KONFRONTACJE 2016

Tradycja i przyszłość gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych

Trzydziesta ósma edycja Konfrontacji Fotograficznych jest szczególna ze względu na wprowadzone przez organizatorów ograniczenie polegające na przyjmowaniu na wystawę jedynie tych prac, które zostały wykonane metodami tradycyjnymi. Taki zabieg miał w zamierzeniu stworzyć aktualny przegląd postaw bazujących na klasycznym warsztacie fotograficznym (w tym również metod dziewiętnastowiecznych), które w ostatnim czasie przeżywają swój renesans. Pomysł ten był jednak ryzykowny i z pewnością przyczynił się do zmniejszenia liczby zgłoszonych na konkurs prac, gdyż od kilku już edycji imprezę zdominowały zdjęcia powstające na drodze rejestracji cyfrowej Wśród tegorocznych zdjęć znalazły się jednak takie, w których widać twórcze wykorzystanie dobrze opanowanego warsztatu, dające możliwość zbudowania ciekawej wystawy pokonkursowej. Co więcej, nadesłane zestawy (regulamin nie dopuszcza ekspozycji prac pojedynczych) były w większości przemyślane i co warte zauważenia „nieprzegadane”.

Jury zgodnym werdyktem postanowiło przyznać dwie równorzędne drugie nagrody Jerzemu Wierzbickiemu za klasyczny, dokumentalny cykl pt. „Czarnobyl, 30 lat po katastrofie” oraz kolektywowi Świetlica za zrealizowany techniką otworkową zestaw „Szklane domy nieznana historia zagubionej walizki Cezarego Baryki” Trzecią nagrodę otrzymał Piotr Perczyński za perfekcyjnie wykonany w technice gumy wielobarwnej zestaw „Duńskie pejzaże”. Trzy nagrodzone zestawy to wypowiedzi charakteryzujące się zdecydowanie najwyższą pośród nadesłanych prac świadomością warsztatową, objawiającą się nie tylko umiejętnościami technicznymi, ale również udanym „zestrojeniem” wybranej metody z podjętym tematem Wyróżnienie przyznano Marzenie Kolarz za poruszający i interesujący w wielu aspektach zestaw zatytułowany „All” W tym przypadku ocena byłaby z pewnością wyższa, gdyby przedstawione odbitki jakością dorównały obrazowi wyjściowemu (cykl został zrealizowany w technice mokrego kolodionu) Dyplom Honorowy Rady Artystycznej ZPAF został przyznany Januszowi Mielczarkowi za zestaw nietypowo ujętych martwych natur pt. „Prawda przedmiotu”.

Czy zatem tegoroczne ograniczenie techniki prac nadsyłanych na konkurs dostarczyło jakiejś nowej wiedzy lub wniosło nową jakość? Każdy zapewne znajdzie na te pytania własną odpowiedź, lecz niewątpliwie otrzymaliśmy wgląd, choć podkreślmy, że mocno ograniczony, w kondycję „obozu tradycjonalistów” we współczesnej polskiej fotografii. Ta konstatacja wydaje się napawać co najwyżej umiarkowanym optymizmem, biorąc pod uwagę niewielką liczbę nadesłanych zestawów (w porównaniu do poprzednich edycji konkursu), z których zresztą nie wszystkie zostały zakwalifikowane na wystawę. Warto w tym miejscu przywołać spostrzeżenie Bogusława Biegowskiego, jednego z członków nagrodzonego w tym roku kolektywu „Świetlica”, który zauważył, że korzystanie z technologii tradycyjnej ma sens tylko wtedy, gdy umożliwia ona osiągnięcie efektów niedostępnych w pracy innymi technikami.

Zasadnym byłoby się więc zastanowić, w kontekście kolejnych edycji Konfrontacji, w jaki sposób można szczególnie docenić prace wykonane tradycyjnie, nie eliminując jednocześnie zestawów wykonywanych dominującymi obecnie technikami. Fotografie opracowane klasycznymi sposobami kopiowania są bez wątpienia ważne dla konkursu ze względu na jego unikatową formułę, która generalnie sprzyja kreacyjnemu charakterowi nadsyłanych obrazów. Jednak, jak widać po tegorocznej edycji imprezy, oparcie się tylko na nich prowadzi do znacznego ograniczenia liczby twórców nadsyłających prace do oceny jury konkursowego.

Niezależnie od przyczyn spadku zainteresowania konkursem warto się również zastanowić w szerszej perspektywie nad obecną kondycją Konfrontacji Fotograficznych, które w ostatnich latach wyraźnie ustąpiły miejsca wielkim festiwalom fotografii organizowanym choćby w Łodzi czy Krakowie. Osłabienie tej ciągle jednej z najlepiej rozpoznawalnych w kraju imprez fotograficznych nasuwa oczywiste wnioski o konieczności wprowadzenia bardziej hojnego i przemyślanego sposobu jej finansowania, co oczywiście w przeważającej mierze zależy od obecnych włodarzy miasta. Trudno dziś budować imprezy o randze ogólnopolskiej (tym bardziej w peryferyjnie usytuowanym Gorzowie) bazując przede wszystkim na społecznym zaangażowaniu członków Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Bez znaczących nakładów finansowych, choćby na reklamę, oraz większego zaangażowania instytucjonalnego nie da się już skutecznie konkurować z tworzonymi profesjonalnie dużymi festiwalami fotografii 

Maciej Szymanowicz i Sławomir Tobis

Jury Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii „Konfrontacje 2016″ w dniu 16 kwietnia 2016r. w składzie:
dr Sławomir Tobis – ZPAF Poznań – przewodniczący
dr Maciej Szymanowicz – historyk UAM Poznań
Ryszard Dąbrowski – ZPAF Berlin
Janusz Piszczatowski – ZPAF Szczecin
Marian Łazarski – ZPAF Gorzów Wlkp. – sekretarz Jury
po obejrzeniu 22 zestawów zawierających 75 zdjęcia 14 autorów zakwalifikowało do wystawy 21 zestawów składających się z 68 zdjęć 13 autorów. Spośród zakwalifikowanych zestawów zdjęć przyznało zgodnie z regulaminem nagrody i wyróżnieni :
II nagrodęJerzemu Wierzbickiemu z Poznania za zestaw 7 zdjęć „Czarnoby1,30 lat po katastrofie”
II nagrodęŚwietlicy Kolektywowi Fotograficznemu z Poznania za zestaw 4 zdjęć „Szklane domy nieznana historia zagubionej walizki Cezarego Baryki”
III nagroda – Piotrowi Perczyńskiemu z Lublina za zestaw 3 zdjęć. „Duńskie pejzaże”- 3 zdj. (guma dwuchromianowa)
Wyróżnienie – Marzenie Kolarz z Krakowa za zestaw 4 zdjęć -„All”
Dyplom Honorowy Rady Artystycznej ZPAF Januszowi Mielczarkowi z Częstochowy za zestaw 3 zdjęć „Prawda przedmiotu”

Spis autorów i prac w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii „Konfrontacje 2016″
1. Małgorzata Bazylewicz – Szówsko – 3 zdj. „Dziadek”
2. Nikodem Biegowski – Poznań – 3 zdj. „Obcy”
3. Irena Gałuszka – Rzeszów – 2 zest. po 3 zdj. „W zakamarkach przeszłości I i II”
4. Iwona Gierczyk – Rokietnica – 3 zdj. „xxx”
5. Sławomir Gierczyk – Rokietnica – 3 zdj. „xxx”
6. Świetlica Kolektyw Fotograficzny – Poznań – 3 zdj. „Szklane domy nieznana historia zagubionej walizki Cezarego Baryki”- II NAGRODA, 3 zdj. „Zorki prawdziwa historia”, 3zdj. „Inside-Autside”.
7. Marzena Kolarz – Kraków – 4 zdj. „Ali” – WYRÓŻNIENIE, 4 zdj. „Czarnowidzenie”, 4 zdj. „Ku dziecięctwu”
8. Piotr Merda – Gorzów Wlkp. – 3 zdj. „Każdy znak czytaj wspak”
9. Janusz Mielczarek – Częstochowa – 3zdj. „Prawda przedmiotu” – DYPLOM HONOROWY RADY ARTYSTYCZNEJ ZPAF, 3 zdj. „Ballada o krzyżu przydrożnym”, 3zdj. „Tam gdzie pojawia się światło – dobro, musi pojawić się cień-zło”
10. Grzegorz Plenzler – Poznań – 3 zdj. „xxx”
11. Piotr Stefan Perczyński – Lublin – 3 zdj. „Duńskie pejzaże” (guma dwuchromianowa) – III NAGRODA
12. Marek Stańczyk – Siemianowice Śląskie – 3 zdj. „2PIr Destrukcja”
13. Jerzy Wierzbicki – Poznań – 7 zdj. „Czarnobyl, 30 lat po katastrofie” – II NAGRODA

Jerzy Wierzbicki – “Czarnobyl, 30 lat później” – II nagroda 

Świetlica  – Kolektyw Fotograficzny – “Szklane domy – nieznana historia zagubionej walizki Cezarego Baryki” – II nagroda 

Piotr Stefan Perczyński “Duńskie pejzaże” – guma dwuchromianowa – III nagroda 

Marzena Kolarz – “ALL” – wyróżnienie

Janusz Mielczarek – “Prawda przedmiotu” – Dyplom Honorowy Rady Artystycznej ZPAF

Janusz Mielczarek - "Ballada o krzyżu przydrożnym"
Janusz Mielczarek - "Tam gdzie pojawia się światło - dobro, musi pojawić się cień - zło"
Marek Stańczyk - "2PIr Dekonstrukcja"
Irena Gałuszka - "W zakamarkach przeszłości I"
Irena Gałuszka - "W zakamarkach przeszłości II"
Marzena Kolarz - "Czarnowidzenie"
Marzena Kolarz - "Ku dziecięctwu"
Piotr Merda - "każdy znak czytaj wspak"
Nikodem Biegowski - "Obcy"
Grzegorz Plenzler - "XXX"
Małgorzata Bazylewicz - "Dziadek"
Iwona Gierczyk - "XXX"
Iwona Gierczyk - "XXX"

Issa Touma – Wspomnienia z Martwych Miast / Syria 

Issa Touma (urodzony 16 lipca 1962 w Tartus, Syria) jest fotografem samoukiem z Aleppo. Jego prace znajdują się w wielu międzynarodowych kolekcjach, w tym w Victoria & Albert Museum w Londynie. W 1992 roku otworzył „Black and White Gallery”, pierwszą fotograficzną galerię na Środkowym Wschodzie. Po jej zamknięciu w 1996 roku założył Le Pont, niezależną organizację i galerię, która promuje wolność słowa i stymuluje lokalną scenę artystyczną poprzez imprezy międzynarodowe: International Photo Festival (pierwszy odbył się w 1997 roku) i International Women’s Art Festival (pierwszy odbył się w 1999 roku).

W 2012 roku, krótko po wybuchu syryjskiej rewolucji, Le Pont zainicjował Art Camping dla syryjskich uchodźców i mieszkańców Aleppo. Ten unikalny projekt, którego uczestnicy pochodzą z różnych grup religijnych i etnicznych, stara się wspierać odporność na radykalizm polityczny i religijny poprzez interwencje artystyczne i dialog kulturowy. 

Wystawa „Wspomnienia z Martwych Miast / Syria” przenosi nas na ulice Aleppo. W fotografiach przed i w trakcie wojny Issa Touma chwyta życie codzienne. „Prawdziwe historie są na ulicach, a nie w mediach” – stwierdza artysta. W wystawie „Wspomnienia z Martwych Miast / Syria” aspekt pamięci -zapominania i zapamiętywania – nie tylko dotyczy Syrii, ale całego świata. Jest to refleksja nad naturą i istotą prawdy w historii, polityce, kulturze, sztuce i codziennym życiu. Prace Issy sprawiają, że ukryte historie, zwykłe codzienne wydarzenia – stają się widoczne, zapamiętane i ważne, mimo iż nie są z nagłówków gazet.

Po rewolucji z 2012 roku Aleppo stało się martwym miastem, 98% starego miasta zostało zniszczone. Wśród tych ruin ludzie nadal wiodą codzienne życie, starają się przetrwać w środku wojny. Issa nazywa ich prawdziwymi bohaterami. Ci ludzie żyją dla siebie i swoich rodzin, a nie dla prezydenta, ani dla rewolucjonistów, ani dla ISIS.

“Nie można uzyskać wolności kłamstwem, nie należy zapominać o historii, w przeciwnym razie nie ma solidnej podstawy na przyszłość”, mówi Issa Touma. Mocne obrazy, mocne słowa.

Marcin S. Andrzejewski

Wystawa towarzysząca XXXVIII Konfrontacjom Fotograficznym prezentowana w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta przy ul. Sikorskiego 107 od 13maja 2016r.

Waldemar Śliwczyński – “808,2 KM” 

Waldemar Śliwczyński (1958) – członek Związku Polskich Artystów Fotografików, wydawca i redaktor naczelny „Kwartalnika Fotografia” (do 2012) oraz „Wiadomości Wrzesińskich” (od 1991), właściciel Wydawnictwa Kropka J.W. Śliwczyńscy, absolwent kulturoznawstwa i filozofii na UAM w Poznaniu, mieszka i pracuje we Wrześni. Jego książki – „Cisza” (2008) oraz „Topografia ciszy” (2012) zdobyły wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach na Fotograficzną Publikację Roku. Pomysłodawca i pierwszy kurator (2010-2015) Kolekcji Wrzesińskiej. Wystawia w kraju i zagranicą. Autor bloga „Śliwczyński jestem” (sliwczynski.blogspot.com)

Jeziorsko

Wystawa “808.2 KM” to zdjęcia rzeki od źródeł do ujścia. Warta – rzeka z naszego hymnu druga pod względem długości rzeka w Polsce (w pełni ni w jej granicach) Prezentowana w Małej Galerii GTF przy ul. Chrobrego 4 towarzysząca XXXVIII Konfrontacjaom Fotograficznym od 13 maja 2016 r.

Warta w Poznaniu
Dębno

Organizator: XXXVIII Konfrontacji Fotograficznych Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
Współorganizator: Związek Polskich Artystów Fotografików Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.
Patronat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki
Kurator imprezy: Marian Łazarski
Teksty w katalogu : dr Maciej Szymanowicz, dr Sławomir Tobis
Otwarcie wystawy fotografii – „808,2 km” – Waldemar Śliwczyński 13 maja 2016r. o godz.17:00 w Małej Galerii GTF przy ul. Chrobrego 4 w Gorzowie Wlkp.( wystawa towarzysząca XXXVIII Konfrontacjom Fotograficznym)
Otwarcie imprezy 13 maja 2016 r. o godz. 18:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. przy ul.Sikorskiego107 Ogólnopolska Wystawa Fotografii „Konfrontacje 2016″
Wystawa “Wspomnienia z Martwych Miast/Syria”- Issa Touma – kurator Marcin Andrzejewski
Sympozjum pt.: “Tradycyjne techniki fotografii analogowej w dobie fotografii cyfrowej” prowadzący: dr Maciej Szymanowicz z udziałem artystów fotografów, krytyków sztuki.
Opracowanie katalogu : Marian Łazarski Wydawca: Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
Katalog wydano dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
ISBN: 978-83-935459-8-8