Mariusz Forecki – Pasja Życia

Fotografie codzienności
Fotografia od samego początku swojego istnienia przypisana jest silnie rzeczywistości. Na przestrzeni dziesiątków lat próbowała ona odnaleźć swoje miejsce i rolę, raz zbliżając się do innych plastycznych dziedzin, to znów walcząc o autonomię. Dziś fotografia to zjawisko bardzo żywe i na tyle rozległe, że wszelkie próby jednoznacznego jej określenia wydają się tylko mniej lub bardziej udanymi próbami. Na tak szerokim polu szczególną rolę odgrywają dokumentaliści. To właśnie ta grupa jest chyba najbliżej istoty fotografii, która polega przede wszystkim na rejestracji i nadawaniu scenom ponadczasowego wymiaru. Poznański fotograf, a ściślej mówiąc fotoreporter, Mariusz Forecki jest świadomy jej możliwości i w pełni z nich korzysta. Fotografie Foreckiego to obrazy silne i sugestywne. Nie są to jednak czyste relacje, a raczej są to pytania stawiane w stosunku do strzępów rzeczywistości. Nie udziela jednak odpowiedzi, a „tylko” próbuje zwrócić naszą uwagę na pewne szczegóły i momenty. Jest więc bliższy indywidualnemu stosunkowi do bohaterów swoich zdjęć niż obiektywności, którą zwykło się przypisywać fotografii. Większość emocjonalnego ładunku lokuje raczej w twarzach, gestach i ruchach niż w ukazaniu samego wydarzenia, co powoduje, iż nawet wydawałoby się zwyczajny portret starszej kobiety staje się dynamiczny i wywołuje uczucie niepokoju. To, że fotografuje głównie codzienność zwyczajnych ludzi sugerować może duże znaczenie większość chwil naszego życia. Rola fotoreportera wydaje się sprowadzać tylko do dokonania ich wyboru. świadomie wykorzystana powierzchnia negatywu pokazuje prawdę, dlatego brak tu ingerencji zarówno w warstwę obrazową, jak i w otoczenie. Właściwie trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jaki impuls powoduje wyzwolenie migawki w tym, a nie innym momencie. Brak odpowiedzi zupełnie jednak nie przeszkadza, a nawet wolę być nieświadomy tych powodów. Pozwala to tym fotografiom pozostać wieloznacznymi, uniwersalnymi obrazami — dzięki temu pobudzają one silniej moją uwagę. Jestem przekonany, że Mariusz Forecki już zawsze będzie z pasją przyglądał się życiu nawet wtedy, gdyby przestał fotografować.
Ireneusz Zjeżdżałka

Mariusz Forecki (1962)
Pracował jako fotoreporter w tygodniku Wprost, później w tygodniku Poznaniak. Przez dwa lata w Polskiej Agencji Prasowej Redakcji Fotograficznej. Publikuje reportaże i zdjęcia w prasie ogólnopolskiej m.in. w Magazynie Gazety Wyborczej, Magazynie Rzeczpospolitej, Polityce, Wprost. Obecnie prowadzi Agencję Prasową i Fotograficzną TAMTAM (www.tamtam.pl)
W 1994 roku otrzymał Medal Młodej Sztuki za fotografię prasową.
Laureat Konkursów Polskiej Fotografii Prasowej: 2000 I nagroda w kategorii „Życie codzienne”, zdjęcia pojedyncze i III nagroda w kategorii „Wydarzenia” 1994 wyróżnienie w kategorii życie codzienne 1993 I nagroda w kategorii „Wydarzenia”, III nagroda i wyróżnienie w kategorii „Ludzie”
Ważniejsze wystawy: 1999 Grozny ostatni tydzień, internet Emigranci, internet 1994 Granicami Polski, wystawa fotoreporterów tygodnika Poznaniak, Poznań, Gorzów Wlkp. 1993 Zawód fotoreporter, Galeria Fotografii pf, Poznań 1991 Litwa, Śrem 1988 Armenia trzęsienie ziemi, Poznań, Gniezno, Spitak Armenia Nowe religie w Polsce wyznawcy boga Kryszny, Poznań, Świdnica