67 Doroczna Wystawa GTF – 2022

Niedawno fetowany przez Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne jubileusz 65-lecia mógł napawać dumą lokalne środowisko fotograficzne. Tym bardziej, że przy okazji zostały przypomniane na kilku wystawach i wykładach zasoby archiwalne Towarzystwa, które wskazywały jak wielu nietuzinkowych twórców rozwijało swój talent w Gorzowie Wielkopolskim i jak wielką rolę w tym procesie odegrały doroczne wystawy, na których ścierały się różnorodne postawy. Doroczne wystawy, powstałe w efekcie konkursu, przez kilka dekad byty traktowane przez wielu członków Towarzystwa jako swoisty, “poligon”, na którym testowano prace i pomysły przed głównym wydarzeniem roku — ogólnopolskimi Konfrontacjami Fotograficznymi. Spoglądając na nadesłane w tym roku na konkurs fotografie zastanawiałem się jak wiele nastąpiło zmian w ostatnich latach. Przede wszystkim narzuca się smutna konstatacja, że konkurs został bardzo stało obesłany przez doświadczonych członków Towarzystwa, poza Aleksandrą Czarnecką i Jackiem Kostaneckim, których prace nagrodzono, próżno szukać na liście wystawców innych “weteranów”. Natomiast warto odnotować udział niewielkiej, ale interesującej grupy niemieckich fotografów. Na ekspozycji dominują jednak prace młodych, których przygoda z fotografią dopiero się zaczyna, dlatego często w ich zdjęciach widoczny jest jeszcze brak maestrii technicznej czy umiejętności wykreowania indywidualnego przekazu. Dodam na marginesie, że w tym roku konkurs został wprost zalany bardzo niskiej jakości wydrukami zdjęć o nierzadko banalnej tematyce, których jury z oczywistych przyczyn nie mogło zakwalifikować do wystawy.

Nie oznacza to oczywiście, że — wyłaniający się z dużej części nadesłanych prac — obraz twórczości młodych adeptów fotografii należy odbierać w przysłowiowych czarnych barwach. Materiał eksponowany na wystawie wskazuje na istnienie pokaźnej grupy niewątpliwie uzdolnionych twórców, którzy po przejściu odpowiedniego stażu artystycznego będą mogli udanie rozwijać swoje kariery. W tej grupie prym wiedzie Piotr Dalik, którego zdjęcia cechuje już pewna dojrzałość i umiejętność operowania barwą i kadrem, za co został wyróżniony III nagrodą. Jeśli na początku tego szkicu wspominałem indywidualności twórcze z dawnych lat, to poszukując ich dzisiejszego odpowiednika należy zwrócić uwagę na Mateusza Kowalczyka, który wyrasta na jednego z artystycznych liderów środowiska. Tym razem przedstawił znakomity zestaw autoportretów, wykonanych w nietypowych sceneriach, będący dojmującą opowieścią o samotności w trakcie pandemii. Jego prace nie tylko emanują indywidualnym podejściem do fotografii, ale co godne podkreślenia są aktualne, opowiadają o kondycji współczesnego człowieka. Pozostaje mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wykrystalizują się kolejne osobowości twórcze, do czego, nie wątpliwie, pierwszy krok został już uczyniony.

Maciej Szymanowicz

Jury 67 Dorocznej Wystawy Fotografii GTF w dniu 12 lutego 2022 roku.
w składzie:
prof. UAM dr hab. Maciej Szymanowicz – historyk sztuki
mgr Sławomir Jach – Biblioteka AJP Gorzów Wlkp.
Marcin Andrzejewski – ZPAF – Gorzów Wlkp.
Marian Łazarski – ZPAF – Gorzów Wlkp., sekretarz Jury

Po obejrzeniu 292 zdjęć 42 autorów zakwalifikowano do wystawy 58 zdjęcia 24 autorów.
Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagrodęMateuszowi Kowalczykowi– za całość zdjęć pt. ”Ciekawość”, „Ciężko Mi”, „Inny”, „Zezwierzęcenie”
II nagrodęAleksandrze Czarneckiej za zdjęcie pt.”Świetlisty Anioł”
III nagrodęPiotrowi Dalikowi za całość zdjęć „Światło ciemności”, „Zamaskowana”, „Widok światła”
Wyróżnienie za pejzaż im. K. LudwikowskiegoPawłowi Jaksiowi za 3 zdjęcia „Pejzaż”
Wyróżnienie specjalneJackowi Kostaneckiemu za zdjęcie „Apokalipsa”
Wyróżnienie z epidemii COVID-19 Piotrowi Dalikowi za zdjęcie „Zamaskowana”
Jury nie przyznało wyróżnień za zdjęcia portertu, reprtażu i architektury w zamian przyznało wyróżnienie specjalne.

SPIS AUTORÓW I ZDJĘĆ NA 67 DOROCZNĄ WYSTAWĘ ZDJĘĆ GTF
Bloch Bogdan – Gorzów Wlkp.- „Wichura”, „Lato”, „xxx”
Budziński Kacper – Gorzów Wlkp.- „Zabawa”
Czarnecka Aleksandra – Gorzów Wlkp. – „Świetlisty Anioł”- II nagroda
Dalik Piotr – Gorzów Wlkp. – „Światło w ciemności”, „Widok światła”, „Zamaskowana”- III nagroda, „Zamaskowana”- wyróżnienie epidemia COVID-19
Grabowski Aleksander – Gorzów Wlkp.- „Ona”, „Przemiany”
Grzeskowiak Ewa – Nowe Polichno – „Białe na czarnym”, „Piórko na wietrze”
Gieβann Jan Joshi – Berlin – „Top Down”(Z góry na dół)
Heibel Peter – Berlin – „light painting 1”, „light painting 2” (malowanie światłem)
Jakś Paweł – Gorzów Wlkp. –„Pejzaż 1,2,3”wyróżnienie za pejzaż im. K. Ludwikowskiego
Kasprzyk Stefan – Gorzów Wlkp. – „Kapłanka duszy 1,3”
Kugler Ola – Santocko – „Naomi”, „Dwa oblicza”
Kriuchkowa Veronika – Gorzów Wlkp.- „red.0.2”, „Two Face”, „ red.2.0”(czerwony,dwóch twarzy)
Kühn Hans –Joachim – Berlin – „Forest walk(to the Brocken)”, ”Trees and roots”, „Winter wonderland”
Kuchta Alicja – Gorzów Wlkp. – „Matka wszystkich matek”
Kostanecki Jacek – Gorzów Wlkp. – „Apokalipsa” – wyróżnienie specjalne
Kowalczyk Mateusz – Dębno – „Inny”, „Ciężko mi”, „Zezwierzęcenie”, „Ciekawość” – I nagroda
Ligocki Kazimierz – Gorzów Wlkp. – „Cisza”, „Horyzont”
Lipniewska Magdalena – Gorzów – Wlkp. „Impresje 4,2,3”
Mielcarek Katarzyna – Barlinek – „Mitoraj w Paryżu”- 3 zdj., „Życie jest muzyką”
Ostrowski Jarosław – Gorzów Wlkp.- „Mgła nad miastem 1,2,3”
Olszewska Danuta – Barlinek – „Rękodzieło”, „W oknie historii”
Piechatzek Małgorzata – Górki – „Zaczytana”, „Czapkowy portret”
Przezdziecka Maja – Murzynowo – „Pejzaż 1,2,3,4”
Zbiorczyk Filip – Gorzów Wlkp. – „1,2,4,5”

Mateusz Kowalczyk – “Inny”, “Ciekawość”, “Zezwierzęcenie”, “Ciężko mi” – I nagroda 

Mateusz Kowalczyk - "Ciężko mi"
Mateusz Kowalczyk - "Ciekawość"
Mateusz Kowalczyk - "Zezwierzęcenie"
Mateusz Kowalczyk - "Inny"

Aleksandra Czarnecka – “Świetlisty Anioł” – II nagroda 

Aleksandra Czarnecka - "Świetlisty Anioł"

Piotr Dalik – “Światło w ciemności”, “Zamaskowana”, “Widok światła” – III nagroda oraz wyróżnienie za “epidemia COVID-19

Piotr Dalik - "Światło w ciemności"
Piotr Dalik - "Zamaskowana" - wyróżnienie za "epidemia COVID-19"
Piotr Dalik - "Widok światła"

Paweł Jakś – “Pejzaż 1,2,3” – wyróżnienie za pejzaż im. K. Ludwikowskiego

Paweł Jakś - "Pejzaż 1"
Paweł Jakś - "Pejzaż 2"
Paweł Jakś - "Pejzaż 3"

Jacek Kostanecki – “Apokalipsa” – wyróżnienie specjalne

Jacek Kostanecki “Apokalipsa”
Mielcarek Katarzyna - „Mitoraj w Paryżu”
Katalog 67wystawy.cdr
Jan Joshi Gießmann „Top Down”
Mielcarek Katarzyna - „Życie jest muzyką”
Bogdan Bloch - "XXX", "Lato", "Wichura"
Veronika Kriuchkowa - „red.0.2”, „Two Face”, „ red.2.0”
Aleksander Grabowski - "Ona", "Przemiany"
Ewa Grzeskowiak – „Piórko na wietrze”, „Białe na czarnym”,
Maja Przezdziecka – „Pejzaż 1,2,3,4”
Filip Zbiorczyk – „1,2,4,5”
Stefan Kasprzyk – „Kapłanka duszy 1,3”
Peter Heibelr – „light painting 1”, „light painting 2”
Ola Kugler – „Naomi”, „Dwa oblicza”
Małgorzata Pichatzek - „Czapkowy portret”
Małgorzata Pichatzek - „Zaczytana”
Danuta Olszewska - “Rękodzieło”
Danuta Olszewska - “W oknie historii”
Magdalena Lipniewska - “Impresje II”, “Impresje III”, “Impresje IV”
Jarosław Ostrowski - "Mgła nad miastem"
Jarosław Ostrowski - "Mgła nad miastem"
Jarosław Ostrowski - "Mgła nad miastem"
Hans-Joachim Kűhn - “Fog over Naumburg”
Hans-Joachim Kűhn - “Winter wonderland”
Hans-Joachim Kűhn - “Trees and roots”
Alicja Kuchta - „Matka wszystich matek”
Kacper Budziński - „Zabawa”
Kazimierz Ligocki - "Cisza"
Kazimierz Ligocki - "Horyzont"
Marcin Seweryn Andrzejewski
Marcin Seweryn Andrzejewski - "XXX" z serii Instagra (poza konkursem)