Janina Trojan – Fotografia

Janina Trojan (1918-2014)
Członek założyciel Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Brała aktywny udział w pracach Towarzystwa, była wielokrotnym członkiem jego zarządu (1955-57, 59-63), oraz wiceprezesem (1975-79, 1983-86), a także członkiem komisji rewizyjnej. Swojej pracy społeczno-kulturalnej nie zawężała do Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, również aktywnie działała w GTSK i GTK.(… ) Artystka uczestniczy od 1955 r. we wszystkich dorocznych wystawach Towarzystwa, brała też udział w kilku edycjach Konfrontacji Fotograficznych (1972, 1973, 1974, 1977, 1978, 1979, 1980). W 1967 roku brała udział w wystawie gorzowskiego środowiska fotograficznego w Salonie PTF-u w Poznaniu oraz w Międzynarodowym Biennale Fotograficznym Dziecko w 1979 roku w Pile, a także w IX Prezentacjach i Promocjach Fotograficznych PFSF w Uniejowie w 1987 roku. Brała, także udział w prezentacjach zagranicznych: FotoSchau des Bezirkes w Cottbus w NRD w 1972 roku oraz w Interfoto 13 Ftelstvi w czechosłowackich Hejnicah w 1975 roku. (…) Janina Trojan posiada bardzo szerokie zainteresowania fotograficzne, od klasycznych zdjęć krajobrazu, przez reportaż, portret i akt do silnie przetworzonych obrazów. W swojej twórczości wielokrotnie żonglowała różnorodnymi stylistykami, takimi jak fotografia ojczysta czy socjologiczna oraz różnorodnymi technikami fotograficznymi przykładowo często posługiwała się fotomontażem. W jej pracach można odnaleźć odbicie twórczości niektórych nestorów polskiej fotografii takich jak choćby: Jan Bułhak, Zofia Rydet czy Edward Hartwig. Pomimo różnorodności techniczno-stylistycznej, która charakteryzuje jej dorobek jest szczególnie wierna kilku tematom: portretom dzieci i kobiet, krajobrazowi oraz architekturze gorzowskiej. (…)Za dorobek twórczy i działalność społeczną została wyróżniona szeregiem odznaczeń i medali: Medalem 40-lecia PRL, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” złotą odznaką „Za zasługi dla województwa gorzowskiego” oraz Złotą Odznakę Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w 1985 roku.. Otrzymała nagrodę Wojewody Gorzowskiego im. Waldemara Kućki w 1994 roku. Z okazji 50-lecia polskiego Gorzowa w marcu 1995 otrzymała medal „Za szczególne zasługi w rozwoju Gorzowa” oraz Medal 150-lecia fotografii (1839-1989).

Spis wystaw indywidualnych:
1960 „Dziecko”,
1972 „Drzewa” w Małej Galerii GTF-u w Gorzowie Wlkp.,
1974 „Portret” w Małej Galerii GTF-u w Gorzowie Wlkp.,
1976 „Migawki z pleneru” (wraz z Markiem Michem i Ryszardem Patorskim) w Małej Galerii GTF-u w Gorzowie Wlkp.
1979 „Nasze dzieci”,
1982 „Teatr w fotografii” (wystawa grupowa),
1983 „Kwiaty”,

1983 „Teatr w fotografii” (wraz z Lechem Dominikiem i Zbigniewem Wachnikiem) w Małej Galerii GTF-u w Gorzowie Wlkp.,
1984 „Dzieci” w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Gorzowie Wlkp.,
1987 wystawa retrospektywna w Muzeum Stilonowskim w Gorzowie Wlkp.,
1994 „Gorzów 1989-1990″ w Małej Galerii GTF-u w Gorzowie Wlkp.,
1995 „Portrety kobiet” w Małej Galerii GTF-u w Gorzowie Wlkp.,
1998 „Drzewa” w Małej Galerii GTF-u w Gorzowie Wlkp.,
2004 „Portrety” w Małej Galerii GTF-u w Gorzowie Wlkp.

Spis nagród na Dorocznych Wystawach Fotografii w Gorzowie Wielkopolskim:

1958 IV Doroczna Wystawa Fotografii VI nagroda za „Dziecko”,
1960 VI Doroczna Wystawa Fotografii VII nagroda za „Niedopałek”
1962 VIII Doroczna Wystawa Fotografii wyróżnienie za „Chusteczki nie potrzeba”,
1964 X Doroczna Wystawa Fotografii wyróżnienie
1966 XII Doroczna Wystawa Fotografii wyróżnienie za „Marysię”
1967 XIII Doroczna Wystawa Fotografii nagroda za portret za „Wandę”
1970 XVI Doroczna Wystawa Fotografii III nagroda i nagroda za portret za „Spojrzenie” Oraz nagroda za reportaż z „Wnętrze ziemi”
1972 XVII Doroczna Wystawa Fotografii III nagroda za „Smutek”
1973 (kwiecień) XVIII Doroczna Wystawa Fotografii nagroda za pejzaż za „Protest” oraz nagroda za portret za „Portret”
1973 (grudzień) XIX Doroczna Wystawa Fotografii I nagroda oraz nagroda PTF i WDK Zielona Góra za zestaw „Ruiny zamku I-IV”
1974 XX Doroczna Wystawa Fotografii nagroda za portret za „Dziewczynę” oraz nagroda za przeźrocza za zestawy „Portret” i „Park gorzowski jesienią”
1976 XXI Doroczna Wystawa Fotografii II nagroda za zestaw pt. „Portret” oraz nagroda za pejzaż i nagroda za przeźrocze barwne za „Czardasz”
1977 XXII Doroczna Wystawa Fotografii II nagroda za „Witraż II” oraz nagroda za pejzaż za „Na turystycznym szlaku”)

1978 XXIII Doroczna Wystawa Fotografii II nagroda za całość prac oraz nagroda za pejzaż za „Krajobraz nadmorski I i II”
1979 XXIV Doroczna Wystawa Fotografii I nagroda i nagroda za portret za „Portret pszczelarza” oraz wyróżnienie za „Krajobraz z chmurką”
1980 XXV Doroczna Wystawa Fotografii III nagroda za całość prac (zestawy: „Portret Aliny I-III” „Wielka woda w Lipkach Małych”- 4 zdjęcia i „Był dąb”- 4 zdjęcia, „Portret J. Korcza oraz zdjęcie bez tytułu). Dodatkowo otrzymała nagrodę za pejzaż za zestaw 4 zdjęć: „Wielka woda w Lipkach Małych”
1983 XXVIII Doroczna Wystawa Fotografii wyróżnienie za „Krajobraz”
1984 XXIX Doroczna Wystawa Fotografii III nagroda za zestaw „Kwiaty”
1986 XXXI Doroczna Wystawa Fotografii nagroda za portret za zdjęcia pt, „Monika” i „Dorota”
1995 XL Doroczna Wystawa Fotografii nagroda za portret za „Portret pani A.”
1998 XLIII Doroczna Wystawa Fotografii nagroda za portret za zestaw 3 zdjęć bez tytułu
2001 XLVI Doroczna Wystawa Fotografii nagroda za zdjęcia architektury za zestaw „Matejki 18/2-czas”
2006 LI Doroczna Wystawa Fotografii nagroda za pejzaż za „Nuty i nutki jesieni”

Maciej Szymanowicz
Biogram opracowany na podstawie kroniki i archiwum Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz książki: Kazimierz Nowik, Fotografia artystyczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945- 1989, Zielona Góra 1994

Wystawa jest fragmentem retrospektywnej prezentacji Janiny Trojan (portret i zdjęcia dzieci). Zdjęcia z prywatnego archiwum córki autorki Mirosławy Granops.