Stanisław Niedzwiecki – Fotografie

Kurdystan, 1926r.

Stanisław Niedzwiecki – ur. 23 maja 1890 roku w Szajkunach, gub. Wileńska. Uczuł się w szkołach rosyjskich. Na dworze Cara Mikołaja II służył w stopniu kapitana. W wyniku wydarzeń 1917 roku znalazł się najpierw na Zakaukaziu, potem w Persji, gdzie pracował jako archeolog i fotograf. Korespondował z ówcześnie wydawanym pismem „Fotograf polski”, zamieszczając w nim zdjęcia z Persji oraz rozprawy teoretyczne dotyczące estetyki fotografii. Po II wojnie światowej osiadł w Jeleniej Górze. Zmarł w wieku 87 lat. Zbiory fotografii i negatywów odziedziczył Witold Niedzwiecki z Gorzowa. Niewielką liczbę oryginalnych zdjęć posiada Muzeum Narodowe we Wrocławiu. W zbiorach Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego jest spora ilość negatywów oraz nieliczne fotografie.
Wystawa została przygotowana z bardzo zniszczonych negatywów, w większości szklanych, przez Marcina Andrzejewskiego, artystę fotografika z Drezdenka.
Prezentowane na wystawie fotografie zostały wykonane na terenie dawnej północnej Persji. Miejsca te w większości są położone w granicach obecnego Iranu.
Adam Sobota

Stanisław Niedzwiecki, autoportret, 1917 r.
bez tytułu
Kyrch-ajak, 1922 r.
Okolice Teheranu, 1926 r.
Teheran, 1926 r.
Teheran, Szyman, 1930 r.
Tabriz, Wyrób dywanów w amerykańskim przytułku, 1924 r.

Seria Wydawnicza “Fotografie”, Wydawca: “Typoscript”, Wrocław, ISBN 83-89366-12-6