KONFRONTACJE 1976

Nagrody na konkursową Ogólnopolską Wystawę Fotograficzną „Konfrontacje” ufundował Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp.

Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne zostały zaliczone do imprez wiodących Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce i są organizowane każdego roku w maju pod patronatem FASFwP

Komisarz wystawy: Wiesław Strebejko

Opracowanie katalogu: Józef Czerniewicz, Jerzy Sikora, Wiesław Strebejko, Ryszard Talaska

Otwarcie wystawy: niedziela 23 maja 1976r godz. 11 Muzeum Okręgowe – oficyna – ul. Warszawska 35, czynna do 13 czerwca 1976

O godz. 12 wprowadzający do dyskusji o wystawach odczyt Stefana Wojneckiego – „Współczesna Fotografia”

Program tegorocznych VII Konfrontacji Fotograficznych pozwala stwierdzić rzecz ważną dla środowiska gorzowskiego, a chyba nie tylko dla niego. Mianowicie w przykładnej zgodzie prezentują się amatorzy fotografowie i artyści — członkowie ZPAF. Poszczególne wystawy i prezentacje dzielą co prawda miejsca ekspozycji, łączy jednak pełna powaga stosunku do uprawianej dyscypliny i ambicja ukazania prawie wszystkich jej funkcji i rodzajów. Gorzowian szczególnie zapewne ucieszy wystawa trojga „naszych” — członków GTF, którzy wraz z kolegą z Zielonej Góry pod osąd Wysokiej Komisji i Opinii Miejscowej przedstawiają swoje prace dyplomowe jako kandydaci na członków Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa ta stanowi specjalne potwierdzenie wstępnego zdania o przykładnej zgodzie. Bynajmniej nie zaprzeczę samemu sobie, jeśli teraz stwierdzę, że ta zgoda nie powinna i nie będzie oznaczać sielanki i wzajemnej adoracji. Po pierwsze dlatego, że każda wystawa zawiera ładunek większej lub mniejszej prowokacji do dyskusji o fotografii i nie tylko o niej samej, po drugie dlatego, że prace kandydackie do ZPAF mają, bo muszą (regulamin) mieć walor maksymalnie osobistej wypowiedzi i być wyrazem stosunku do fotografii, po trzecie dlatego, że… wieloletnia historia fotografii w Gorzowie uczy, iż na wystawach nie ma sielanki i adoracji.

GTF jako organizator i autor formuły ogólnopolskiej wystawy towarzystw i klubów fotograficznych pod patronatem Federacji tę właśnie wystawę specjalnie hołubi. I słusznie, bo rzecz pomyślana jest oryginalnie. Przypomnijmy — towarzystwa i kluby zapraszane są do konfrontacje nie poprzez poszczególne prace poszczególnych autorów, ale, jak wymaga regulamin, poprzez zestaw 10 prac co najmniej trzech autorów. Zestaw, a więc efekt spotkania tej grupy ludzi, efekt wspólnie przedyskutowanej wypowiedzi fotograficznej na wybrany przez nich samych temat. Liczba biorących w imprezie udział towarzystw i klubów ustabilizowała się od kilku lat około 15-16. Sądzę, że jest to liczba optymalna, -z tym wszakże zastrzeżeniem, że nie wszystkie zestawy można uznać za istotne, a przynajmniej ciekawe propozycje, choć z drugiej strony, nie ma także zdecydowanie złych. Zestawy nagrodzone wyróżniają się dość zdecydowanie, wszystkie zaś warte są obejrzenia i mogą być podstawą do dyskusji, nawet gdyby miała ona przebieg jednoznacznie krytyczny. W sumie — formuła Konfrontacji sprawdza się i ma wszelkie szanse powodzenia także w przyszłości.

Otwarcie wystaw, dyskusje i jednorazowe prezentacje fotograficzne zgrupowane zostały w dwóch dniach. Prawdziwe mocne uderzenie. Dobrze to i źle zarazem. Dobrze, bo przez tak krótki czas łatwiej utrzymać wysoką temperaturę dyskusji, a źle, ponieważ tak duże zgęszczenie wrażeń może spowodować przesyt, co byłoby szkodliwie paradoksalnym zjawiskiem, bo przecież Gorzów bynajmniej nie cierpi na nadmiar ciekawych imprez. Nie ma w tym jednak winy organizatorów, bo po pierwsze muszą się zmieścić w kalendarzu całych Gorzowskich Konfrontacji, a po drugie goście i autorzy nie bardzo mają gdzie się w Gorzowie zatrzymać na dłużej.

Tegoroczne Konfrontacje Fotograficzne mają szanse stać się początkiem nowego etapu w swoim rozwoju, którego kierunki winny być chyba następujące: coraz szersze prezentowanie fotografii w jej własnym rozwoju, a więc coraz większy udział ZPAF w Konfrontacjach, stały rozwój ogólnopolskiej imprezy amatorskiej i staranne obmyślanie części teoretycznej — sympozjalnej.

JERZY SIKORA

JURY OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ – VII KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE – MAJ 1976

 

Maria Wołyńska – ZPAF – przewodnicząca Jury

Stefan Wojnecki– ZPAF, AFIAP, FASFwP – członek Jury

Waldemar Kućko – ZPAF, GTF – członek Jury

Mieczysław Rzeszewski – ZPAF – członek Jury

Hieronim Świerczyński – SARP – członek Jury

Na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 1976 przyznało nagrody Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp.

I nagroda – 5000 zł – Grupie Fotograficznej „Zbliżenie” – Poznań

II nagroda – 4000 zł – Klubowi Fotograficznemu „6×6” – Warszawa

III nagroda – 3000 zł – Grupie Twórczej „GT” – Poznań

Dyplom Honorowy Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce – Studenckiej Grupie Fotograficznej „Fot-Elek” – Szczecin

Indeks Stowarzyszeń i Autorów Nadesłanych Prac:

 1. Cottbus – NRD: „Fotoklub 70” – Hoyerswerda – Gerhard Clages, Erich Danke

 2. Eberswalde-Finow – NRD: Fotoklub Eberswalde – Peter Matthes, Helga Wehrens, Gunter Rinnhofer

 3. Gdańsk-Oliwa: Klub Fotograficzny „Pomorze” – Wojciech Czerniewicz, Ryszard Fridel, Krzysztof Krzempek, Włodzimierz P. Marszałek, Marek Sosnowski, Bogusław Wawrzonek

 4. Gorzów Wlkp.: Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne – Wiesław Strebejko, Jerzy Szalbierz, Janina Trojan

 5. Jastrzębie Zdrój: Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni” – Tadeusz Brzozowski, Cezary Gajek, Maria Kleca, Zofia Libczyńska, Jerzy Lubczyński, Jan Swoboda, Ryszard Stawowy

 6. Kraków: SZSP RU Politechniki – Studencka Agencja Fotograficzna – Tomasz Henryk Kaiser, Jan Ludwik Zych, Marian Daniel Żyła

 7. Łódź: Klub Fotografów Amatorów ŁDK – Jerzy Błaszczak, Maciej Chronowski, Jerzy Dworak, Sławomir Fila, Krzysztof Wojciechowski

 8. Opole: Opolskie Towarzystwo Fotograficzne – Fryderyk Kremser, Andrzej Przedlacki, Ginter Stiller

 9. Ostrów Wlkp.: Klub Miłośników Fotografii Ostrowskiego Domu Kultury – Janina Kostrzewska, Marian Kostrzewski, Marian Pankowiak, Marek Tuczyński

 10. Ostrów Wlkp.: Grupa Twórcza „JAM-76” przy II LO – Marek Ambroziak, Jeremi Grencel, Arkadiusz Nowak

 11. Poznań: Grupa Twórcza „Zbliżenie”, Pałac Kultury – Maciej Mańkowski, Janusz Nowacki, Stanisław Strzyżewski

 12. Poznań: Grupa Twórcza GT – Barbara Goryńska, Andrzej B. Górski, Jacek Kukieła, Tadeusz Napadło, Zdzisław Orłowski

 13. Szczecin: Studencka Grupa Fotograficzna „Fot-Elek” – Roman Kaszyński, Paweł Kowalski, Bogdan Stasian, Henryk Wilkocki

 14. Szczecinek: Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne – Zbigniew Gabalis, Jan Marks, Metody Metkowski, Leonard Osenkowski

 15. Warszawa: Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne – Grupa Zwyczajna 44 – Andrzej Chodowski, Andrzej Tyszko, Tomasz Wesołowski, Andrzej Zygmuntowicz

 16. Warszawa: Klub „6×6”, Pałac Młodzieży – Andrzej Borys, Jerzy Fedak, Mariusz Hermanowicz, Janusz Lirski

 

Na Ogólnopolskiej Wystawie Fotograficznej „Konfrontacje” wzięło udział 16 stowarzyszeń i klubów fotograficznych nadsyłając 160 prac 64 autorów.

Sobota 22 maja, Klub MPiK ul. Sikorskiego 126, godz. 13:30

Kazimierz Helebrandt, Jerzy Olek

FOTOTEATR

? teatr – teatr to umowna relacja między jednostką a społeczeństwem; teatr otwarty to zacieranie granic między sztuką i rzeczywistością, to
akcja; to zdarzenie; to wizualizacja dramaturgii życia; życie to teatr; obrazowe elementy tego życia to namiastka, to wieloznaczność,
to gra przypadków; to chaotyczny spektakl codziennej porcji komunikatów, informacji, sygnałów i znaków; to FOTOTEATR?????????
Kazimierz Helebrandt, Jerzy Olek

 

KONSULTACJE 76

Galeria GTF, ul. Chrobrego 4, godz. 16:00

Wystawa czynna do dnia 13 czerwca 1976 roku

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA PRAC DYPLOMOWYCH DO ZPAF

Władysława Nowogórska – GTF

Czesław Łuniewicz – LTF

Wiesław Strebejko – GTF

Jerzy Szalbierz – GTF

fot. Leszek Szurkowski

NIEDZIELA 23 MAJA

WYSTAWA PRAC LESZKA SZURKOWSKIEGO I GRZEGORZA SZTABIŃSKIEGO

Muzeum Okręgowe ul. Warszawska 35, godz. 11.00

LESZEK SZURKOWSKI — artysta fotografik, członek ZPAF, urodzony w 1949 roku w Poznaniu. Studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Członek Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego od 1964 roku. Od 1972 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1966 roku prezentował 7 wystaw indywidualnych. Udział w ponad 70 wystawach w kraju i za granicą oraz w oficjalnych ekspozycjach współczesnej fotografii polskiej w Tokio, Chalon-sur-Saon, Londynie, Budapeszcie, Meksyku i Paryżu. Za prezentowane prace otrzymał 15 nagród, dyplomów i medali. W Gorzowie Wlkp. prezentuje swoje wystawy po raz trzeci indywidualnie, a kilkakrotnie prezentował prace w wystawach zbiorowych, m.in. w wystawach: Porównania 73, Konfrontacje, Kobiety Stilonu.

GRZEGORZ SZTABIŃSKI — artysta plastyk, członek ZPAP, urodzony w Łodzi w 1946 roku. Studia artystyczne odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, dyplom w 1970 roku. Studia filozoficzne w Uniwersytecie Łódzkim ukończył w 1972 roku. Twórczość w zakresie malarstwa i rysunku. Zajmuje się teorią sztuki i krytyką artystyczną. Od 1970 roku bierze udział w wielu wystawach i konkursach okręgowych i ogólnopolskich. Prezentuje też swe prace na wystawach sztuki polskiej za granicą — w Berlinie Zach., Essen, Paryżu i Sofii. Prezentował 4 wystawy indywidualne w Poznaniu, Łodzi, Chełmie Lubelskim i Goittingen (RFN). Za prezentowane prace otrzymał szereg nagród i wyróżnień.

Czynna do 13 czerwca 1976  

fot. Jerzy Olek

 „ALBUM BOGDY” – PREZENTACJA PRAC JERZEGO OLKA Muzeum Okręgowe godz. 12.00

 NIEDZIELA 23 MAJA

Klub MPiK godz. 16.00 WYSTAWA FOTOGRAFICZNA Z EBERSWALDE-FINOW (NRD)

CHORIN

W kilku tematycznych cyklach pokazana została leżąca w pobliżu Eberswalde-Finow miejscowość Chorin, znana w NRD z pięknej zabytkowej architektury poklasztornej, walorów rekreacyjno-wypoczynkowych, pięknych lasów i jezior, a szczególnie z plenerowych koncertów najlepszych w NRD orkiestr i solistów.

ODCZYT „OD FOT-ARTU DO FOTO-MEDIUM

AUTOR ODCZYTU: JERZY OLEK — KRYTYK I FOTOGRAFIK,

zamieszkały we Wrocławiu. Pracuje w kwartalniku „Fotografia”

Godz. 17.00 — bezpośrednio po otwarciu i dyskusji nad wystawą „Chorin”

Klub GTSK ul. Sikorskiego 5, godz. 19.00

NIESKOŃCZONOŚĆ CZERNI I BIELI” prezentacja fotograficzna

JERZEGO OLKA I LESZKA SZURKOWSKIEGO

Prapremiera

„…Malewicz w zasadzie, jako pierwszy, doszedł do fotograficznego kresu, wystawiając w okresie narodzin suprematyzmu, rewelacyjny „Czarny kwadrat na białym tle”; zaś w kilka lat później „Biały kwadrat na białym tle”. Czyż nie można obu tych prac uznać za kwintesencję fotograficzności, za symbol świata czarno-białego, za wyraz skrajnego radykalizmu, za model absolutnej konsekwencji?…” Jerzy Olek „Nurt” — maj 76

fot. Grzegorz Sztabiński