66 Doroczna Wystawa GTF – 2021

Ponad 500 zdjęć wpłynęło na konkurs związany z 66 edycją Dorocznej Wystawy Fotografii GTF. Etap nadsyłania prac i obrady jury odbyły się po raz pierwszy w warunkach zdefiniowanych przez pandemię COVID-19. Trwające już od roku ograniczenia można zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa zaliczyć do powodów zwiększonego zainteresowania imprezą ze strony potencjalnych uczestników. Tradycyjnie dopisali także autorzy zza zachodniej granicy co cieszy i także świadczy o ustabilizowanej pozycji Dorocznej Wystawy na rynku liczących się konkursów
skierowanych do szerokiego grona fotografujących.
Jury jednogłośnie przyznało pierwszą nagrodę pracy Krzysztofa Szmytkiewicza zatytułowanej „ILFORD HP5 Odnaleziony negatyw cz.b.”. To intrygujący portret dziecka, zakomponowany pozornie na bakier z klasycznymi zasadami, ale jednocześnie pełen ekspresji i zadający szereg pytań, na które nie znajdujemy jednoznacznej odpowiedzi. Praca ta jest także swego rodzaju świadkiem czasów, ponieważ wielu znanych twórców, podczas pandemii pozbawionych „normalnych” możliwości uprawiania fotografii, zajęło się porządkowaniem i digitalizacją swoich nierzadko przepastnych archiwów. Przyznane zostały także trzy równorzędne trzecie nagrody co zdaniem jury dobrze odzwierciedla poziom prac zakwalifikowanych do nagród. Stefan Kasprzyk przedstawił fotografię również wykonaną oryginalnie na negatywie, pod tytułem „Aniele mój…”, Monika Łuczak otrzymała nagrodę za dwie inscenizowane prace pod tytułem „Galaktyczny wojownik”, Andrzej Niczewski za 2 uzupełniające się nawzajem typologiczne montaże: „Zapukaj, może ci otworzą” oraz „Od podwórka”. Wśród przyznanych wyróżnień znalazły się: monochromatyczny portret Jana Gießmanna („Blue”), otworkowa fotografia Mateusza Kowalczyka („Widok z okna”), portret Aleksandry Czarneckiej z bardzo umiejętnie zastosowaną barwą („Awatar”), zestaw dwóch zdjęć Natalii Sadowskiej, także z ciekawie zastosowaną barwą („Druga twarz”, „W odcieniach zieleni”) i wreszcie wielkoformatowa praca Małgorzaty Kurkowiak („Fryzjer babci”). To ostatnie zdjęcie, w zgodnej opinii jury, zdecydowanie zyskałoby na mniejszym formacie odbitki, pozwalającym podkreślić bliski, intymny charakter więzi łączących bohaterów.
Należy podkreślić wysoki poziom prac, które zostały zakwalifikowane na wystawę. To oczywiście cieszy i dalej buduje pozycję Dorocznej Wystawy jako znaczącego wydarzenia. Nadal jednak zdecydowanie zbyt dużo jest nadesłanych propozycji przegadanych lub wręcz nijakich. Po raz kolejny trzeba więc podnieść problem braku podstawowych umiejętności autorów w zakresie fotoedycji, jednoznacznie świadczący o niedostatecznej lub niewłaściwie kierowanej ofercie edukacyjnej w obszarze fotografii.
Serdecznie gratuluję wszystkim autorom prac nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych na 66 Doroczną Wystawę Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Sławomir Tobis

Jury 66 Dorocznej Wystawy Fotografii GTF w dniu 27 lutego 2021 roku. w składzie:
dr Sławomir Tobis – ZPAF Poznań
mgr Sławomir Jach – Biblioteka AJP Gorzów Wlkp.
Henryk Król – ZPAF Trzcianka
Marian Łazarski – ZPAF Gorzów Wlkp.
Po obejrzeniu 506 zdjęć 47 autorów zakwalifikowano do wystawy 64 zdjęć 36 autorów.
Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagrodęKrzysztofowi Szmytkiewiczowi za zdjęcie “ILFORD HP5, Odnaleziony negatyw cz.b”
III nagrodęStefanowi Kasprzykowi za zdjęcie “Aniele mój …”
III nagrodęMonice Łuczak za 2 zdjęcia “Galaktyczny wojownik”
III nagrodaAndrzejowi Niczewskiemu za 2 zdjęcia “Zapukaj, może ci otworzą”, “Od podwórka”
Wyróżnienie za portret im. Zb. Łąckiego Janowi Joshi’emu Giessmannowi za zdjęcie “Blue”
Wyróżnienie za pejzaż im. K. Ludwikowskiego Mateuszowi Kowalczykowi za zdjęcie “Widok z okna”
Wyróżnienie specjalne za debiut w wystawie Natali Sadowskiej za 2 zdjęcia “Druga twarz”, “W odcieniach zieleni”
Wyróżnienie specjalne Aleksandrze Czarneckiej za zdjęcie “Awatar”
Wyróżnienie specjalne Małgorzacie Kurkowiak za zdjęcie “Fryzjer babci”

Jury nie przyznało wyróżnień za zdjęcia reprtażu i architektury w zamian przyznało wyróżnienia specjalne.

SPIS AUTORÓW I PRAC 66 DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFII
Emilia Biernat – Gorzów Wlkp. – “Panorama Warty”
Bernarda Burghardt – Gorzów Wlkp.- “Pole 6”
Aleksandra Czarnecka – Gorzów Wlkp. – “Awatar” wyróżnienie specjalne”, “Wskrzeszeni 3”, “Ziemia 1”
Maksymilian Cupak – Pyrzyce – “Kaja – Tercya”
Piotr Dalik – Gorzów Wlkp. – “Skok przez cień”, “Jesień we włosach”
Jan Joshi Gieβmann – Berlin – “Stary człowiek i deszcz”, “Królowa dramatu”, “Niebieski” – wyróżnienie im.Z.Łąckiego za portret
Ewa Grześkowiak – Santok – “Lato-jesień-zima”, “Plama na duszy”
Peter Heibel – Berlin – “Anna 1, 2”, “Tini”
Egon Hoecker – Berlin – “Czyścibut”
Renata Jurczak – Gorzów Wlkp. – “Zimowy pejzaż 2”
Stefan Kasprzyk – Gorzów Wlkp. – “Tylko nie mów nikomu”, “Twarzą w twarz”, “Aniele mój…” – III nagroda
Tomasz Kulik – Kostrzyn n/Odrą – “BuskerBus”
Mateusz Kowalczyk – Dębno – “Wieczny sen”, “Widok z okna 1”, “Widok z okna 2” – wyróżnienie za pejzaż im.K.Ludwikowskiego
Aleksandra Kugler – Santocko – “Nimfa 1, 2”
Małgorzata Kurkowiak – Gorzów Wlkp. – “Miłość bezwarunkowa”, “Fryzjer babci” – wyróżnienie specjalne
Alicja Kuchta – Gorzów Wlkp. – “Połówka”
Jacek Kostanecki – Gorzów Wlkp. – “Trójca”
Andrzej Ligenza – Barlinek – “Dawna świetność”
Micaela Lucas – Berlin – “Film Noir”, “Zamknięte”
Anna Łubieńska – Gorzów Wlkp. – “Mural na Murawach 3”
Hanna Łubieńska – Gorzów Wlkp. – “Niebyt”
Malwina Łubieńska – Gorzów Wlkp. – “Today I only wear words 2,3”
Leszek Łubieński – Gorzów Wlkp. – “Głębia 1”, “Kolorowe sanatorium 3”
Monika Łuczak – Gorzów Wlkp. – “Galaktyczny wojownik 1,2” – III nagroda
Aleksander Mamet – Gorzów Wlkp. – “Cel”, “Czas”
Grzegorz Milewski – Gorzów Wlkp. – “Ceramik”
Katarzyna Mielcarek – Barlinek – “Blisko Ziemi i Słońca 1”
Andrzej Niczewski – Sosnowiec – “Zapukaj, może ci otworzą”, “Od podwórka” – III nagroda
Danuta Olszewska – Barlinek – “Zapamiętaj”
Małgorzata Piechatzek – Górki – “Serce”
Bronisław Pilich – Gorzów Wlkp. – “Ilanka”
Natalia Sadowska – Gorzów Wlkp. – “Druga twarz”, “W odcieniach zieleni”- wyróżnienie za debiut w wystawie
Krzysztof Szmytkiewicz – Gorzów Wlkp. – “Wesoła dzielnica w Montrealu 5”, “ILFORD HP5, Odnaleziony negatyw cz.b.”- I nagroda
Oliwier Szum – Gorzów Wlkp. – “Parki Gorzowa 1,2”
Ewa Szwagrzyk – Gorzów Wlkp. – “Wiejskie klimaty 1,2”, “Fotografia malowana 4”
Patryk Wójcik – Gorzów Wlkp. – “Tunel czasoprzestrzenny”, “Po co wolność”

Krzysztof Szmytkiewicz – “ILFORD HP5, odnaleziony negatywcz.b” – I nagroda 

Stefan Kasprzyk – “Aniele mój” – III nagroda 

Monika Łuczak – “Galaktyczny wojownik” – III nagroda 

Andrzej Niczewski – “Zapukaj, może ci otworzę”, “Od podwórka” – III nagroda 

Jan Joshi Gieβmann – “Blue” – wyróżnienie za portret im. Zb. Łąckiego 

Mateusz Kowalczyk – “Widok z okna” – wyróżnienie za pejzaż im. K. Ludwikowskiego

Natalia Kowalska – “Druga twarz”, “W odcieniach zieleni” – wyróżnienie za debiut

Aleksandra Czarnecka – “Awatar” – wyróżnienie specjalne

Małgorzata Kurkowiak – “Fryzjer babci” – wyróżnienie specjalne

Emilia Biernat - "Panorama Warty"
Bernarda Burghardt - "Pole 6"
Maksymilian Cupak - "Kaja -Tercya"
Aleksandra Czarnecka - "Ziemia 1"
Aleksandra Czarnecka - "Wakrzeeszeni 3"
Piotr Dalik - "Jesień we włosach"
Piotr Dalik - "Skok przez cień"
Jan Joshi Gießmann - "Krółowa dramatu"
Ewa Grześkowiak - "Lato"
Ewa Grześkowiak - "Jesień"
Ewa Grześkowiak - "Zima"
Ewa Grześkowiak - "Plama na duszy"
Jan Joshi Gießmann - "Stary człowiek i deszcz"
Peter Heibel - "Anna 1"
Peter Heibel - "Tini"
Peter Heibel - "Anna 2"
Egon Hoecker - "Czyścibut"
Stefan Kasprzyk - "Twarzą w twarz"
Andrzej Ligenza - "Dawna świetność"
Tomasz Kulik - "BuskerBus"
Renata Jurczak - "Zimowy pejzaż"
Małgorzata Kurkowiak - "Miłość bezwarunkowa"
Stefan Kasprzyk - "Tylko nie mów nikomu
Jacek Kostanecki - "Trójca"
Alicja Kuchta - "Połówka"
Aleksandra Kugler - "Nimfa 1"
Aleksandra Kugler - "Nimfa 2"
Mateusz Kowalczyk - "Wieczny sen"
Leszek Łubieński - "Głębia 1"
Anna Łubieńska - "Mural na Murawach 3"
Leszek Łubieński - "Kolorowe sanatorium"
Micaela Lucas - "Film nori"
Micaela Lucas - "Zamknięte"
Malwina Łubieńska Today - "I only wear words"
Malwina Łubieńska Today - "I only wear words"
Aleksander Mamet - "Czas"
Aleksander Mamet - "Cel"
Ewa Szwagrzyk - "Wiejskie klimaty 2"
Ewa Szwagrzyk - "Wiejskie klimaty 1"
Ewa Szwagrzyk - "Fotografia malowana 4"
Patryk Wójcik - "Po co wolność"
Patryk Wójcik - "Tunel czasoprzestrzenny"
Hanna Łubieńska - "Niebyt"
Katarzyna Mielcarek - "Blisko Ziemi i Słońca 1"
Danuta Olszewska - "Zapamiętaj"
Krzysztof Szmytkiewicz - "Wesoła dzielnica w Montrealu 5"
Małgorzata Piechatzek - "Serce"
Bronisław Pilich - "Ilanka"
Oliwer Szum - "Park 2"
Oliwer Szum - "Park 1"
Grzegorz Milewski - "Ceramik"