W Obiektywie ‘ 1987

W kolejnym zeszycie „W obiektywie” przedstawiamy zasłużonych członków GTF:
– Konstanty Ludwikowski – współzałożyciel Towarzystwa – dokumentalista pejzażu i folkloru na terenie ziemi gorzowskiej,
– Janina Trojan – zasłużony współzałożyciel Towarzystwa, wieloletni członek Zarządu GTF, autorka wielu wystaw indywidualnych,
– Władysława Nowogórska – zasłużony członek Towarzystwa, członek ZPAF – autorka wielu wystaw indywidualnych,
– Ryszard Tomczuk – wieloletni członek Towarzystwa, obecnie wiceprezes GTF.
Czy stworzenie forum prezentacji i dokumentacji twórczości członków GTF i ZPAF będzie początkiem dokumentowania dokonań gorzowskiego środowiska kulturalnego? – nie możemy tego przewidzieć.
Na razie posiadamy materiały do wydania kolejnych zeszytów „W obiektywie”. Sądzimy, iż przy zawsze życzliwej pomocy władz miasta i województwa, zdołamy je wydać – dokumentując tym samym dorobek gorzowskiego środowiska fotograficznego.
W pierwszym zeszycie przedstawiliśmy sylwetki: Zbigniewa Łąckiego, Waldemara Kućko, Jerzego Szalbierza i Mariana Łazarskiego.
Zespół redajcyjny

Konstanty Ludwokowski

– urodzony 4 listopada 1910 r. w Dolinie – b. woj. stanisławowskie – zmarł 22 listopada 1965 r. w Starym Kurowie, członek GTF od listopada 1954 r. Fotografią zainteresował się mając zaledwie 12 lat. Syn rzeźnika – po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w warsztacie ojca. W czasie okupacji był rzeźnikiem lub fotografem w zależności od potrzeby. Na zlecenie konspiracji wykonywał zdjęcia do dokumentów osobistych członków Armii Krajowej.
W 1945 r. osiedlił się na Ziemiach Zachodnich w Strzelcach Krajeńskich. W latach 1945-1948 był kierownikiem Stawów Rybnych Buszów-Wilanów, a w latach 1949-1952 – magazynierem w PZGS „Samopomoc Chłopska” w Strzelcach Kraj. W dniu 2 marca 1953 r. po pomyślnym wyniku egzaminu otrzymuje uprawnienia czeladnicze do wykonywania rzemiosła fotografa – świadectwo nr 0242 wydane przez Izbę Rzemieślniczą w Zielonej Górze. W tymże roku otwiera zakład fotograficzny „Foto-Halina” przy ul. Fortecznej Zachodniej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich. Bierze też aktywny udział w życiu społecznym. Jest członkiem Cechu Rzemiosł w Gorzowie leg. nr 200 z 7.05.1953 r. oraz członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, w której w 1956 r. zostaje członkiem Zarządu OSP w Strzelcach Kraj.
W 1954 r. uczestniczy w powołaniu Oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Gorzowie, figuruje na pierwszej liście członków PTF – późniejszego Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od początku aktywnie uczestniczy w działaniach fotograficznych GTF, bierze udział w wystawach dorocznych Towarzystwa, jak również w wystawach fotografii, organizowanych przez rzemiosło. Uczestniczy m.in. w wystawach fotografii rzemiosła w Częstochowie w 1957 r. oraz w Warszawie w Muzeum Regionalnym i w Pałacu Kultury i Nauki w 1958 r.
Jest autorem wystaw indywidualnych „Piękno Ziemi Strzelecko-Krajeńskiej” w 1960 r. oraz „Las” w 1966 r. we własnej pracowni w Starym Kurowie, w którym zamieszkał i prowadził za-kład fotograficzny od 1962 roku.
Umiejętnie łączy uprawianie fotografii zawodowej-rzemieśniczej z fotografią artystyczną. Dokumentuje piękno okolicznego pejzażu, przyrody, folkloru i roślinności, lasu i zabytkowej architektury. Jego fotograficzne archiwum, prowadzone systematycznie i starannie, uległo rozproszeniu. W posiadaniu rodziny i w archiwum GTF zachowało się stosunkowo niewiele Jego prac. Część z nich prezentujemy w niniejszym zeszycie.
Zarząd Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego w uznaniu zasług Konstantego Ludwikowskiego jako działacza i dokumentalisty pejzażu w 1966 roku ustanowił nagrodę Jego imienia przyznawaną corocznie za najlepsze zdjęcie pejzażu prezentowane na kolejnej – od XI w 1966 r. dorocznej wystawie członków GTF.

"Portret zduna" 1962
"Mniszek"
"Portret babci" 1962
"Kościół w Santoku" 1963
"Fragment kościoła w Lubiczu" 1963
"Smutne Misato" 1958
"Osada leśna"
"Las"
"Pieluszki" 1958
"Stary wiatrak w Czechowie" 1960
"Owce" 1958

Janina Trojan

– urodzona 5 czerwca 1918 r. w Swojatyczach b. woj. nowogródzkie. Wykształcenie podstawowe, zawód wykonywany – gospodyni domowa a z zamiłowania i pasji – fotograf. W Gorzowie Wlkp. od 1945 roku. Członek założyciel Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego – październik 1954 r. – przekształconego później w Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne. Wielokrotny członek Zarządu GTF, przez kilka kadencji wiceprezes a także członek Komisji Rewizyjnej GTF. Od lat uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym miasta. Członek GTSK i członek GTK — w Gorzowskim Towarzystwie Kultury pełni funkcje członka Komisji Rewizyjnej i członka Rady GTK, delegat GTK na IV Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Poznaniu w 1986 roku.
Uczestniczy od 1955 r. we wszystkich dorocznych wystawach fotografii członków GTF, laureatka wielu nagród i wyróżnień na tych wystawach. Zainteresowania twórcze – to fotografia dzieci, portret, akt, pejzaż i zdjęcia przyrodnicze.
Autorka indywidualnych wystaw fotografii: 1960 r. – „Dziecko”, 1972 r. – „Drzewa”, 1974 r. – „Portret”, 1979 r. – „Nasze dzieci”, 1982 r. – „Teatr w fotografii” – w ramach grupy, 1983 r. – „Kwiaty”. Wystawy te były eksponowane w Gorzowie, Słubicach, Zielonej Górze, Myśliborzu, Poznaniu oraz w NRD – w Cottbus, Frankfurcie n/O. Ponadto uczestniczyła w wielu prezentacjach zbiorowych GTF na terenie kraju i w NRD. W marcu 1987 r. prezentowała wielką retrospektywną wystawę swojego dorobku w Muzeum „Stilonu” w Gorzowie.
Za dorobek twórczy i działalność społeczną została uhonorowana: „Medalem 40-lecia PRL”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, złotą odznaką „Za zasługi dla województwa gorzowskiego” oraz złotą odznaką Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce.

Z cyklu "Dzieci" 1977
"Marysia" 1979
Z cyklu "Dzieci" 1977
Z cyklu "Drzewa" 1972
1972
1972
1972
Z cyklu "Portrety" 1974-76
Z cyklu "Portrety" 1974-76
Portret 1962
Akt 1975
Akt 1975
Portret 1976
"Pszczelarz" 1982

Władysława Nowogórska

– urodzona 18.07 1933 r. w Grodnie. Od 1945 r mieszka i pracuje w Gorzowie. Wykształcenie średnie fotograficzne. Długoletni zasłużony pracownik Zakładów Włókien Chemicznych „Stilon” w Gorzowie. Od 02.11 1962 r. członek Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 1978 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Aktualnie członek Komisji Artystycznej Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, członek Gorzowskiego Towarzystwa Kultury, współpracuje przy organizacji Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych.
Jako fotografik i reporter najwięcej uwagi poświęca dokumentacji zabytków, ginącemu pejzażowi wiejskiemu, lasom – a w macierzystym zakładzie „Stilon” – ludziom pracy.
Współpracuje z Wojewódzkim Domem Kultury i innymi organizacjami w zakresie organizowania plenerów, wystaw fotograficznych, chętnie przekazuje młodzieży swoje bogate doświadczenie.
Uczestnik wielu konkursów, wystaw i salonów fotograficznych w kraju i zagranicą. W swoim dotychczasowym dorobku zaprezentowała 12 wystaw autorskich.
Publikacje:
„Katalog fotograficzny Ziemi Lubuskiej” – praca zbiorowa – 1972 r.
„Katalog Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego” – Oddział w Gorzowie – 1974 r.
„Biuletyn Numizmatyczny” – nr 2 – Warszawa 1- 976 r.
„Folder Gorzów Wlkp.” – 1975 r.
„Informator o muzeach woj. gorzowskiego” – 1977 r.
Ponadto publikacje w prasie lokalnej i krajowej.
Za działalność zawodową i społeczną została wyróżniona: Złotą odznaką fotoreportera PS – Min. Przem. Chem. 1972 r., Odznaką za zasługi w rozwoju woj. zielonogórskiego – 1973 r., Dyplom Honorowy Federacji Arnot. Stow. Fotograficznych – 1974 r., Srebrny Krzyż Zasługi – 1983 r., Medal 40-lecia PRL – 1984 r., Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” – 1985 r.

"Paradyż" 1963
"Paradyż" 1963
Z cyklu "Wieś" 1969-1970
Z cyklu "Las" 1982
"Nad Wartą i Notecią" 1973-74
"Nad Wartą i Notecią" 1973-74
Z cyklu "Etiuda dla stali" 1977-78
Z cyklu "Etiuda dla stali" 1977-78
Z cyklu "Wieś" 1968
Z cyklu "Las" 1973-74
"Pejzaż gorzowski" 1973-74
Z cyklu "Wieś" 1979
1980
Z cyklu "Gdańska starówka" 1966
Z cyklu "Las" 1973-74

Ryszard Tomczuk

– urodzony 8 sierpnia 1935 r. w Haliczu b. woj. stanisławowskie (obecnie ZSRR) z Drezdenkiem związany od 1945 r. Chemik z wykształcenia, pracuje w miejscowej Fabryce Wyrobów Papierowych jako główny technolog. W Gorzowskim Towarzystwie Fotograficznym od 1972 r. Od 1979 r. jako członek Zarządu – skarbnik, a od 1986 r. wiceprezes GTF W fotografii debiutował w 1970 r. w konkursie z okazji „Święta Prasy” – zdobywając II nagrodę. W 1972 r. otrzymał II nagrodę i dwa wyróżnienia na I Wojewódzkim Konkursie Amatorskiej Fotografii Artystycznej. Bierze udział we wszystkich dorocznych wystawach Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego – uzyskując: Grand Prix – na 30 dorocznej wystawie GTF w 1985 r., I nagrodę – na 18 i 28 dorocznej wystawie w 1973 i 1983 r., II nagrodę – na 22 dorocznej wystawie GTF – 1977 r., III nagrodę – na 23 dorocznej wystawie w 1978 r. oraz liczne wyróżnienia. Zdobył na własność puchar przechodni za reportaż fotograficzny za nagrody w 1973, 1976 i 1977 roku.
Uczestniczył też w ogólnopolskich wystawach fotograficznych: 4 i 8 Konfrontacjach w Gorzowie Wlkp. – w zestawie GTF-u. W wystawie „Abstrakcja w fotografii” – 1976 r. w Zielonej Górze, „Raport o stanie przyrody” w 1977 r. w Gorzowie, a także:
1977 r. – „Dziś ziarno – jutro chleb” w Mroczy – I nagroda,
1978 r. – „Dziecko w obiektywie” w Zielonej Górze,
1980 r. – „Wieś polska” – w Gorzowie – wyróżnienie,
1980 r. – „Piękno krajobrazu leśnego” w Warszawie i Krośnie,
1985 r. – „Wieś polska w obiektywie” w Warszawie,
1985 r. – „III Biennale Plakatu Fotograficznego” w Płocku,
1986 r. – „II Salon Zaproszonych” w Łodzi.
Prace Ryszarda Tomczuka były eksponowane we Frankfurcie nad Odrą w 1977 r. w ramach wystawy GTF-u i w Furstenwalde w NRD też w 1977 r. w wystawie „Raport o stanie przyrody” oraz w Eberswalde-Finow w 1980 r. w ramach wystawy GTF. Jest autorem zdjęć do monografii „Drezdenko i okolice” — wydanej w 1977 r. przez Nadnoteckie Towarzystwo Kultury. Jest członkiem Zarządu Nadnoteckiego Towarzystwa Kultury a także współorganizatorem dziesięciu już plenerów fotograficznych w Drezdenku, których głównym celem jest pokazanie społeczeństwu walorów estetycznych i poznawczych fotografii oraz gromadzenie dokumentacji fotograficznej miasta. Za działalność społeczną i artystyczną wyróżniony srebrną i złotą odznaką „Za zasługi dla województwa gorzowskiego”, srebrną odznaką Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i Medalem 40-lecia PRL.

Z cyklu "Opowieści dziadka" 1971
"Spokojna starość" 1970
"Ich dwoje" 1972-76
Z cyklu "Szewska pasja" 1977
"Sosna" 1978
"Był las" 1979
"Pod nowy las" 1978
"Perspektywa 2" 1984
"Perspektywa 1" 1984
"Pejzaż oszczędny" 1981
"Gdzieś na Pomorzu Zachodnim" 1981
Z cyklu "1945-1983"
"Akt - cztery spojrzenia" 1986

Zespół redakcyjny w składzie: Józef Czerniewicz, Marian Łazarski, Jerzy Szalbierz. Redakcja techniczna: Jan Kuźma. Reprodukcje z orginałów zdjęć Konstandego Ludwikowskiego wykonał: Marian Łazarski. Wydawnictwo finansowane przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp. Klisze wykonano w Poznańskich Zakładach Graficznych im. M. Kasprzaka. Druk: Pracownia Poligrafii przy WDK ul. Wał Okrężny 37. Nakład: 300 egz. 07/87 – N7-139