50 Doroczna Wystawa GTF – 2005

Pięćdziesiąta, doroczna wystawa fotografii zgromadziła dwudziestu jeden autorów, którzy nadesłali 184 zdjęć. Jury zakwalifikowało do wystawy 66 zdjęć. Reprezentowani są wszyscy autorzy. Wyjątkowo długie obrady jury zaowocowały następującym podziałem nagród: jednogłośnie pierwsza nagroda przypadła Leonardowi Olechnowiczowi, dojrzałość artystyczna i techniczna zdjęć tego autora jest aż nadto widoczna. Jury z dużą satysfakcją odnotowuje ten fakt przyznając właśnie jemu pierwszą nagrodę. Monika Szalczyńska otrzymuje drugą nagrodę. Jury pragnie zwrócić uwagę na świeżość spojrzenia w tak trudnym i wyeksploatowanym temacie jakim jest portret. Aleksandrze Czarneckiej jury przyznało trzecią nagrodę akcentując w prezentowanym zestawie pogłębioną refleksję natury egzystencjalnej, ulotność ludzkich wysiłków do zatrzymania „natury upływającego czasu”. Tadeusz Kowalczyk otrzymał wyróżnienie za reportaż, Rafał Sobczak wyróżnienie za pejzaż natomiast Paweł Gaudyn otrzymał nagrodę za debiut. Jury pragnie podkreślić, że poziom prac nadesłanych na wystawę wyraźnie wzrasta. Czy jest to związane z jubileuszem, czy też jest to stała tendencja o tym przekonamy się już za rok.
Sławomir Jach

JURY 50 DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFII 21 stycznia 2005r, w składzie:
Henryk Król – ZPAF Poznań – Przewodniczący
Maciej Szymanowicz – UAM Poznań
Sławomir Jach – dyr. Biblioteki Głównej PWSZ Gorzów Wlkp.
Eugeniusz Gajewski – dyr. MZK Gorzów Wlkp.
Marian Łazarski – ZPAF Gorzów Wlkp.
po obejrzeniu 184 zdjęć 22 autorów postanowiło zakwalifikować do wystawy 66 zdjęć 21 autorów oraz przyznać następujące nagrody:
I nagrodaLeonard Olechnowicz – za całość zdjęć – „Głęboki sen”, „Morski brzeg”, „Okienny nastrój”, „Szarość dnia” – 5 zdj.
II nagrodaMonika Szalczyńska – za całość prac – „XXX” – 7 zdj.
III nagrodaAleksandra Czarnecka – „Ślady” – 3 zdj.
wyróżnienia tematyczne:
za zdjęcia pejzażu im. K. LudwikowskiegoRafał Sobczak za „XXX” – 2 zdj.
za reportaż fotograficznyTadeusz Kowalczyk za „XXX” – 2 zdj.
za debiut w wystawiePaweł Gaudyn za „Zniewolenie”, „Poddanie”, „Osaczenie” – 3 zdj.

Leonard Olechnowicz – całość zdjęć – I nagroda 

Monika Szalczyńska – całość zdjęć – II nagroda 

Aleksandra Czarnecka – “Ślady” – III nagroda 

Rafał Sobczak – “XXX” – za zdjęcie pejzażu im. K. Ludwikowskiego

Tadeusz Kowalczyk – “XXX” – za reportaż fotograficzny

Paweł Gaudyn – “Zniewolenie”, “Poddanie”, “Osaczenie” – za debiut w wystawie

Janina Trojan
Aneta Boruch
Daniel Adamski i Andrzej Janczewski
Tomasz Czarnecki
Paweł Jakś
Mirosława Granops
Marcin Mich
Sabina Kowalczyk
Marian Łazarski
Ewa Marzęcka
Marek Mich
Andrzej Niczewski
Jacek Kostanecki
Maciej Parada
Agata Szumska
Tomasz Urbanek

Opracowane na podstawie katalogu z wystawy: ISBN – 83-918436-4-5, “Druk” Jan Kuźma, opracowanie: Sławomir Jach, Marian Łazarski. Katalog wydano i wystawę zorganizowano dzięki pomocy finansowej WKUM w Gorzowie Wlkp. i sponsorów: MZK Gorzów Wlkp., ZUO, Izomur