – 6 zdj.
Jacek Madeksza – „xxx”- 3 zdj.
Kazimierz Nowik – „Znak cywilizacji” – 2 zdj., „Zielonogórskie portale” – 2 zdj., „Kasia”, „Winiarka”, „Pamięć”- 2 zdj.
Władysława Nowogórska – „Architektura” – 2 zdj., „Pejzaż”- 2 zdj.
Leonard Olechnowicz – „xxx” – 4 zdj.
Piotr Perczyński – „Wierzby I, II” – 2 zdj., „Lubelska starówka”, „ul. Złota”
Sławomir Sajkowski – „Woda” – 4 zdj., „Miejsca magiczne” – 4 zdj.
Maciej Szymanowicz – „Marakesz 1999” – 10 zdj.
Ryszard Tomczuk – „Perspektywa” – 5 zdj., „Spokojna starość”, „Opowieść dziadka” – 2 zdj., „Ich dwoje” – 12 zdj.
Janina Trojan – „Drzewo 1972”

Marcin Seweryn Andrzejewski
Marcin Seweryn Andrzejewski ur. 24.02.1977 r. w Drezdenku. Obecnie jest studentem Zakładu Fototechniki Politechniki Wrocławskiej i Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze. Interesuje się fotografią „ekspery-mentalną" - przetwarzającą obraz. Szczególnie posługuje się gumą i jej modyfikacjami. Ostania fascynacja to fotografia otworkowa. Jest laureatem wystaw Dorocznych i Konfrontacji Fotograficznych w 1999 r. Jest również autorem wystaw indywidualnych w 1996 i 1997 r.
Agnieszka Krupieńczyk ur. 07.08.1978 r. Członek GTF od 1999 r. Jest studentką ASP w Poznaniu kierunek fotografia. Jest laureatką wystawy Dorocznej w 1998 i 1999 r. Stypendystką Prezydenta Miasta. Wystawa indy-widualna 1999 r. Fotografuje ludzi.
Mirosława Granops w GTF od 1976 r. Obecnie mieszka w Szczecinie. Jest uczestniczką i laureatką wielu wystaw Dorocznych i Konfrontacji Fotograficznych. Jest również autorką wystaw indywidualnych w 1984 - „Pejzaż grecki", „Akt"- 1989 r., „Portret" - 1992 r., „Kwiaty" -1995 r. Fotografuje akt i portret.
Aleksandra Czarnecka - absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Członek GTF od 1980 r. W czasie studiów brała czynny udział w studenckiej grupie fotograficznej FOT-ELEK -prezentując zdjęcia m.in. na Famie w Świnoujściu. Bierze czynny udział w wystawach Dorocznych i Konfrontacjach Fotograficznych. Od 1992 r. pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury jako instruktor fotografii. Fotografuje przyrodę i architekturę, ostatnio zajmuje się przetworzeniami fotografii tradycyjnej za pomocą komputera.
Lech Dominik ur.1955 r. Członek GTF od 1979 r. Ukończył Wyższe Studium Fotografii w Warszawie. Członek ZPAF od 1996 r. Magistrant na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu. Lauerat wielu wystaw Dorocznych i Konfrontacji Fotograficznych. Wystawy indywidualne w latach 1983, 1989, 1991, 1992, 1996, 1997, 1998. Fotografuje ludzi i zajmuje się fotografią intermedialną.
Kazimierz Nowik ur. 11.05.1923 r. na Kresach w Chrustowie powiat Wołkowyski. Z wykształcenia magister ekonomii. Od roku 1946 związany z Ziemią Lubuską, współzałożyciel i animator ruchu fotograficznego na Ziemi Lubuskiej. Od 1954 roku członek GTF, w latach 1969 - 1973 był jego Prezesem. W 1969 roku zapoczątkował ogólnopolską imprezę - Konfrontacje Fotograficzne. Od 1974 roku członek Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego w Zielonej Górze. Uczestnik i laureat wielu wystaw Dorocznych i konkursów w kraju i zagranicznych w Cottbus, Dreźnie, Frankfurcie, Witebsku. Fotografuje architekturę i pejzaż. Jest autorem książek „Fotografia Artystyczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945 - 1989" oraz „Wielkopolanie w walce o niepodległość 1918 -1920". W bieżącym roku obchodzi 45-lecie działalności twórczej oraz pracy w ruchu fotograficznym. Odznaczony m.in. medalem 150-lecia Fotografii, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, nagrodą im. W. Kućko.
Jacek Madeksza ur. w 1972 r. w Gorzowie Wlkp. Członek GTF od 1993 r. Jest uczestnikiem i laureatem wielu wystaw Dorocznych. Fotografuje krajobraz, ludzi a także zajmuje się reportażem.
Władysława Nowogórska od 1945 r. mieszka w Gorzowie Wlkp. Od 1962 r. aktywny członek GTF, od 1978 r. członek ZPAF. Inicjator i współorganizator Konfrontacji Fotograficznych oraz plenerów na terenie woj. gorzowskiego. Uczestnik wielu wystaw i konkursów fotograficznych jak i za granicą oraz autor wielu wystaw indywidu-alnych. Zasłużony działacz kultury. Jest autorką 16 wystaw indywidualnych. Fotografuje architekturę, ginący krajobraz. Obecnie członek Zarządu GTF.
Piotr Perczyński ur.w 1950 r. w Białej Podlaskiej. Wykształcenie plastyczne oraz studia filozoficzne. Od 1985 r. jest członkiem GTF. Uczestniczy w wielu wystawach Dorocznych i konkursach w kraju, uzyskując nagrody i wyróżnienia. Jest członkiem ZPAF od 1995 r. Obecnie mieszka w Lublinie. Fotografuje pejzaż, archi-tekturę tradycyjnie i w technice gumy.
Marian Łazarski ur. 3.02.1951 r. w Lisiej Górze. Członek GTF od 1973 r. Z wykształcenia inżynier mechanik. Prezes Towarzystwa od 1983 r. członek ZPAF od 1991 r. jest uczestnikiem i laureatem wystaw Dorocznych i Konfrontacji Fotograficznych. Jest również komisarzem Konfrontacji Fotograficznych. W latach 1986 - 1992 członek Prezydium PFSF. Wystawy indywidualne w Niemczech, Belgii, Litwie, Francji. Fotografuje architekturę, pejzaż, ludzi. Zasłużony działacz kultury i laureat nagrody im. W. Kućko.
Leonard Olechnowicz ur. 3.05.1957 r. w Pietrowicach. Członek GTF od 1975 r. Z zawodu geodeta. Jest uczestnikiem i laureatem wielu wystaw Dorocznych a także Konfrontacji Fotograficznych. Jest uczestnikiem wielu wystaw międzynarodowych organizowanych przez FIAP. Fotografuje ludzi w ich naturalnym otoczeniu, a także krajobraz. Obecnie członek Zarządu GTF.
Maciej Szymanowicz ur. 04.04.1975 r. w Gorzowie Wlkp. Trzykrotny stypendysta - Prezydenta Miasta Gorzo-wa. Z wykształcenia historyk sztuki. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Członek GTF od 1993 r. Jest uczestnikiem i laureatem wystaw Dorocznych i Konfrontacji Fotograficznych, Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej w Żarach. Fotografuje architekturę i pejzaż.
Sławomir Sajkowski ur. w 1966 r. w Gorzowie. Fotografią zajmuje się od 1988 r. Członek GTF od 1988 r. Od 1993 r. jest fotoreporterem Gazety Wyborczej. Ukończył wydział fotografii na ASP w Poznaniu. Nagrody na wystawach Dorocznych 1 991 , 1992,nagrody i wyróżnienia w Konfrontacjach Fotograficznych: 1 989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998. Autor 10 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Fotografuje ludzi i zdarzenia.
Ryszard Tomczuk ur. 8.08.1935 r. w Haliczu, w Drezdenku od 1945 r. z wykształcenia papiernik. W GTF od 1972 r. członek Zarządu od 1979 - 1997. Laureat wielu konkursów i wystaw Dorocznych. Oraganizator plenerów fotograficznych w Drezdenku. Autor wielu wystaw indywidualnych m.in. „Akt" - 1989 r., „Pejzaż leśny" - 1998 r. „Góry skaliste" - 1999 r. Fotografuje pejzaż, ludzi. Za działalność społeczną i artystyczną odznaczany i wyróżniany medalami i odznakami. Zasłużony działacz kultury. Motto fotograficzne ,Wiem jak nie należy fotografować".
Janina Trojan członek założyciel GTF. Wieloletni członek Zarządu GTF. Uczestniczka wszystkich 45 wystaw w tym w większości laureatka nagród i wyróżnień. Jest również autorką 9 wystaw indywidualnych, które były prezentowane w kraju i zagranicą. Fotografuje ludzi i przyrodę. Za działalność społeczną na rzecz fotografii odznaczona m.in. nagrodą im. W. Kućko, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Medalem 150-lecia Fotografii.