65 Doroczna Wystawa GTF – 2020

Tegoroczna, 65 już edycja Dorocznej Wystawy Fotografii GTF po raz kolejny potwierdza, że tego rodzaju konkurs fotograficzny jest potrzebny, i to zarówno z punktu widzenia udziału we współzawodnictwie – zmierzenia się z innymi autorami, jak również jako swego rodzaju przegląd i konfrontacja postaw twórczych. Co także warto odnotować, znaczenie tej imprezy zdecydowanie wykracza poza samo środowisko gorzowskie – jest ona rozpoznawalna także za
granicą.
Podobnie jak rok temu na konkurs wpłynęło wiele prac rzemyślanych, dobrze zakomponowanych i wykonanych. Z drugiej wszakże strony, na przeszkodzie wyróżnieniu przynajmniej kilku propozycji stanęły proste braki warsztatowe. W połączeniu z obserwowanym już od wielu lat powszechnym brakiem umiejętności w zakresie fotoedycji (czyli wyboru i ułożenia wypowiedzi) ponownie należy podnieść postulat większej dostępności kompetentnie realizowanej edukacji otograficznej. Wśród prac nagrodzonych i wyróżnionych dominują w tym roku fotografie osób: poczynając od tajemniczego, zachowującego niedoskonałości tradycyjnego procesu kadru Stefana Kasprzyka (nawiasem mówiąc, zdobywcy drugiej z rzędu pierwszej nagrody), poprzez nieco odrealnioną postać kobiecą Katarzyny Mielcarek, po
aranżowane portrety podwójne w wykonaniu Malwiny Łubieńskiej. Prace nagrodzone wyróżnieniami to wyrafinowane akty Petera Heibela, portret Małgorzaty Kurkowiak, klimatyczne pejzaże Micaeli Lucas, debiut Sandry Lisajewicz z trzema mocno graficznymi pracami oraz
także trzy portretowe fotografie Jana Gießmanna.
Autorom wszystkich prac nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych na wystawę serdecznie gratuluję w imieniu całego składu jury 65 Dorocznej Wystawy Fotografii GTF, podkreślając zarazem, że tegoroczny werdykt był jednogłośny.
Sławomir Tobis

Protokół Jury 65 Dorocznej Wystawy Fotografii GTF w dniu 12 lutego 2020 roku. w składzie:
dr Sławomir Tobis – ZPAF Poznań
mgr Sławomir Jach – Biblioteka AJP Gorzów Wlkp.
Henryk Król – ZPAF Trzcianka
Marian Łazarski – ZPAF Gorzów Wlkp.

Po obejrzeniu 422 zdjęć 53 autorów zakwalifikowano do wystawy 73 zdjęć 41 autorów.
Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagrodęStefanowi Kasprzykowi – za zdjęcie pt. „Pusto”
II nagrodęKatarzynie Mielcarek za zdjęcie pt. „Bluszcz”
III nagrodęMalwinie Łubieńskiej za zdjęcia: „Wizja, Jad, Rozszczepienie”
Wyróżnienie za zdjęcia aktuPeter Heibel za zdjęcia „Madame Miau”, „Nathalie”
Wyróżnienie za portret im. Zb. ŁąckiegoMałgorzacie Kurkowiak za zdjęcie „Brodacz – człowiek z zasadami”
Wyróżnienie za pejzaż im. K. LudwikowskiegoMicaela Lucas za zdjęcia: „One day at the sea 1,3,4”
Wyróżnienie specjalne za debiut w wystawieSandrze Lisajewicz za cykl trzech zdjęć pt. „Nieistotne rzeczy”
Wyróżnienie specjalneJan Joshi Viessmann za trzy zdjęcia pt. „Kicthen Impossible”, „Meine Mama und Mein Papa”, „Freude Schoner Goetterfunken”
Ze względu na brak zdjęć na temat reportażu i architektury Jury przyznało wyróżnienia: za zdjęcia aktu i wyróżnienie specjalne.

Spis autorów i prac 65 Dorocznej Wystawy Fotografii GTF

Michał Ampuła – Gorzów Wlkp. – „O jeden zachód dalej 1,5”
Paweł Ampuła – Gorzów Wlkp. – „Nasz dom”
Emilia Biernat – Gorzów Wlkp. – „Muzyka ulicy”
Bogdan Bloch – Gorzów Wlkp. – „Żagle”
Bernadeta Burghardt – Gorzów Wlkp. – „Lublin!”
Agnieszka Czarnecka – Gorzów Wlkp. – „W zieleni 3”
Aleksandra Czarnecka – Gorzów Wlkp. – „Sonnenberg 3”, „To już historia 2,3”
Tomasz Czarnecki – Gorzów Wlkp. – „Świątynia w Wuhan 3”
Marek Cieszkowski – Berlin – „A Lady in Red”, „Chwila na SMS”, „Oprawieni w ramkę”
Andrzej Gerard Ceckowski – Gorzów Wlkp. – „Flanelowa dama”
Łukasz Dudziak – Gorzów Wlkp. – „Stal Gorzów w I.M.O Engineering Poland 2,5,7″, „Cisza i spokój”
Jan Joshi Gielβmann – Berlin – „Kitchen Impossible”, „Meine Mama und Mein Papa”, „Freude schöner Göttefunken”- wyróżnienie specjalne, „Feuer im Bauch”
Bożena Gralewska-Kieżun – Gorzów Wlkp. – „Rzeczka Srebrna”
Ewa Grześkowiak – Gorzów Wlkp. – „Pokutny mnich”, „Begonia w spodniach”
Peter Heibel – Berlin – „Madame Miau 3,2”, „Nathalie”wyróżnienie za zdjęcia aktu
Renata Jurczak – Gorzów Wlkp. – „Trzeci wymiar”
Thomas Kannler – Berlin – „Opuszczone fragmenty przemysłu 1,4”
Stefan Kasprzyk – Gorzów Wlkp. – „Pusto” I nagroda
Krystyna Karcz – Gorzów Wlkp. – „Militaria u Franka 4″, „Sfotografować nasze sny 3”
Aleksandra Kugler – Santocko – „Interpretacja sztuki”
Barbara Krupecka – Gorzów Wlkp. – „Tabor minionej epoki 4,8,9”
Małgorzata Kurkowiak – Gorzów Wlkp. – „Brodacz człowiek z zasadami 3”wyróżnienie za portret im. Zb. Łąckiego
Mateusz Kowalczyk – Dębno – „Bez twarzy 1”
Anna Kowala-Nadolna – Kłodawa – „Proces zapominania – nagrobek”, „Jak z obrazka”
Marta Kotowicz – Gorzów Wlkp. – „Duży i mały”
Sandra Lisajewicz – Gorzów Wlkp. – „Nieistotne rzeczy 1,2,3”wyróżnienie specjalne
Micaela Lukas – Berlin – „One day at the sea 1,3,4” – wyróżnienie za pejzaż im. K.Ludwikowskiego
Malwina Łubieńska – Gorzów Wlkp. – „Wizja”, „Jad”, „Rozszczepienie” III nagroda
Maria Martyńska – Ulim – „Persona”
Frank Műller – Königs Wusterhausen – „Dorffuβball in Ägypten”, “Wasser ”
Katarzyna Mielcarek – Barlinek – „Bluszcz”II nagroda, „Krajobraz z wiatrakami”
Danuta Olszewska – Barlinek – „Siedlisko”
Małgorzata Piechatzek – Górki – „Okularnica”, „Zbiór słomy”
Łucja Prałat – Gorzów Wlkp. – „Konik Polski”
Ewa Szwagrzyk – Gorzów Wlkp. – „Droga do …,1”
Grażyna Świątek – Gorzów Wlkp. – „Układanka”
Leszek Szyszłowski – Gorzów Wlkp. – „Filharmonia I”
Ya Wang – Gorzów Wlkp. – „The time maschine”
Wojciech Wiśniewski – Gorzów Wlkp. – „Samotność w tłumie”, „Memoriał”
Oliwier Szum – Gorzów Wlkp. – „Pod mostem 3,4”
Anna Zaborowska – Gorzów Wlkp. – „W otulinie 1”
Poza konkursem – Mirosława Granops – Szczecin – „Pomiędzy 1,2,3”

Stefan Kasprzyk – “Pusto” – I nagroda 

Katarzyna Mielcarek – “Bluszcz” – II nagroda 

Malwina Łubieńska – “Wizja, Jad, Rozszczepienie” – III nagroda

Małgorzata Kurkowiak- “Brodacz, człowiek z zasadami” – wyróżnienie za portret im. Zb. Łąckiego

Peter Heibel – “Madame Miau”, “Nathalie” – wyróżnienie za zdjęcie aktu

Micaela Lucas – “One day at the see 1,3,4” – wyróżnienie za pejzaż im. K. Ludwikowskiego

Samdra Lisajewicz – “Nieistotne rzeczy 1,2,3” – wyróżnienie za debiut

Jan Joshi Vissemann – “Kicthen Impossible, Meine Mama und Mein Papa, Freude Schöner Göetterfunken” – wyróżnienie za specjalne

Michał Ampuła - "O jeden zachód dalej 1,5"
Michał Ampuła - "O jeden zachód dalej 1,5"
Paweł Ampuła - "Nasz dom"
Bernadeta Burghardt - "Lublin1"
Emilia Biernat - "Muzyka ulicy"
Bogdan Bloch - "Żagle"
Frank Mülle - "Wasser"
Andrzej Ceckowski - "Flanelowa dama"
Marek Cieszkowski - "Oprawieni w ramkę"
Marek Cieszkowski - "Oprawieni w ramkę"
Marek Cieszkowski - "A Lady in Red"
Mirosława Granops - "Pomiędzy 1,2,3"
Mirosława Granops - "Pomiędzy 1,2,3"
Mirosława Granops - "Pomiędzy 1,2,3"
Agnieszka Czarnecka - "W zieleni 3"
Ewa Grześkowiak - "Begonia w spodniach"
Tomasz Czarnecki - "Świątynia w Wuhan"
Ewa Grześkowiak - "Pokutny mnich"
Thomas Kannler - "Opuszczone fragmenty przemysłu 1,4"
Thomas Kannler - "Opuszczone fragmenty przemysłu 1,4"
Aleksandra Czarnecka - "Sonnenberg 3"
Aleksandra Czarnecka - "To już historia 2, 3"
Aleksandra Czarnecka - "To już historia 2, 3"
Marta Kotowicz - "Duży i mały"
Łukasz Dudziak - "Cisza i spokój"
Łukasz Dudziak - "Stal Gorzów w I.M.C Engineering Poland 2,5,7"
Łukasz Dudziak - "Stal Gorzów w I.M.C Engineering Poland 2,5,7"
Łukasz Dudziak - "Stal Gorzów w I.M.C Engineering Poland 2,5,7"
Krystyna Karcz - "Sfotografować nasze sny 3"
Krystyna Karcz - "Militaria u Franka 4"
Ya Wang - "The time maschine"
Barbara Krupecka - "Tabor minionej epoki 4,8,9"
Barbara Krupecka - "Tabor minionej epoki 4,8,9"
Barbara Krupecka - "Tabor minionej epoki 4,8,9"
Renata Jurczak - "Trzeci wymiar"
Jan Joshi Gießmann - "Fuer im Bauch"
Mateusz Kowalczyk - "Bez twarzy 1"
Akeksandra Kugler - "Interpretacja sztuki"
Łucja Prałat - "Konik Polski"
Anna Zaborowska - "W otulinie 1"
Wojciech Wiśniewski - "Memoriał"
Anna Kowala-Nadolna - "Jak z obrazka"
Maria Martyńska - "Persona"
Bożena Gralewska-Kieżun - "Rzeczka Srebrna"
Katarzyna Mielcarek - "Krajobraz z wiatrakami"
Anna Kowala-Nadolna - "Proces zapominania - nagrobek"
Danuta Olszewska "Siedlisko"
Małgorzata Piechatzek - "Okularnica"
Małgorzata Piechatzek - "Zbiór słomy"
Frank Müller - "Dorffußball in Ägypten"
Oliwier Szum - "Pod mostem 3,4"
Oliwier Szum - "Pod mostem 3,4"
Grażyna Świątek - "Układanka"
Ewa Szwagrzyk - "Droga do...1"
Ewa Szwagrzyk - "Droga do...1"
Leszek Szyszłowski - "Filharmonia 1"
Wojciech Wiśniewski - "Samotność w tłumie"
Wojciech Wiśniewski - "Samotność w tłumie"