Sceny Przydrożne

Sceny przydrożne – metaforyczny tytuł kojarzący się przede wszystkim z obserwacją w trakcie pod róży. Obserwacja zaś, nieodwołalnie stanowi element fotografii. Pięcioro podróżników – wędrowców, udających się w podróż w nieznane. Rozglądając się reje-strują wszystko to, co wydaje im się interesujące. Krajobrazy, ludzi, sytuacje. Swoista niewinność rejestracji ma swoje, ogromne zalety. Cechą jej jest czystość obrazu fotograficznego. Obecność zaś wszelkich przejawów życia i natury może być dowodem na pojmowanie rzeczywistości w sposób kompleksowy. Wszak w naszym życiu ludzie, rzeczy i zdarzenia podlegają często wzajemnemu przemieszaniu. Nie zawsze potrafimy i, co ważniejsze, nie zawsze chcemy sublimować poszczególne dziedziny, które emocjonalnie łączą się dla nas w jakąś całość, czasami w zupełnie zaskakujący sposób. I dlatego winniśmy potraktować tę drogę postrzegania chaosu świata z całkowitym zrozumieniem, gdyż jest on tożsamy z temperamentem właściwym ludziom rozpoczynającym swą podróż fotograficzną, która, nie wątpię, będzie prowadziła ich przez najbardziej fascynujące zakamarki świata fotografii.
Wojciech Zawadzki

Marcin Seweryn Andrzejewski urodzony 24 lutego 1977 roku w Drezdenku. Od 1993 roku jest członkiem Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wielokrotny uczestnik Dorocznych Wystaw GTF-u (m.in. 1994-III nagroda, 1997-1 nagroda) oraz Konfrontacji Fotograficznych (1999-II nagroda) Organizator plenerów oraz Letnich Spotkań z Fotografią. Obecnie jest studentem Politechniki Wrocławskiej w Zakładzie Fototechniki oraz Wyższego Studium Fotografii w Je-leniej Górze. Wraz z Cezarym Tymczukiem współtworzy grupę AT gdzie realizują program fotografii otworkowej. Wystawy indywidualne: 1996 – Galeria WIPH, Warszawa 1997 – Mała Galeria GTF-u, Gorzów Wlkp. 2000 – Piwnica Stańczyka, Wrocław

Anna Lewańska urodzona 1972, z fotografią związana od 1993 roku. Absolwentka Policealnego Studium Fotografii w Katowicach – Piotrowicach. Studia w Wyższym Studium Fotografii w Jeleniej Górze oraz w Instytucie „Tvurci Fotografie” w Opawie. Udział w gorzowskich Konfrontacjach Fotograficznych w 1999 roku pracami pt „Autoportret”. Wystawa indywidualna w galerii Suplement pt „fotografie”, Katowice, 2000

Osoba zaproszona do udziału w sali poświęconej architekturze przez Annę Lewańską.
Bartek Barczyk ur.1974 w Tarnowskich Górach. Fotografią zajmuje się od 1993 roku. Absolwent Państwowego Pomaturalnego Studium Kulturalno-Oświatowego w Opolu na specjalizacji: fotografia i film. Wystawy indywidualne: 1997 – „Pod Nad”, Tarnowskie Góry, 1998 – „Inny Śląsk” oraz „Tarnowskie Góry piękno dewastowane”, Tarnowskie Góry ,1999 – „Portrety muzyków”, Pałac w Rybnej, 2000 – „fotografie” (portrety tarnogórzan) Tarnowskie Góry. Publikacje: – fotografie do tomiku poezji Miłosza Wrzesińskiego pt „Uwaga miłe panie” – fotografie do albumu „Tarnowskie góry piękno dewastowane”

Maciej Szymanowicz urodzony 4 kwietnia 1975 roku, związany z środowiskiem skupionym wokół Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, którego jest członkiem od 1993r. Był wielokrotnym uczestnikiem i laureatem Dorocznych Wystaw Fotografii GTF-u (m.in: 1998 – II nagroda, 1999 – I nagroda), a także Ogólnopolskich Konfrontacji Fotograficznych (1999 – wyróżnienie) Trzykrotnie honorowany stypendium artystycznym Prezydenta Miasta Gorzowa. Wystawa indywidualna w styczniu 1998 roku w Małej Galerii GTF-u w Gorzowie Wlkp. Obecnie odbywa studia doktoranckie z zakresu historii fotografii w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu.


Cezary Tymczuk urodzony 18 stycznia 1969 roku w Zgorzelcu. Jest studentem Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze. Wspólnie z Marcinem Sewerynem Andrzejewskim tworzy grupę AT, w ramach której realizuje foto-grafię kamerą otworkową. Jego zainteresowania oscylują wokół fotografii czystej oraz zabytkowych technik szlachetnych. Inspirację czerpie z obserwacji zmian zachodzących w skali wartości uznawanych przez człowieka na linii upływu czasu. Świadomość nieustanności tego procesu wpływa na wyciszenie relacji pomiędzy fotografem a światem zauważanym. Wystawy zbiorowe: 1996 – Collegium Maius Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1999 -Mała Galeria Fotografii „Kontrast” Oborniki Śląskie, – Galeria Domu Kultury, Cieszyn, 2000 – Piwnica Stańczyka, Wrocław

Niech Cię nie niepokoją cierpienia Twe i błędy, wszędy sq drogi proste lecz i manowce są wszędy O to chodzi jedynie by naprzód wciąż iść śmiało, bo zawsze się dochodzi gdzie indziej niż się chciało.
Leopold Staff
Od dziecięcych snów, poprzez młodzieńcze aspiracje, zatrzymując emocje na kawałeczku światłoczułego wytworu ewolucji technologicznej kultury – przemykamy się w Czasie. Nawet nie zdając sobie sprawy, jesteśmy dla potomnych pokoleniem symbolicznego przełomu. Mamy to, o czym wszyscy marzyliśmy jako dzieci. Świat rzeczywisty- świat postrzegany, choć na jednym przecież żyjemy Fotografia to próba pokazania innym tego co często prawie niezauważalne w nas samych. Ufni w swoją potęgę wierzymy, że przez następne lata dzisiejszy obraz życia, zatrzymany w prostokącie zdarzeń, trwać będzie niczym Gatunek.
Cezary Tymczuk, Wrocław 8.01.2001

„Kiedy dziecko było dzieckiem, myślało, że Świat należy do Niego”
„Sceny przydrożne” to wystawa przygotowana specjalnie jako ekspozycja w galerii „ARP” w Krasiczynie. Warunki tam istniejące pozwoliły na podzielenie wystawy na trzy odrębne sale: „Pejzaż” „Architektura” i „Człowiek”, które łączy w całość motyw przewodni fotografii drogi odbieranej dosłownie, jak i fotograficznych poszukiwań ludzi młodych. Prezentacja obejmuje pięć osób pozornie nie mających ze sobą nic wspólnego. Ta pozorność jest złudna. Mimo iż mieszkają w różnych miastach, są w różnym wieku to łączy ich przyjaźń i zamiłowanie do wynalazku z 1839 roku – do FOTOGRAFII. Ta piątka osób jest bardzo różna tak różna, jak ich fotografia. Każdy potraktował zadany temat inaczej, zastosował inną technikę i inne obrazowanie wizualne. Obok fotografii czystej i otworkowej pojawiły się techniki eksperymentalne. Spowodowało to znaczne zróżnicowanie ekspozycji, ale i tak-że fakt iż odbiorca znajdzie dla siebie to co jest dla niego istotne i piękne. Można odnaleźć prostą rejestrację otaczającej nas rzeczywistości, wręcz reporterskie fotogramy z licznych podróży jak i ukierunkowane w odbiorze przemyślenia o naszym życiu. Odrapane fragmenty murów jak i wysublimowane pejzaże. Jest to wystawa silnych kontrastów, takich jakie widzi-my codziennie.
Kurator wystawy Marcin Seweryn Andrzejewski Odrodzenie, Karkonosze 30.12.2000