OTWARCIE MAŁEJ GALERII – 24.09.1972

GTF będzie miało swój lokal

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne ma opinie organizacji aktywnej i pełnej inwencji. Opinia ta utrwaliła się dzięki jego szerokiej działalności zarówno w gronie miłośnikow fotografii uprawiających to piękne hobby jak i na szerokim forum. Wieloletnia działalność jest potwierdzeniem tezy, że o wynikach i aktywności nie decyduje lokal i biurko – bo właśnie lokalu brakowało naszym fotografikom.
Lokal nie decyduje, ale brak lokalu jednak utrudnia działalność. W najbliższym czasie brak ten zostanie zlikwidowany. Dzięki porozumieniu między GTF a Społecznym Ogniskiem Artystycznym dla potrzeb towarzystwa udostępnione zostały pomieszczenia piwniczne SOA, gdzie mieścił się kiedyś klub “Palenisko”.
Pomieszczenia te wymagają poważnego remontu. Wydział Kultury pozyskał na ten cel środki do dyspozycji SOA, lecz mogą one zapewnić jedynie dokonanie najniezbędniejszych prac. Zarząd GTF podjął się więc remontu sposobem gospodarczym. Do tego przedsięwzięcia przystąpili bezinteresownie członkowie i sympatycy GTF. Dużą pomoc okazali uczniowie – członkowie ZMS ze Szkoły Przyzakładowej ZM “Gorzów” wraz z ich nauczycielem Feliksem Górą. Zarząd GTF za naszym pośrednictwem składa gorące podziękowanie wszystkim, ktorzy przyczyniają się do przyspieszenia prac remontowych.
Są widoki na to, że lokal będzie gotowy już na tradycyjne Gorzowskie Konfrontacje Kulturalne, w których zawsze cenny udział ma GTF. Posiadanie własnego lokalu umożliwi Gorzowskiemu Towarzystwu Fotograficznemu rozwinięcie nowych form działalności. Zamierza ono organizować szkolenia i prelekcje oraz urządzać cotygodniowe spotkania sympatyków sztuki fotograficznej. Perspektywiczne zamierzenia GTF sięgają urzadzenia Klubu Środowisk Tworczych. (a)

GTF ma swoj lokal

Po wielu staraniach Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne otrzymało własny lokal. Mieści się on w budynku Społecznego Ogniska Artystycznego przy ulicy Chrobrego. Utworzono go dzięki pomocy finansowej Prezydium MRN oraz pomocy dyrekcji SOA i zakładów pracy.
Uroczyste otwarcie nowego lokalu nastąpiło w ubiegłą niedzielę (24.09.1972). Na uroczystość przybyli: I sekretarz KMiP PZPR Edmund Jóźwiak, przewodniczący Prezydium MRM, Jan Telec, kierownik Wydz. Kultury Prezydium MRN, Jan Słowik, przedstawiciele środowisk tworczych oraz liczni sympatycy towarzystwa. Krótkie przemówienia okolicznościowe wygłosili – prezes GTF, Kazimierz Nowik oraz kierownik Wydziału Kultury, Jan Słowik.
Uroczystość uświetniło otwarcie wystawy fotogramów członka towarzystwa, Janiny Trojan, oraz projekcja przeźroczy.
Poprawa warunków kolalowych GTF pozwoli realizować szerzej niż dotychczas statutowe zadania Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Na zdjęciu: Uroczysty moment przecięcia wstęgi
Tekst i zdjęcia: T. Linkiewicz

Zaproszenie na wystawę fotograficzną

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza sympatyków fotografii w niedzelę 24 września godz. 12:30 na wystawę prac Janiny Trojan – członka współzałożyciela GTF.
Wystawa eksponowana jest w nowo otwartym lokalu GTF przy ul. Chrobrego (budynek Społecznego Ogniska Muzycznego). Zachęcamy do obejrzenia wystawy.