KONFRONTACJE 1969

Międzyokręgowa Wystawa Fotograficzna

Udział: 7 towarzystw fotograficznych z Ziem Zachodnich i Północnych, Foto-Club (NRD)

Muzeum: otwarcie 8 czerwca 1969 r.

BRAK KATALOGU Z WYSTAWY

Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne zapoczątkowane zostały w roku 1969 międzynarodową wystawą fotograficzną z udziałem stowarzyszeń fotograficznych z regionu północno-zachodniego.

W I Konfrontacjach fotograficznych wzięły udział następujące Towarzystwa i Kluby:

– Dolnośląskie Towarzystwo Fotograficzne we Wrocławiu

– Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne

– Koszalińskie Towarzystwo Fotograficzne

– Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Fotograficzne w Olsztynie

– Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne

– Studencki Klub Fot-Elek w Szczecinie

– Foto Club z Cottbus NRD

Jury w składzie:

– Krystyna Łyczywek – ZPAF

– Maria Wołyńska – ZPAF

– Hanna Lis – ZPAF

– Hieronim Świerczyński – ZPAF

– Michał Puklicz

przyznano nagrody jak następuje:

I – Gorzów,

II – Koszalin,

III – Wrocław i Fot-Elek ze Szczecina.