Dialogi Pokoleń – Gorzów wczoraj i dziś

Władysława Nowogórska i Marian Łazarski

WŁADYSŁAWA NOWOGÓRSKA
Od 1945 roku mieszkanka Gorzowa Wlkp. „Od 1962 aktywny członek Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. W roku 1978 została członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Inicjatorka i współorganizatorka Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych, a także licznych plenerów fotograficznych na terenie województwa. Uczestniczyła w wystawach i konkursach fotograficznych w kraju i za granicą. Za działalność na rzecz kultury uhonorowana odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”,za działalność artystyczną otrzymała nagrodę Wojewody Gorzowskiego. Pasją autorki jest piękno Ziemi Lubuskiej. Obecną wystawę z jej licznych zbiorów poświęca architekturze i pejzażowi.

MARIAN ROMAN ŁAZARSKI
W Gorzowie mieszka od 1972 r. Od 1973 r. należy do Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od początku przynależności do GTF jest aktywnym jego członkiem. Bierze udział w wystawach fotograficznych i współorganizuje Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne. Od 1983 r. pełni funkcję prezesa GTF i Kuratora Konfrontacji. W 1991 r. zostaje członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1997 roku zajmuje się również przekazywaniem wiedzy o fotografii artystycznej młodzieży szkół średnich i studentom. Za działalność społeczną na rzecz upowszechniania kultury odznaczony zostaje Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową za zasługi w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym m. Gorzowa, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury oraz Złotą Odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych. W 2004 roku otrzymuje nagrodę kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Jest autorem szeregu wystaw prezentowanych w kraju i za granicą. Jego prace zamieszczone są w wydawnictwach albumowych. W 2005 roku Walny Zjazd członków Związku Polskich Artystów Fotografików nadaje Mu Honorowe Członkostwo Związku za wybitne zasługi dla polskiej fotografii.