KONFRONTACJE 1971

II KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

Międzyokręgowa Wystawa Fotograficzna

Udział: 7 towarzystw z Ziem Zachodnich i Północnych, Foto-Club (NRD)

Muzeum: otwarcie 31 maja 1971

Nagrody: 

I – Koszalińskie Towarzystwo Fotograficzne

II – Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne 

III – Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne

Odczyty: dr Wojciech Tuszko, red. Krystyna Łuczywek

Temat odczytów: Fotografia reportażowa – publicys­tyka czy sztuka?

Jury w składzie: Krystyna Łyczywek, Wojciech Tuszko ZPAF, Stefan Wojnecki PTF, Hieronim Świerczyński i Mieczysław Rzeszewski ZPAF