Ryszard Tomczuk – Pejzaż Leśny

Urodzony 8 sierpnia 1935 roku w Haliczu. Z Drezdenkiem związany od 1945 roku. Papiernik z wykształcenia, całe życie zawodowe związany z ta profesją. Fotografją interesuje się od szkoły licealnej. W Gorzowskim Towarzystwie Fotograficznym uczestniczy od 1972 roku. Od 1979 do dzisiaj we władzach towarzystwa. Bierze udział we wszystkich dorocznych wystawach GTF zdobywając liczne nadrody. Uczestniczy również w ogólnopolskich wystawach fotograficznych. Jefo fotografie były eksponowane e Niemczech i Czechach. Jest autorem zdjęć publikowanuch w wydawnictwach regionalnych, szczególnie dotyczących Drezdenka i okolic.

Obecna wystawa jest podsumowaniem tematu, który pasjonuje autora od lat.