I Wojewódzki Konkurs Amatorskiej Fotografii Artystycznej

Wykaz uczestnikow Wojewódzkiego Konkursu Amatorskiej Fotografii Artystycznej

1. Bagiński Krzysztof – Lubsko
2. Banaś Andrzej – Gorzów Wlkp.
3. Brodziłowski Zdzisław – Kostrzyn
4. Byczkowski Józef – Gorzów Wlkp.
5. Gomulak Stanisław – Gorzów Wlkp.
6. Górecki Andrzej – Lubsko
7. Roman Janik – Kostrzyn
8. Książek Lesław – Gorzów Wlkp.
9. Lipka Stanisław – Gorzów Wlkp.
10. Marciniak Ryszard – Gorzów Wlkp.
11. Olczak Krzysztof – Kostrzyn
12. Olejniczak Włodzimierz – Zielona Góra
13. Ostrowski Janusz – Zielona Góra
14. Pryputsziewicz Bogdan – Zielona Góra
15. Sawicki Tadeusz – Gorzów Wlkp.
16. Sumiński Włodzimierz – Zielona Góra
17. Strzałkowski Tadeusz – Gorzów Wlkp.
18. Szalbierz Jerzy – Gorzów Wlkp.
19. Dom Kultury w Sulęcinie
20. Szostak Fryderyk – Kostrzyn
21. Toczewski Andrzej – Zielona Góra
22. Tomczuk Ryszard – Drezdenko


Prace fotograficzne, które mapłynęły na I Wojewódzki Konkurs Amatorskiej Fotografii Artystycznej oceniło jury w składzie:
Janina Trojan – GTF
Wojciech Czerepiński – Zielona Góra
Zenon Kmiecik – GTF

Jury przyznało:
I nagrodę kol. Józefowi Byczkowskiemu z Gorzowa Wlkp. za zestaw pt: “Okno”
dwie II nagrody: Ryszardowi Tomczukowi z Drezdenka za fotogram “Przemijanie IV” i Jerzemu Szalbierzowi z Gorzowa za fotogram nr 1
trzy III nagrody: Stanisławowi Gomulakowi z Gorzowa za zestaw pt: “Gorzów nocą”, Krzusztofowi Bagińskiemu z Lubska za zestaw portretów, Jerzemu Szalbierzowi z Gorzowa za zdjęcie nr. 4
pięć wyróżnień: Ryszardowi Tomczukowi z Drezdenka, Bogdanowi Przepustowiczowi z Zielonej Góry, Ryszardowi Tomczukowi z Drezdenka, Józefowi Byczkowskiemu z Gorzowa, Andrzejowi m. Góreckiemu z Lubska

Zakończenie Konkursu fotograficznego

Foto-Klub “Stilon” w Gorzowie wspólnie z WDK w Zielonej Górze jest organizatorem I Wojewódzkiego Konkusu Amatorskiej Fotografii Artystycznej. W niedzielę (8.10) w lokalu GTF przy Społecznym Ognisku Artystycznym ul. Chrobrego 4 odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu poączone z otwarciem wystawy fotograficznej oraz wręczeniem nagród. Na konkurs wpłynęły 122 prace z terenu całego województwa, a na wystawę zakwalifikowano 84 fotogramy. Na podkreślenie zasługuje liczny udział w konkursie gorzowskich fotoamatorów. Początek imprezy o godzinie 12. (link)