48 Doroczna Wystawa GTF – 2003

XLVIII Doroczna Wystawa Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego nie przyniosła większych niespodzianek. Jak zwykle przy takich przeglądach dominowała różnorodność tematów i technik fotograficznych, mimo to cała wystawa sprawia wrażenie dość spójnej i interesującej. Ciągłe poszukiwania lub próba zagrania ogranej melodii sprawiły przy ocenie prac wiele problemów Tym razem Jury przystępując do pracy zmuszone było wyciągnąć przysłowiowe nożyce. Wśród ocenianych prac zdecydowanie wyróżniały się nagrodzone zestawy: I nagroda przypadła znanemu już nam Andrzejowi Janczewskiemu, który w zestawie „Sens życia” pokazał nie tylko znakomite fotografie ale i udowodnił iż doskonale egzystują one z poezją. II nagroda to mała niespodzianka. Przypadła ona debiutantowi – Wiesławowi Górskiemu za zestaw pejzaży wykonanych w technice gumy. Jury zostało zaskoczone chęcią powrotu do estetyki dziewiętnastowiecznej oraz doskonałym warsztatem nagrodzonego. III nagrodę otrzymał Leonard Olechnowicz za trzy fotografie socjologiczne ukazujące życie gorzowian. Trudniej było rozdać wyróżnienia. Za portret nagrodzona została praca „Siostra” Justyny Hryckiewicz wykonana w technice pseudosolaryzacji. Pejzaż to zdjęcia z innej perspektywy – zdjęcia z perspektywy lotniczej Macieja Pawleni. Aleksandra Czarnecka otrzymała nagrodę za zdjęcia architektury, natomiast Piotr Kuśmider otrzymał nagrodę za reportaż pokazując „Zapis ze schroniska Brata Alberta”. Znakomite, delikatne fotografie ukazujące życie cierpiących ludzi. Otrzymał on również nagrodę za fotografię barwną. Debiutantem okazał się Paweł Jakś. Pokazał on fotografie pt. „Dyskoteka” w technice cross, dobrze już znanej gorzowskiemu widzowi. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Rektora PWSZ w Gorzowie otrzymała Danuta Dembińska z zdjęcie „Próżnia”.
Marcin Andrzejewski

JURY XLVIII DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFII w składzie:
Janusz Nowacki
– Galeria „pf”, ZPAF Poznań
Władysława Nowogórska – ZPAF Gorzów Wlkp.
Marcin Andrzejewski – ZPAF Gorzów Wlkp.
Maciej Szymanowicz – ZPAF Gorzów Wlkp., UAM Poznań
Marian Łazarski – ZPAF Gorzów Wlkp.
Eugeniusz Gajewski – MZK Gorzów Wlkp.
Pod kierownictwem Janusza Nowackiego 1 lutego 2003 r. obejrzało 155 zdjęć 25 autorów i postanowiło zakwalifikować do wystawy 47 zdjęć 19 autorów oraz przyznało nagrody i wyróżnienia przewidziane w regulaminie które otrzymują:
I nagrodę – Andrzej Janczewski za 4 zdj. „Sens życia”
II nagrodę – Wiesław Górski za 2 zdj. „xxx” ( guma)
III nagrodę – Leonard Olechnowicz za 3 zdj. „Jestem sama”, „Czuję to wszystko”, „Moja ulica”
wyróżnienia:
za portret im. Z. Lackiego – Justyna Hryckiewicz za zdj. „Siostra”
za pejzaż im. K. Ludwikowskiego – Maciej Pawlenia za 2 zdj. „xxx”
za reportaż fotograficzne i zdjęcia kolorowe – Piotr Kuśmider za zest. 6 zdj. „Zapis ze schroniska Brata Alberta”
za zdjęcia architektury Aleksandra Czarnecka za 4 zdj. „xxx”
za debiut w wystawie Paweł Jakś za 2 zdj. „Dyskoteka”
za zdjęcia z życia studentów Danuta Dembińska za zdj. „Próżnia”
za zdjęcia komunikacji MZK Paweł Kamyszek za 3 zdj. „xxx”

SPIS AUTORÓW I PRAC W XLVIII DOROCZNEJ WYSTAWIE FOTOGRAFII
Daniel Adamski – „Mościce” – 2 zdj.
Aleksandra Czarnecka – „xxx”- 2 zdj., „xxx”- 2 zdj.
Kinga Dominik – „Kompozycja 2”
Danuta Dembińska – „Próżnia”
Wiesław Górski – „Pejzaż” – 2 zdj. (guma), „Portret” (guma)
Justyna Hryckiewicz – „Siostra”
Paweł Jakś – „Dyskoteka” – 2 zdj.
Andrzej Janczewski – „Sens życia”- zestaw 4 zdj.
Lucjan Jeziorny – „Lokomotywownia”, „Parowóz”
Paweł Kamyszek – „xxx”- 3 zdj.
Piotr Kamyszek – „xxx” – 2 zdj.
Piotr Kuśmider – „Zapis ze schroniska Brata Alberta”- 6 zdj.
Redek Matuszczyk – „Motyl”, „Twarz”
Anna Mazur – „Portret”, „Nadmorscy bywalcy”
Łukasz Musiał – „xxx”- 3 zdj.
Leonard Olechnowicz – „Jestem sama”, „Czuję to wszystko”, „Moja ulica”
Maciej Pawlenia – „xxx” 2 zdj.
Monika Szalczyńska – „xxx”
Janina Trojan – „Rozlewiska w Słońsku”- 2 zdj., „Wspomnienia pleneru”

Andrzej Janczewski – “Sens życia” – I nagroda 

Wiesław Górski – “Pejzaż” – II nagroda 

Leonard Olechnowicz – “Jestem sama” – III nagroda 

Justyna Hryckiewicz – “Siostra” – wyróżnienie za portret im. Z. Łąckiego

Maciej Pawlenia – “XXX” – wyróżnienie za pejzaż im. K. Ludwikowskiego

Piotr Kuśmider – “Zapiski ze schroniska Brata Alberta” – wyróżnienie za reportaż fotograficzny

Aleksandra Czarnecka – “XXX” – wyróżnienie za zdjęcie architektury

Paweł Jakś – “Dyskoteka” – wyróżnienie za debiut w wystawie

Danuta Dembińska – “Próżnia” – wyróżnienie zdjęcie z życia studentów

Paweł Kamyszek – “XXX” – wyróżnienie zdjęcie komunikacji MZK

Fotografie – Ryszarda Tomczuka

W zeszłym roku odszedł od nas przyjaciel, wieloletni członek Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego – Ryszard Tomczuk. Jego postać była doskonale znana sympatykom fotografii w naszym mieście. Pokazał tu niezliczoną ilość zdjęć na wystawach zbiorowych i indywidualnych. Szczególnym upodobaniem darzył Doroczne Wystawy Fotografii GTF-u, których był wielokrotnym laureatem. Na tegorocznym, czterdziestym ósmym pokazie gorzowskiego środowiska fotograficznego w zmaganiach konkursowych zabraknie prac Ryszarda. Dlatego też postanowiliśmy uczcić jego pamięć osobną prezentacją w ramach wystawy. Przedstawione prace nie są jednak wystawą retrospektywną, na nią z pewnością przyjdzie jeszcze czas. Spuścizna Ryszarda jest zresztą tak duża, że nie sposób jej podsumować pokazem kilkunastu prac. Czym więc kierowaliśmy się dobierając zdjęcia? Zdecydowana większość prezentowanych tu prac to część zestawu autorskiego przedstawionego przez niego jako dyplom rady artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików, którego członkiem został kilka miesięcy przed śmiercią.
Tomczuk kształtował swoją świadomość artystyczną w latach siedemdziesiątych. W 1972 roku został członkiem Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od samego początku włączył się aktywnie nie tylko w pracę Towarzystwa, ale też w organizację odbywających się w Gorzowie Ogólnopolskich Konfrontacji Fotograficznych, które ówcześnie były najważniejszą imprezą fotograficzną w kraju. Nie tylko prezentowano tu dokonania polskich i zagranicznych fotografów, odbywały się także spotkania ze znanymi krytykami, historykami sztuki i artystami. Dyskusje oraz rozliczne wystawy prezentowane podczas Konfrontacji wpłynęły bezpośrednio na twórczość artysty, w której odbijają się wpływy wielu z ówczesnych stylistyk fotograficznych. Sytuacja ta zaważyła na jej eklektycznym charakterze.
Przyjrzyjmy się poszukiwaniom Tomczuka na gruncie fotografii pejzażowej. Krzyżują się tu różnorodne stylistyki, począwszy od Bułhakowskiej Fotografii Ojczystej, która mocno funkcjonowała w świadomości polskich fotografów już od 1937 roku. Fotografie powstałe według tej koncepcji charakteryzują się tradycyjną kompozycją obrazu opartą o hierarchiczną budowę następujących po sobie planów. W fotografiach tego rodzaju niezwykle istotną rolę odgrywa trafnie dobrane oświetlenie podkreślające podziały przestrzenne, a także uwidoczniona w obrazie ,architektura” nieba, które zwykle zajmowało około 1/3 powierzchni zdjęcia. W twórczości Tomczuka był to stale obecny wątek, który nie przeczył istnieniu innego, opartego z kolei na święcącej triumfy w latach siedemdziesiątych konwencji propagowanej przez tzw. Kielecką Szkołę Krajobrazu. Eliminowano tu, z kolei, linie horyzontu i skupiano się na drobiazgowej analizie struktury powierzchni ziemi. Najciekawszy, w moim przekonaniu, fragment twórczości Tomczuka związany jest z pejzażami opracowanymi w sposób graficzny – propagowanymi w Polsce między innymi przez Edwarda Hartwiga. W tego rodzaju fotografiach skala tonów czarno-białych jest mocno zredukowana. Tomczuk potrafił w sposób mistrzowski budować tajemniczy nastrój, przypominający grafiki Leona Wyczółkowskiego ukazujące mroczne leśne głębiny. Po 1989 roku, wraz z upowszechnieniem się w Polsce fotografii barwnej, odszedł on od zdjęć czarno-białych. Ostatnie inspiracje płynęły przede wszystkim z komercyjnych albumów krajoznawczych oraz amerykańskiego magazynu „National Geographic”.
Oczywiście można by mnożyć przykłady inspiracji Tomczuka, takie jak na przykład fotografia socjologiczna, którą zajmował się w latach siedemdziesiątych (ten wątek także jest eksponowany na wystawie). Jak sądzę, eklektyzm twórczości Tomczuka nie stanowi wcale o jej słabości, wręcz przeciwnie, pokazuje on, jak żywo artysta reagował na zmiany zachodzące we współczesnej mu sztuce. Z kolei dla nas, widzów, dzięki owej różnorodności otwiera się wspaniała, niepowtarzalna możliwość wejrzenia w historię polskiej fotografii. Zestaw prac Ryszarda Tomczuka, prezentowany na tej wystawie, jest prawdziwą lekcją historii, obrazuje jakimi drogami szła polska fotografia pejzażowa na przestrzeni dwóch dekad: lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Opracowane na podstawie katalogu z wystawy: ISBN – 83-918436-0-2, “Druk” Jan Kuźma, opracowanie: M. Łazarski, M. Andrzejewski, M. Szymanowicz, aranżacja wystawy: W. Nowogórska. Katalog wydano i wystawę zorganizowano dzięki pomocy finansowej Wydziału Kultury UM w Gorzowie Wlkp. i sponsorów: MZK Gorzów Wlkp., ZUO, Merida, Kodak Expres – R. Sobczak, Gorzowska Agencja Fotograficzna – L. Czarnecki, Studio Fotografii Barwnej, PWSZ w Gorzowie Wlkp., Izomur