Jaroslav Benes, Fotografia

Bez tytułu, 1978

Fotografowanie nie jest dla mnie przedstawianiem rzeczywistości, lecz irracjonalnym zapatrzeniem się w siebie, w moje problemy, emocje, sny. Fotografie są tylko produktem, można powiedzieć odpadem działalności pozwalającej mi na przetrwanie i zachowanie życiowej równowagi.

W swojej pracy od roku 1981 korzystam z kamer wielkoformatowych (13×18, 18×24 cm). Fotografie powstają w wyniku kontaktu negatywu z papierem, podoba mi się bezpośrednie zetknięcie dwóch czułych warstw. Porównuję go z bezpośrednim połączeniem myśli z czułą warstwą taśmy filmowej w trakcie robienia zdjęć.

Od roku 1980 w fotografiach zajmuję się kwestiami cywilizacyjnymi. Interesują mnie problemy jednostki zamkniętej w miejskiej konglomeracji. Moim tematem jest współistnienie z architekturą stworzoną przez ludzi dla ludzi. Architekci tworzą zamknięte miejskie kompleksy. Błądzę nimi przez wiele godzin, dni, miesięcy, lat i pozwalam, by oddziaływał na mnie genius loci. Wynikiem tego są fotografie. Fotografie czysto subiektywne, uczuciowe, bez jakiegokolwiek zewnętrznego wyrachowania. Żadnej gloryfikacji dzieła, żadnych stwierdzeń.

Jaroslav Benes

Bez tytułu, 1980
Bez tytułu, 1985
Serie L.D., Paris, 1991

Jaroslav Benes

Urodzony w 1946 roku w Pilźnie, Czechosłowacja. Ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą, od roku 1970 pracuje jako fotograf.

Wystawy indywidualne:
1980 – Teatr Nerudova; Praga, Czechosłowacja
1981 – Teatr Drak; Hradec Kralove, Czechosłowacja
1984 – Galeria FOTOCHEMA; Praga, Czechosłowacja
1986 – Galeria Foto-Medium-Art; Wrocław, Polska
1987 – Galeria Ulicy Piwnej; Gdańsk, Polska
1988 – Galeria Foto-Medium-Art; Wrocław, Polska
1988 – Galeria Fotografii elementarnej; Lądek Zdrój, Polska
1989 – Galeria ZPAF; Katowice, Polska
1990 – Galeria Fabrik Foto Form; Hamburg, Niemcy
1990 – Galeria PONS; Paryż, Francja
1991 – Kunst Raum KIF; Aarau, Szwajcaria
1991 – Galeria Stara radnice; Brno, Czechosłowacja
1992 – Teatr KRUH; Pilzno, Republika Czeska
1993 – BWA; Jelenia Góra, Polska
1993 – Galeria PUSTA; Katowice, Polska
1994 – Galeria G4; Cheb, Republika Czeska
1994 – Praski Dom Fotografii, Praga, Republika Czeska
1998 – Czeskie Centrum w Bratysławie; Słowacja
1999 – Galeria w sklepie, La Defense; Pilzno, Republika Czeska
2001 – Photographic Event Funke’s Kolin 2001; Kolin, Republika Czeska

Prace w zbiorach:
Moravian Gallery, Brno, Republika Czeska,
Gallery of Polaroid Co. Niemcy,
Gallery DOI PHOYO PLAZZA, Tokio, Japonia,
Museum of Applied art, Praga,
National Galley, Wrocław, Poland
The Museum of Fine Art, Houston, USA
European House of Photography, Paryż, Francja

Stypendia i granty:
1994 – Sorbona, Paryż, Francja
1995 – Sorbona, Paryż, Francja

Serie L.D., Paris, 1994
Bez tytułu, 1984
Bez tytułu, 1981
Bez tytułu, 1999
Bez tytułu, 2001

Ekspozycja – styczeń 2003, Programem galerii kieruje Maria Łazarski, ISBN 82-916175-9-9