KONFRONTACJE 1984

Organizatorzy XIV Konfrontacji Fotograficznych ‘84

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne

Związek Polskich Artystów Fotografików – Delegatura w Gorzowie

Współpraca:

Biuro Wystaw Artystycznych w Gorzowie Wlkp.

Muzeum Zakładowe ZWCh „Stilon” w Gorzowie

Współpraca programowa: Komisja artystyczna ZG ZPAF

Konsultant programowy Konfrontacji Fotograficznych:

Mgr Stefan Wojnecki – ZPAF, AFIAP, kierownik Zakładu Fotografii PWSSP w Poznaniu.

Komisarz Organizacyjny XIV Konfrontacji Fotograficznych – Józef Czerniewicz – GTF

Współpraca: inż. Marian Łazarski – prezes GTF

Bogdan Sarwiński - Gesty 80-82
Zygmunt Rydka - Ciągłość nieskończoności 1983
Grzegorz Gałązka - Jarocin '83

 Po dwuletniej przerwie oddajemy do rąk uczestników kolejny katalog Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych 1984. Bardzo skromny jest ten katalog w porównaniu ze swymi poprzednikami z lat siedemdziesiątych. Skromny szatą zewnętrzną ale nie wartością i ilością propozycji, liczbą uczestników prezentujących swoje dokonania z ostatniego okresu.

Nie udało się co prawda zrealizować wielu propozycji z ubiegłorocznego majowego spotkania, zaliczanego raczej dla porządku jako XII Konfrontacje Fotograficzne ’83. Niezbyt liczne było to spotkanie, zaplanowana próba – sondaż możliwości wznowienia wieloletniej gorzowskiej imprezy. Okazało się jednak jakże bogate w przemyślenia, serdeczną troską o zachowanie dorobku polskiej fotografii, propozycje ożywienia i integracji ruchu fotograficznego, propozycje wzbogacenia i udoskonalenia gorzowskich Konfrontacji.

Nie było możliwe – bo czas nie jest łatwy zrealizować już w tym roku tych cennych propozycji, niektóre z nich czas zdezaktualizował, pozostałe powinny i będą brane pod uwagę przy programowaniu następnych Konfrontacji.

Z wielką rozwagą rozpoczynaliśmy organizację tegorocznych XIV Konfrontacji, zdając sonie sprawę iż nie jest rzeczą łatwą wznawiać po dwuletniej przerwie imprezę chociażby była ona bardzo nośną i potrzebną. Trudno jest nawiązać zerwane kontakty, odnaleźć ludzi, przekonać do działania, odbudować zaufanie. Wielce znaczącą pomoc okazał nam w tym Stefan Wojnecki z Poznania, wieloletni konsultant programowy gorzowskich Konfrontacji. Z radością przyjęliśmy więc fakt, iż Stefan Wojnecki został pierwszym laureatem przyznawanej od bieżącego roku nagrody imienia Waldemara Kućko. Nagrody ustanowionej uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej, a przyznawanej przez Wojewodę Gorzowskiego na wniosek Rady Artystycznej ZPAF, tut Delegatury ZPAF i GTF – za wybitne dokonania artystyczne i publikacje dotyczące fotografii i szczególne osiągnięcia twórcze, prezentowane w ramach Konfrontacji Fotograficznych. Pierwszemu laureatowi tej nagrody składamy gratulacje i życzenia dalszych twórczych sukcesów.

W roku bieżącym mija 15 lat od pierwszej imprezy Konfrontacji Fotograficznych – w maju 1969 roku. Imprezy zrodzonej ze społecznie uznanej potrzeby przybliżenia dokonań kulturalnych wielkich ośrodków do społeczności niewielkiego w tym czasie miasta – położonego na zachodnich peryferiach PRL, do którego i dziś dojechać nie jest sprawą łatwą. Zaangażowanie, upór i trud działaczy, życzliwa i realna pomoc władz sprawiły, iż impreza nabierała rozmachu, znaczenia, doskonaliła zakres propozycji, aż uznana została potrzebną i znaczącą nie tylko dla miasta, ale również i dla polskiego ruchu fotograficznego. Nie o historię gorzowskich Konfrontacji tu chodzi – na to będą okazją przyszłoroczne XV Konfrontacje, ale o okazjonalne – z racji wznowienia imprezy – podkreślenie genezy Konfrontacji.

Tegoroczne XIV Konfrontacje Fotograficzne opierają się w zasadzie na sprawdzonym, tradycyjnym układzie. Niewielkie zmiany wprowadzono jedynie w ideowych założeniach niektórych wystaw. Jak już wspomniano – wprowadzenie innowacji proponowanych na ubiegłorocznym spotkaniu odłożyliśmy na dalsze, być może łatwiejsze lata. Wprowadzenie ich dziś przekraczałaby możliwości społecznego działania organizatorów. Nadmierne rozbudowanie imprezy mogłoby zagrozić jej sprawnemu przebiegowi. W praktyce organizacyjnej okazało się, iż ostrożność była uzasadniona.

Cieszy nas natomiast pozytywny odzew na nasze zaproszenia większości osób, do których kierowaliśmy nasze propozycje. Liczymy więc, iż XIV Konfrontacje Fotograficzne ’84 spełnią nadzieje wszystkich uczestników i gości imprezy i staną się dalszym krokiem w rozwoju ruchu fotograficznego impulsem dalszych sukcesów twórczych.

Życzymy miłych wrażeń z pobytu w naszym mieście i pełnej satysfakcji z udziału w imprezie!

Józef Czerniewicz

Andrzej Baturo - Intymnie we dwoje
Zdzisław Pacholski - "Rekwizyty - Atrybuty"
Grzegorz Fotograf Bojanowski - "Ideografia Sympozjum Gorzowskiego '81"

 OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII – „KONFRONTACJE ‘84”

Prezentacje autorskie członków Stowarzyszeń, Klubów i Grup Fotograficznych w Polsce.

Otwarcie wystawy: 4 maja 1984 r. godz. 10:00 w salach Muzeum Zakładowego ZWCh „Stilon” ul. Pomorska 63

Jury Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii „Konfrontacje ‘84”

Maria Wołyńska – ZPAF, AFIAP – przewodnicząca

Stefan Wojnecki – ZPAF, AFIAP

Jerzy Szalbierz – ZPAF

Józef Czerniewicz – GTF – sekretarz Jury

Na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 1984 r. w pierwszym etapie ustaliło:

Z 28 nadesłanych na wystawę zestawów zakwalifikować do konkursu i ekspozycji 21 zestawów oraz dopuścić do ekspozycji warunkowo „poza konkursem” 2 zestawy.

W drugim etapie prac Jury przyznało nagrody i wyróżnienia:

I nagrodę – 16000 zł otrzymuje zestaw 11 prac pt. „Pejzaże północno-wschodniej Polski” – autor: Mieczysław Wieliczko – Olsztyn – członek Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Fotograficznego

II nagrodę – 1100 zł otrzymuje zestaw 10 zdjęć pt. „Teatr w fotografii” – „Dekameron” – autor: Zbigniew Wachnik – Gorzów Wlkp. – członek Gorzowskiego Towarzystawa Fotograficznego

III nagrodę – 8000 zł otrzymuje zestaw 8 zdjęć pt. „Okno na uboczu” – autorka: Anna Łuniewicz – Zielona Góra – członek Grupy Fot. „Nadodrze”

Wyróżnienie – 5000 zl otrzymał zestaw 10 prac bez tytułu – autorka: Mirosława Granops – Gorzów Wlkp. – członek Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Na konkursową wystawę „Konfrontacje ‘84” zestawy nadeszły z 18 stowarzyszeń, klubów i grup fotograficznych. Łącznie 28 zestawów – 37 autorów – 314 zdjęć.

 

Do konkursu i ekspozycji zakwalifikowano 21 zestawów – 21 autorów – prezentujących łącznie 231 zdjęć. Nie zakwalifikowano 7 zestawów – 16 autorów – 83 prace.

Mieczysław Wieliczko - "Krajobraz"

 Indeks autorów i prac:

Henryk Adamczyk – Łaziska – Jastrzębski Klub Fot. „Niezależni” zestaw „Obejście” – 11 zdjęć

Bogusław Blajer – Gliwice – Bytomskie Tow. Fotograficzne, zestaw „Waleria w akcie i portrecie”

Lech Dominik- Gorzów Wlkp. – Gorzowskie Tow. Fotograficzne, zestaw „Imaginacje” – 6 prac

Grzegorz Gałązka – Przespolew – Klub Fot. „Amator” – Kalisz, zestaw „Jarocin ‘83” – 10 zdjęć

Irena Gałuszka – Rzeszów – Rzeszowskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Kominiarze” – 9 zdjęć

Mirosława Granops – Gorzów Wlkp. – Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw bez tytułu – 10 zdjęć

Marek Jóźków – Koszalin – Koszalińskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Integracja” – 11 zdjęć

Juliusz Kleeberg – Jastrzębie Zdrój – Jastrzębski Klub Fot. „Niezależni”, zestaw „Pejzaże” – 10 zdjęć

Anna Łuniewicz – Zielona Góra – Grupa Fot. „Nadodrze”, zestaw: 8 fotogramów „Okno na uboczu”

Witold Michalik – Nowa Huta – Klub Fot. Amat. Nowohuckiego Centrum Kultury, zestaw „Wielki Finał” (fragmenty) – 12 zdjęć

Wojciech Michalik – Nowa Huta – Klub Fot. Amat. Nowohutckiego Centrum Kultury, zestaw „Misteria I” – 9 prac

Stanisław Paćkowski – Jastrzębie Zdrój – Jastrzębski Klub Fot. „Niezależni”, zestaw „Jeszcze nowsze” – kompozycja 28 zdjęć

Piotr Powietrzyński – Opole – Opolski Klub Fot. przy WDK, zestaw „Okna i ściany czyli Dom” 10 – zdjęć

Zbigniew Reszka – Warszawa – Klub „6×6” Pałac Młodzieży W-wa, zestaw „Powidok” i „XXX” – 10 zdjęć

Kazimierz Sokołowski – Kielce – Fot-Klub „Kontrast” przy WDK, zestaw „Niedziela na wsi” – 1 zdjęć

Bogdan Tarasiuk – Lublin – Lubelskie Tow. Fotograficzne, zestaw „Linia brzegowa” – 10 zdjęć

Zbigniew Wochnik – Gorzów Wlkp. – Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Teatr w fotografii”, „Dekameron” – 10 zdjęć

Mieczysław Wieliczko – Olsztyn – Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Fotograficzne w Olsztynie, zestaw „Pejzaże północno-wschodniej Polski” – 11 zdjęć

Janusz Witowicz – Rzeszów – Rzeszowskie Tow. Fot., zestaw „Z mojego tapczanu” – 12 zdjęć

Mirosław Włodkowski – Słupsk – Słupskie Tow. Fot, zestaw „Ludzie morza” – 9 zdjęć

 

Jerzy Wygoda – Rzeszów – Rzeszowskie Towarzystwo Fotograficzne, zestaw „Chodząc ulicami Rzeszowa” – 15 zdjęć

Mirosław Włodkowski - "Fok precz"

 PREZENTACJE AUTORSKIE ‘84

Biuro Wystaw Artystycznych – ul. Pomorska 63

Otwarcie: 4 maja 1984 – godz. 10:00

Index autorów:

Andrzej Baturo – Bielsko-Biała – zestaw „Problem naszej epoki” – 20 zdjęć

Grzegorz Bojanowski – Łódź – zestaw „Ideografie” – 7 zdjęć

Andrzej Brzeziński – Warszawa – zestaw „Zjednanie” – 10 fotogramów

Rafał Drozdowski – Poznań – zestaw „Mieszane uczucia” – 15 zdjęć

Stefan Figlarowicz – Gdańsk – zestaw „Tu mieszkam” – 25 plansz

Waldemar Frąckiewicz – Lublin – zestaw „Krople słońca” – 20 zdjęć

Marek Grygiel – Warszawa – „Mała Galeria – działalność w ostatnim okresie”

Andrzej B. Górski – Poznań – „Rejtan czyli upadek Polski” – projekcja

Witold Krymas – Łódź – zestaw „Grepsy” – 15 prac barwnych

Wojciech Leszczyński – Gdańsk – Zestaw bez tytułu

Czesław Łuniewicz – Zielona Góra – zestaw „Muzyk” – 3 fot. i zestaw „Portret” – 9 fot.

Ewa Majchrzak – Poznań – „Kim jesteś” – pokaz dedykowany Szssan Hiller

Jacek Michalik – Poznań – kompozycje przestrzenne

Zdzisław Orłowski – Poznań – zestaw „Fotografia pośmiertna” – 30 prac

Zdzisław Pacholski – Koszalin – zestaw bez tytułu – serigrafie

Paweł Pierściński – Kielce – „Szachownica pól”, „Pasma pól” i „Rekonstrukcja krajobrazu” – zespół prac

Małgorzata Potocka – Łódź – zestaw prac „Fotoobiekty – PAMIĘTNIK III”

Józef Robakowski – Łódź – zestaw – brak dodatkowych danych

Zofia Rydet – Gliwice – „Apel antywojenny” i „Stojące kobiety”

Zygmunt Rytka – Warszawa – zestaw „Ciągłość i nieskończoność” – 10 prac

Bogdan Sarwiński – Warszawa – zestawy „Gesty 80-82” i „Wspólny lot”

Małgorzata Schonhof-Wilkans – Poznań – zestaw „Myśli” – 15 prac

Piotr Tomczyk – Łódź- zestaw „Ściana”

Piotr Wełyczko -Poznań – zestaw 4 prac

Stefan Wojnecki – Poznań – prace „Zmiana widzenia”, Cztery listki białego, światłoczułego papieru”, „Ślady natury” i „Ślad sztuki”

Maria Wołyńska – Poznań – zestaw „Bawełna” 15 prac

Piotr Wołyński – Poznań – zestaw „Autopsje” fragment większej całości

Paweł Pierściński - "Pasma pól"
Maria Wołyńska - "Bawialnia"
Bogdan Tarasiuk - "Linia brzegowa"

 Dodatkowe prezentacje autorskie:

Bronisław Szlabs – Poznań, członek ZPAF – 2 prace

Andrzej Koniakowski – Katowice, członek ZPAF – 4 prace

Karol Grabowski – Żyrardów – 13 prac

 

W ramach prezentacji autorskich przewidziano ponadto pokazy przeźroczy, diaporam, etiud filmowych, prezentacje i wystąpienie typu POSTER.

 

Prezentacje te odbywać się będą w godzinach wieczornych wg programu uzgodnionego z Organizatorami. O planie tych prezentacji poinformujemy specjalnymi komunikatami.

Stanisław Paćkowski - "Jeszcz nowsze"
Zbigniew Wachnik - "Dekameron"
Ewa Majchrzak - "Kim jesteś"

Sympozjum: „Fotografia rozszczepiona”

Fotografia rozumiana jako twórczość artystyczna uległa w latach siedemdziesiątych rozszczepieniu na metafotografię, zintegrowaną z pozostałymi sztukami wizualnymi, oraz na fotografię autonomiczną (z obrazem fotograficznym jako jedyną formą przekazu myśli). Przyczyny tego faktu tkwią w sferze idei, gdzie manifestuje się przede wszystkim innością pojmowania stosunku sztuki do idei pochodzącej spoza niej. Konfrontacja stanowisk integracji i samoograniczenia rozgrywa się na tle zmiany kształtu społecznej komunikacji… (z założeń programowych sympozjum).

Miejsce sympozjum: Hol i sale Muzeum Zakładowego ZWCh „Stilon” – ul. Pomorska 63

Czas trwania: 4 maja ’84 godz. 14:30 do 6 maja ’84 godz. 12:00

PROGRAM

Referaty:

dr Alicja Kępińska – Warszawa – Myślenie nasłuchujące

dr Sławomir Magała – Poznań – Fotografia bezdomna

Adam Sobota – Wrocław – Medializm jako idea w sztuce

Jerzy Busza – krytyk sztuki – Warszawa – O tym jak ślęczałem nad zaproszeniem na niniejsze spotkanie

Bolesław Stachow – Racibórz – Gorzów’84

Kazimierz Obuchowski – Poznań – XXX

Jerzy Ludwikowski – Toruń – XXX

Janusz Bogucki – Warszawa – XXX

Urszula Czartoryska – Łódź – XXX

Komunikaty:

Andrzej Brzeziński – Warszawa – Spojrzenie na sens sztuki

Stefan Wojnecki – Poznań – Rewizja sztuki w duchu holistyczno-transcendentnym

Józef Robakowski – Łódź – XXX

Wojciech Bruszewski – Łódź – XXX

 

WYSTAWY TOWARZYSZĄCE:

Wystawa fotografii czeskiej Vladimir Birgus – Praha FAMU, Josef Pokorny – Praha: – zestawy autorskie

Oraz Wybór Prac Młodych Czeskich Fotografików (opracowanie zestawu; V. Birgus i J. Pokorny)

Otwarcie wystawy: 4 maja 1984r. godz. 12:00 w Małej Galerii BWA-GTF

Waldemar Frąckiewicz - "Krople słońca"
Bogusław Blajer - "Waleria w akcie i portrecie"

XIV KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

Ogólnopolska Wystawa
Fotograficzna

“Konfrontacje ’84”
– do wystawy zakwalifikowano 21 zestawów autorskich – 231 zdjęć oraz dwa
zestawy

Poza konkursem. Nagrody: I –
Mieczysław Wielicz­ko – Olsztyn, I1.- Zb. Wachnik – Gorzów, III – An­na
Łuniewicz – Zielona Góra. Wyróżnienia: Mirosła­wa Granops – Gorzów

“Prezentacje autorskie
’84” prace 31 autorów – po­nad 300 zdjęć

– Fotografia czeska:
Vladimir Birgus – Praha – 28 prac Josef Pokorny – Praha – 36 prac

Wybór prac młodych
fotografików – 41 zdjęć

Sympozjum: temat “Fotografia
rozszczepiona” – refera­ty wygłosili: Alicja Kępińska, Sławomir Magala,
Adam So­bota, Jerzy Busza, Bolestaw Stachow, prof. Kazimierz Obu­chowski, Jerzy
Ludwiński, prof. Janusz Bogucki, Urszula Czartoryska. Komunikaty: Andrzej
Brzeziński, Stefan Woj­necki, Józef Robakowski, Wojciech Bruszewski

Powyższą kronikę czternastu
imprez Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych od 1969 roku do roku 1984
opraco­wano na podstawie materiałów archiwalnych i katalogów Konfrontacji –
wydawanych corocznie od 1972 r. (III Konfron­tacje). Wyjątek stanowią XIII
Konfrontacje z 1983 r. – poświęcone głównie dyskusji nad stanem polskiej
fotografii, ­gdy nie wydano katalogu a tylko teksty referatów i streszczenie
dyskusji.