Mieczysław Wieliczko – Fotografia Ziemi

Urodziłem się 1 stycznia 1949 roku w Olsztynie, gdzie nadal mieszkam. Fotografią zainteresowałem się w 1973 roku robiąc zdjęcia aż do 1981 roku do tzw. „szuflady”. Rok 1981 był sprawdzianem ośmioletniej pracy – 10 głównych nagród na wiodących ogólnopolskich konkursach fotograficznych.
W latach 1981-84 uczestniczyłem w ponad 30 konkursach zdobywając główne nagrody, m. in.
Biennale Krajobrazu Polskiego, Grad Prix i dyplom Jana Bułhaka – 1981, Srebrny medal – 1983, Wyróżnienie, Medal biennale i dyplom Jana Bułhaka 1985
Prezentacje i Promocje Fotograficzne w Uniejowie 1981, 1982, 1983 – trzy srebrne medale. Polska Fotografia Amatorska 1945-1984 Złoty medal
Fotografuję przede wszystkim to co mnie otacza na co dzień, a jest nim krajobraz północno-wschodniej Polski, gdzie do dziś można obcować z przyrodą nie zniszczoną przez człowieka. Wynikiem samotnych wędrówek i przebywania sam na sam z ziemią Warmii i Mazur jest ta wystawa.

Druk: Zakłady graficzne PPPT w Drezdenku, zam. 469 J7/11, nakład 500 egz., 85.03.