Jerzy Szalbierz – Fotografie

Fot. Cz. Łuniewicz

Starając się do ZPAF Jurek pisał o sobie:… „Urodziłem się 24 lutego 1947 roku w Gorzowie Wlkp., liceum ogólnokształcące ukończyłem w 1965 roku. W tym samym roku podjąłem naukę w Studium Nauczycielskim w Gorzowie Wlkp. na wydziale biologii, które ukończyłem w 1967 roku z wynikiem dobrym. Podczas nauki w Studium Nauczycielskim prowadziłem pracownię fotograficzną oraz organizowałem wystawy fotograficzne prac studenckich.
W 1967 roku podjąłem pracę w szkolnictwie, gdzie pracowałem najpierw w Szkole Podstawowej w Baczynie jako nauczyciel biologii i wychowania plastycznego. Następnie pracowałem w Technikum Budowlanym i Technikum Rolniczym na stanowisku kierownika zajęć pozalekcyjnych organizując wystawy plastyczne i fotograficzne na terenie szkół. W czasie pracy w szkolnictwie od 01.02.1969 roku od 01.06.1972 roku pracowałem jako społecznie jako Instruktor Klubu Fotograficznego ZWS „Stilon”. W 1972 roku podjąłem pracę w Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych w charakterze fotoreportera miejscowej gazety oraz jako fotograf przemysłowy… Egzamin do Związku Polskich Artystów Fotografików uważam jako możliwość uzupełnienia wiedzy w dziedzinie fotografii artystycznej…”
Członek ZPAF w 1977 roku. Fotoreporter „Ziemi Gorzowskiej”. Uczestniczy i współorganizuje Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne. W 1991 otrzymuje Nagrodę artystyczną Wojewody Gorzowskiego im. Waldemara Kućko za całokształt pracy twórczej. Działalność twórcza to 9 wystaw indywidualnych, 5 pokazów autorskich, udział w 2 wystawach zbiorowych, krajowych i zagranicznych. Nagrody i wyróżnienia:
– 1974 III nagroda i nagroda za pejzaż za zestaw „Gorzów – 4.07 godz. 4.00”,
– 1976 I nagroda za zestaw „Nowy produkt” i III nagroda za zestaw „Bocznica”,
– wystawy doroczne GTF,
– Grant Prix – w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Abstrakcyjnej pt: „Wyobraźnia i Fotografia” i dyplom „za indywidualność”,
– medal Lubuskiego Forum Fotograficznego,,
– 1978 – stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki
– 1981 – nagroda RSW „Prasa” – za działalność fotoreporterską,
– 1983 – nagroda specjalna „Złocistego Jantara” – Gdańsk….
W latach dziewięćdziesiątych w związku z chorobą wycofał się z aktywnego życia fotograficznego. Tysiące jego negatywów zniknęło gdzieś bezpowrotnie. Niewielką ich część uratował Maciej Perliński, kolega Jurka. Z nich to zostały wykonane powiększenia do wystawy.
Pozostałość wymaga opracowania podobnie jak cały dorobek.

1968
1968
1968
"Taxi Polskich Artystów Plastyków" - 1978
"Rower" - 1977
brak opisu w katalogu
"Historia lokomotywy" - 1976
"Historia lokomotywy" - 1976
"Historia lokomotywy" - 1976
"Historia lokomotywy" - 1976
"Bocznica" - 1976
"Bilet kolejowy" - 1976
"Odznaczenia" - 1979
"Pokolenia" - 1976
brak podpisu w katalogu
brak podpisu w katalogu
brak podpisu w katalogu
brak podpisu w katalogu
brak podpisu w katalogu
brak podpisu w katalogu
"Jan Korcz" - 1978
"Jan Korcz" - 1978
"Cmentarz Szpitala Psychiatrycznego w Gorzowie Wlkp." - 1981

Układ graficzny zdjęć – Marian Łazarski, Druk: Gorzów Wlkp., ul. Wał Okrężny 36 tel/fax 095 735 11 20. Katalog wydano ze środków Urzędu Miasta Gorzowa w 10 rocznicę śmierci (16.12.1997) z okazji otwarcia wystawy fotografii w Małej Galerii GTF. ISBN-978-83-925822-0-5