Sławomir Bugiel – Zima

Bronisław Bugiel ur. w 1934 roku w Chrzanowie. Zawód zdobył w Technikum Fototechnicznym w Katowicach. W roku 1954 podjął pracę w redakcji „Gazety Lubuskiej”, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Wraz z aparatem fotograficznym towarzyszy przemianom i najważniejszym wydarzeniom gospodarczym, politycznym i kulturalnym na Ziemi Lubuskiej. W ciągu 32 lat zaprezentował 8 wystaw indywidualnych oraz 9 wystaw współautorskich. Od wielu lat systematycznie bierze udział w konkursach fotograficznych ogólnopolskich i wojewódzkich, w których zebrał liczne nagrody i wyróżnieni. Jest członkiem Klubu Fotografii Prasowej przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy PRL i Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Odznaczony:
1972 – medalem „Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego”
1974 – Srebrnym Krzyżem Zasługi
1981 – Lubuską Nagrodą Kulturalną – nagroda zbiorowa
1982 – Złotym Krzyżem Zasługi
1984 – Zasłużony Działacz Kultury
1985 – Medal 40-lecia Polski Ludowej

Wydawca Katalogu: Biuro Wystaw Artystycznych – Gorzów, Zdjęcia: Bronisław Bugiel, Druk: Zakłady Graficzne PPPT w Drezdemku, zam 1355, 200 szr., D7/78, 86.06