KONFRONTACJE 1990

OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII „KONFRONTACJE ’90”

Prezentacje autorskie członków Klubów i Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce – pod patronatem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych.

Otwarcie wystawy: 5 maj 1990 r. o godz. 15:00 w salonach Muzeum Zakładowego ZWCh „Stilon” – ul. Pomorska 63

Coś się kończy, coś się zaczyna?

 

Leży przede mną stos katalogów i biuletynów po różnych imprezach i spotkaniach, które odbywały się w Gorzowie w latach 1967 – 1989. Z pamięci wyłaniają się wydarzenia i obrazy minionych lat. Czy naprawdę to wszystko co zobaczyć można w katalogach i przeczytać w tekstach działo się w Gorzowie? Historia musi odpowiedzieć na pytanie, czym była fotografia w latach naszego powojennego bytu?

Jak to się stało, że właśnie w Gorzowie pokazano tyle fotografii i powiedziano tyle słów, że starczyłoby omal na narodową epopeję? Kto nie poznał lub nie uczestniczył w „Gorzowskich Konfrontacjach” – ten nie może w pełni poznać historii Fotografii Polskiej lat powojennych!

Kulturę tworzą ludzie często nie doceniający swojej pracy, którą uważają za obowiązek wynikający z natury człowieka. „Pracować dla innych” było zawsze czymś lepszym niż pracować dla siebie. Tak rodziły się XIX-wieczne idee narodowego zrywu gdy „pomóc” znaczyło przetrwać i ocalić przyszłość narodu. Sądzę, że w tym modelu pracy społecznej można znaleźć przyczyny tego wszystkiego co zdarzyło się w fotografii w Gorzowie.

Jak jednak łatwo można i umniejszyć potrzebę tego wysiłku! Dziś, gdy wszystko ulega przemianom od dawna oczekiwanym, gdy „prawda ma tylko prawdę znaczyć”, sam pytam siebie czy tyle pracy nie poszło przypadkiem na marne?

Gdy zagrożone są byty środowisk twórczych i artystycznych, gdy może już nikt nie będzie oglądał popisów folklorystycznych w Przytocznej k. Gorzowa takie pytanie o sens przyszłości musi się pojawić. Fotografia towarzyszyła wszystkiemu co buło dobre i złe i jak lustro odbijała nasze skomplikowane problemy. Kiedyś, gdy znalazłem fotografię przedwojennej manifestacji we Lwowie, na której niesiono transparenty „Domagamy się kolonii zamorskich dla Polski” zrozumiałem, że nie wolno lekceważyć żadnego zdjęcia fotograficznego, gdyż niektóre aż „patrzą” swoim wizualnym krzykiem!

W Gorzowie przez 20 kolejnych „Konfrontacji Fotograficznych” powiedziano i pokazano chyba wszystko co składało się na istotę fotografii lat ostatnich. Można to było oglądać wspaniałe przykłady sztuki fotograficznej jak i słuchać opinii twórców i krytyków. Nie zabrakło kontrowersyjnych prezentacji i takichże wypowiedzi. Od fotografii nazwanej „naiwną” aż po polityczne demonstracje. Nie wiem czy, gdy zamknie się XX-krotna impreza. A twarde ekonomiczne warunki uniemożliwią szeroki charakter przyszłych Konfrontacji, nie powstaną potrzeby dokładnej analizy wszystkiego co przyczyniło się do rozwoju Polskiej Fotografii w latach powojennych. Wtedy starannie i dokładnie będzie się szukać „kto pierwszy pokazał lub kto pierwszy powiedział” coś, co dało początek nurtowi fotograficznej twórczości. Takich znanych wydarzeń było w Gorzowie wiele, bardzo wiele. Wystarczy przypomnieć tytuły kolejnych „Konfrontacji”. Jak w 1977 roku „Sztuka wizualna jako narzędzie poznania”. W 1978r. „Problemy języka w fotografii” czy w 1979 r. „Przestrzeń społeczna fotografii”. Tu przyjeżdżali wszyscy. Amatorzy i działacze, artyści i krytycy. Ta wspólnota była rodzajem „majowego uniwersytetu” w Gorzowie, który narzucał konieczność poszerzenia twórczych horyzontów oraz zmuszał do krytyki własnych rozwiązań. Nie było chyba tematu z zakresu fotografii, który by tu w Gorzowie nie był omawiany, jak i nie zabrakło przykładów wszystkich twórczych postaw. A ileż by można było dowiedzieć się o naszej i światowej historii fotografii! Tu powstawały koncepcje rozwoju ZPAF jak i zmiany modelu ruchu fotograficznego. Tu szereg ludzi różnych zawodów i poglądów, różnych postaw i orientacji. Koronowanym twórcą imprezy gorzowskiej był dziś już legendarny S.P. Waldemar Kućko „Wilniuk”, który tęsknotę za opuszczoną ojcowizną zamienił na miłość i pracę dla Ziemi Gorzowskiej. Jego śmierć wstrząsnęła konstrukcją Gorzowskich Spotkań ale dzięki pracy następców nie załamała wyrosłego plonu! Tu rodzi się pytanie, czy twórcy, których tu obdarzano hojnie gościnnością i nie tylko duchową strawą pamiętają o „Gorzowie w potrzebie”? Czy dziś chcą wzbogacić imprezy swoim bezinteresownym udziałem, podzielić się nowymi refleksjami i zaprezentować być może tu zainspirowane idee i dzieła. Zdaje mi się, że lista dłużników Gorzowa jest długa! Nie wiadomo jednak w którym momencie „coś co było” stało się impulsem rodzącym nowe wartości!

Dzisiejsze trudności i nasza technologiczna zapaść fotograficzna przypominają o słowach wielkiego Laszlo Moholy Nagy’go, współtwórcy „Bauhausu”, który powiedział, że analfabetą przyszłości będzie ten kto nie potrafi posługiwać się aparatem fotograficzny. Czy wobec nowości nadchodzącej techniki nie stajemy się wtórnymi analfabetami? Za blisko jeszcze na podsumowanie tego co dokonano w ciągu 20-tu kolejnych „Konfrontacji Gorzowskich”, ale czas taki nadejdzie. Taj jak kiedyś stawiano na „ołtarzu sztuki” wielkich twórców i artystów aby „podnosić na duchu”, tak kiedyś będzie się przywoływać entuzjazm i zapał towarzyszący spotkaniom w Gorzowie, po to, aby nie odbierać wiary, że fotografia jest potrzebna nam i Ojczyźnie!

Jerzy Lewczyński

Jury Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii „Konfrontacje ‘90”

Jerzy Lewczyński – ZPAF, AFIAP – przewodniczący,

Romuald Zielazek – ZPAF

Janusz Nowack – ZPAF

Władysława Nowogórska – ZPAF

Jerzy Szalbierz – ZPAF

Józef Czerniewicz – GTF – sekretarz jury

Na posiedzeniu w dniu 12 marca 1990 r. – w pierwszym etapie ustaliło: z nadesłanych 105 zestawów (408 zdjęć) 63 autorów – zakwalifikowało do konkursu i ekspozycji 59 zestawów (225 zdjęć) 44 autorów.

W drugim etapie – z 59 zakwalifikowanych zestawów – jury przyznało nagrody i wyróżnienia niżej wymienionym autorom:

I nagrodę – złoty medal PFSF i 250000 zł otrzymał: Andrzej Olichwier – Białystok – za zestaw „Klisze” – 4 zdjęcia

I nagrodę – złoty medal PFSF i 250000 zł otrzymał: Jacek Łukasik – Słupsk – za zestaw „Jarocin” – 5 zdęć

II nagrodę – srebrny medal PFSF i 200000 zł otrzymał: Ireneusz Linde – Sieraków – za zestaw „Nadmorskie impresje” – 4 zdjęcia

Trzeciej nagrody nie przyznano;

wyróżnienie – dyplom PFSF i 70000 zł otrzymała: Małgorzata Mikołajczyk – Zduńska Wola – za zestaw „Mury, które idą przez wieki” – 6 zdęć

wyróżnienie – dyplom PFSF i 70000 zł otrzymał: Michał Drozd – Rzeszów – za zestaw „Katharis” – 3 zdjęcia i „Tryptyk z kobietą” – 3 zdjęcia

wyróżnienie – dyplom PFSF i 70000 zł otrzymał: Krzysztof Kadłubowski – Białystok – za zestaw „Akt we wnętrzu” – 4 zdęcia

wyróżnienie – dyplom PFSF i 70000 zł otrzymał: Marcin Stosik – Żnin – za zestaw „Spacer z wiosenną melancholią” – 3 zdjęcia.

Jury postanowiło wystąpić o przyznanie dyplomu Rady Artystycznej ZPAF Markowi Jóźków – Koszalin – za zestaw „Pejzaż polski” – 5 zdjęć.

Z uwagi na wysoki poziom prac konkursowych – jury postanowiło przyznać dwie równorzędne pierwsze nagrody i drugą nagrodę – nie przyznając trzeciej nagrody oraz przyznać dodatkowe wyróżnienie.

Andrzej Olichwier - Białystok, zestaw "Klisze" - I nagroda
Jacek Łukasik - Słupsk, zestaw "Jarocin" - I nagroda
Ireneusz Linde - Sieraków, zestaw "Nadmorskie impresje" - II nagroda

Index autorów i prac

Dąbrowski Grzegorz – Białystok: zestaw „Przyjaciele” – 3 zdjęcia

Dominik Lech – Gorzów Wlkp. zestaw bez tytułu – 4 zdjęcia

Drozd Michał – Rzeszów: zestaw „Katharsis” – 3 zdjęcia i „Tryptyk z kobietą” – 3 zdjęcia

Drzewiecki Marek – Bolesławic: zestaw „Wizje” – 3 zdjęcia i „Elementaris” – 3 zdjęcia

Drzewiecki Marek i Brzezicki Paweł – Bolesławiec: zestaw „Trzy razy oko” – 3 zdjęcia

Dzierżanowska Ewa – Warszawa: zestaw „Karkonosze” – 6 zdjęć

Gałuszka Irena – Rzeszów: zestawy „Rozstanie” – 3 zdjęcia i „Cerkiew” – 3 zdjęcia

Gonicki Piotr – Zgorzelec: zestaw bez tytułu – 3 zdjęcia

Janczaruk Paweł – Zielona Góra: „Jarocińskie pogowanie” – 4 zdjęcia

Jóźków Marek – Koszalin: zestawy „Gdzieś w Bieszczadach” – 4 zdjęcia i „Pejzaż polski” – 5 zdjęć

Kadłubowski Krzysztof – Białystok: zestaw „Akt” – 4 zdjęcia i „akt we wnętrzu” – 4 zdjęcia

Kleszcz Jerzy – Wrocław: zestaw „Emerytowany młynarz…” – 9 zdjęć

Koprucki Tomasz – Zielona Góra: zestaw „Zjazd” – 3 zdjęcia i „Przejście w „ – 3 zdjęcia

Kubera Marcin – Warszawa: zestaw „Trzy akty” – 3 zdjęcia

Kudła Mariusz – Bielsko-Biała: zestaw „Światło” – 3 zdjęcia

Kuras Adam – Grojec: zestaw „Bielszy odcień bieli” – 3 zdjęcia

Lewandowski Grzegorz – Sopot: zestaw „Tryptyk – antywizje” – 3 zdjęcia

Linde Ireneusz – Sieraków: zestaw „Nadmorskie impresje” – 4 zdjęcia

Łazarski Marian – Gorzów Wlkp.: zestaw bez tytułu – 4 zdjęcia

Łukasik Jacek – Słupsk: zestaw „Jarocin” – 5 zdjęć

Matczyński Jarosław – Zielona Góra: zestaw „Darowany rok” – 3 zdjęcia i „Pamela” – 3 zdjęcia

Matoryn Grzegorz – Bolesławiec: zestaw „Reqiem dla pałacu” – 3 zdjęcia

Mikołajczyk Małgorzata – Zduńska Wola: zestawy „Taniec – zapis w czasie” – 9 zdjęć i „Mury, które idą przez wieki” – 6 zdjęć

Miłosz Andrzej – Gorzów Wlkp.: zestaw bez tytułu – 6 zdjęć

Nowak Artur – Warszawa: zestaw „Posągi” – 3 zdjęcia

Olichwier Andrzej – Białystok: zestaw „Klisze” – 4 zdjęcia

Pietraszkiewicz Zbigniew – Żar: zestawy „Pokonać los” – 3 zdjęcia i „Można siadać” – 3 zdjęcia

Płóciennik Witold – Zielona Góra: zestawy „Zagubieni mieszkańcy pól w obronie kapusty” – 4 zdjęcia i „W ogrodzie rolnika indywidualnego…” – 4 zdjęcia

Poprawski Ryszard – Zielona Góra: zestawy „Czy runął już ostatni mur?” – 3 zdjęcia i „Pejzaż radioaktywny” – 4 zdjęcia kolor

Powietrzyński Piotr – Opole: „Portrety” – 3 zdjęcia

Reich Krzysztof – Wrocław: zestaw „Wierchy” – 3 zdjęcia

Różyński Wojciech – Warszawa: zestaw „Moje love story” – 3 zdjęcia

Sajkowski Sławomir – Gorzów Wlkp.: zestaw „Maski” – 3 zdjęcia

Stępień Krzysztof – Zgorzelec: zestawy „Góry” – 5 zdjęć i „Portret Człowieka” – 3 zdjęcia

Stosik Marcin – Żnin: zestaw „Spacer z wiosenną melancholią” – 3 zdjęcia

Szarski Tomasz – Wrocław: zestawy „Nabożeństwo majowe” – 3 zdjęcia i „Kobieta – XX wiek” – 3 zdjęcia

Szczupaj Bogdan – Pawlikówka: zestaw „Ocean – życie – zniszczenie” – 3 zdjęcia

Urbanek Wiktor – Warszawa: zestaw „Kuchenne uroki” – 6 zdjęć

Wasiłowski Piotr – Świebodzin: zestawy „Autoportret” – 3 zdjęcia, „Martwe miasto” – 3 zdjęcia i „Ostatni atak” – 3 zdjęcia

Włodkowski Mirosław – Słupsk: „Wydmy” – 6 zdjęć

Wojciechowski Krzysztof – Otwock: „Mgła – impresje” – 4 zdjęcia

Wygoda Jerzy – Rzeszów: „Kłopotliwy spadek” – 4 zdjęcia

Zabłocki Piotr – Gdańsk – Olowa: „Chrzest w kościele Zielono-Świątkowym – Oczyszczenie” – 4 zdjęcia.

Malgorzata Mikolajczyk, Zduńska Wola - zest. "Mury, które idą przez wieki", wyróżnienie
Michał Drozd, Rzeszów- zest. "Katharsis", wyróżnienie
Krzysztof Kadlubowski, Białystok, zest. "Aky we wnętrzu", wyróżnienie
Marek Jóźków, Koszalin - zest. "Pejzaż polski" - syplom ZPAF
Marcin Stosik, Żnin - zest. "Spacer z wiosenną melancholią" - wyróżnienie
Mirosław Włodkowski, Słupsk - zest. "Wydmy"

Fotografia Wielkiej Brytanii:

Frank Meadow Sutcliffe (1853-1941)

 

Wystawa udostępniona przez Instytut Brytyjski w Warszawie, w salonach Biura Wystaw Artystycznych w Gorzowie – ul. Pomorska 63 otwarcie: 5 maja 1990 r. o godz. 15:00

Frank Meadow Suticlife (1853-1941) był wybitnym fotografem portretu, pejzażu i obyczajów. Jego pionierska praca koncentrowała się na jego rodzinnym terytorium, rodzimej społeczności doliny Esk i otaczających ją wrzosowisk, pasmach górskich, miejscowościach rybackich wybrzeża Yorkshire, uliczkach i zabytkach Whitby.

Jego fotografie są uderzającymi, pełnymi uczucia i bezpretensjonalnymi, wizualnymi obrazami, które ujawniają wielkie techniczne mistrzostwo ale także demonstrują bliską więź Sutcliffe’a z tematem jego zdjęć. Zdjęcia rybaków, ich żon i dzieci, robotników rolnych i włóczęgów – są czymś więcej niż pieczołowicie, ale też naturalnie upozorowanymi studiami postaci – one dokumentują mające wkrótce zaniknąć formy i wzory życia w północnej, rolniczej i morskiej Anglii końca XIX wieku. Zdjęcia te powinno się uważać za precedensy wyrazu artystycznego w historii fotografii.

Duże ilości szklanych negatywów Sutcliffe’a sa w posiadaniu Towarzystwa Literackiego i Filozoficznego w Whitby. We współpracy z Towarzystwem Bill Eylin Shaw z Galerii Sutcliffe’a w Whitby sporządził współczesne odbitki netę wystawę, która między innymi zawiera sporą ilość portretów rodziny Sutcliff’a.

Frank Meadow Sutcliffe - Wielka Brytania - "Przejście do przystani"

Międzynarodowa Wystawa Fotografii duetu fotografików Hermina i Manfred Gsteu – Austria

W salonach Biura Wystaw Artystycznych w Gorzowie – Pomorska 63

Otwarcie wystawy: 5 maja 1990 r. o godz. 15:00

 

Manfred GSTEU – Enns – Austraia

Urodzony 28 września 1951r. w Feldkirch, Vorarlberg, żonaty, 1 syn, zamieszkały w Enns od 1978 r. Działalność fotograficzna od 1974r. a od 1978 roku w międzynarodowych salonach fotograficznych z b. dużym sukcesem. Ponad 1300 akceptacji – przyjętych prac na wystawy międzynarodowe i pobad 150 wyróżnień na tych wystawach. Ulubione tematy: life – portret, fotografia krajobrazowa, oraz takie tematy, jak „człowiek w swoim środowisku pracy”, „dziecko i środowisko”, motywy graficzne itp. Ponad 30 wystaw autorskich w USA, Belgii, RFN, Danii, NRD, Polsce i w innych krajach oraz oczywiście w Austrii.

Międzynarodowy juror fotograficzny, kierownik wystaw w międzynarodowych salonach foto, publikacje prac w zagranicznych czasopismach fotograficznych i katalogach.

Tytuły honorowe PSA, EFIAP, OGPh, Fotoklub Orizonte, Tow. Fot. W Macao, Foto – Creative i innych.

 

Hermine GSTEU- Enns – Austria

Urodzona 26 lipca 1943 r. w Enns – Austria, zamężna, troje dzieci, gospodyni domowa. Działalność na polu fotografii od 1971 roku z b. dużym sukcesem. Ponad 850 akceptacji – przyjętych prac na międzynarodowe wystawy fotografii i ponad 140 wyróżnień na tych wystawach. Najbardziej ulubione tematy: life – portret, dziecko i środowisko, człowiek w swoim świecie pracy, motywy graficzne. Ponad 15 wystaw autorskich w USA, Danii, RFN, Polsce oraz Austrii. Publikacje prac w międzynarodowych czasopismach fotograficznych. Tytuł honorowy EFIAP.

Wyznanie autorów: W fotografii chcemy specjalnie, my oboje, wyrazić nasze osobiste odczucia nakierowane wypowiedziami obrazu, zachęcić do dyskusjo a tym samym pielęgnować to, na co często brak czasu w hehtycznym tempie współczesności: Zauważyć i Zastanowić się.

 

Nasze fotografie obok wypowiedzi i formalnej konstrukcji – ukazują kontrasty, jasność i ciemność, co jeszcze wzmacnia wypowiedź. Obok radości z fotografowania, udziału w międzynarodowych salonach fotografii, własnych wystaw autorskich w kraju i poza granicami – naszą głęboką filozofią jest „Budowanie mostów” do innych ludzi, poznawanie innej mentalności i w końcu wspólnego języka, który często nie potrzebuje słów, gdy zamiast nich mówi fotografia.

Hermine Gsteu - Austria - "Pociecha"
Manfred Gsteu - Austria - "Rusztowanie"

Harry Handenberg: Spotkanie z Syberią

 

Wystawa fotografii w salonach BWA, Gorzów Wlkp. ul. Pomorska 63 – otwarcie 5 maja 1990 r. o godz. 15:00

Harry Handenberg, dyplomowany fotografik VBK DDR Stralsund – krótkie kalendarium biograficzne:

1935 – 8 sierpnia urodzony w Stralsund

1952 – zakończenie nauki w zawodzie malarza

1956 – początek pracy fotograficznej

1958 – współpraca w kółku fotograficznym Stoczni w Stralsund

1962 – członek Zarządu Okręgowego Rostock w Towarzystwie Fotograficznym w ramach Związku Kultury NRD

1966 – fotograf zakładowy w Przedsiębiorstwie Państw. Stocznia Ludowa w Stralsund

1969 – 1974 studium eksternistyczne w Szkole Grafiki i Sztuki Księgarskiej e Lipsku u Horsta Thorau zakończone dyplomem fotografika

1970 – fotoreporter „Ostsee – Zeitung” w Rostoku

1971 – członek Związku Dziennikarzy NRD

1972 – przyznanie tytułu AFIAP przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej

1974 – kandydat do Związku Plastyków NRD

1976 – wybrany do Centralnego Zarządu Towarzystw Fotograficznych w Związku Kultury NRD

1977 – Przyjęty na członka w Związku Artystów Plastyków NRD

1984 – rozpoczyna pracę w wolnym zawodzie jako fotografik.

Pobyty studyjne w Ruminii, na Węgrzech, w Polsce, ZSRR, Syrii i Zachodnim Berlinie.

Wystawia prace na licznych narodowych i międzynarodowych wystawach i salonach fotograficznych, między innymi na Wystawie Sztuki NRD e Rostocku oraz n IX i X Wystawie Sztuki NRD w Dreźnie. Wystawy autorskie w galeriach NRD, Węgier, Rumunii i Polski.

Harry Handenberg - NRD - z cyklu "Spotkanie z Syberią"

Adam LESISZ: Wystawa Fotografii

Wystawa fotografii w salonach BWA, Gorzów Wlkp. ul. Pomorska 63 – otwarcie 5 maja 1990 r. o godz. 15:00

 

Adam Lesisz – Wrocław – Piramowicza 6

Urodzony w 1948 r. Studia na Politechnice Wrocławskiej, tam też pracuje. Fotografią zajmuje się od roku 1968. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików.

Od autora: Fotografia jest zasadniczo zjawiskiem fizykochemicznym, ale bywa też czasem sztuką. Jako sztuka wizualna ma szereg specyficznych uwarunkowań, z których zasadniczym jest nierozerwalny związek z wybranym fragmentem czasowym otaczającej nas rzeczywistości. Cechy te są najczęściej poważnym obciążeniem dla spełnienia aktu twórczego przy pomocy tego tworzywa.

Uważam, że ciągłe przełamywanie charakterystycznych dla fotografii ograniczeń, próby świadomego przyporządkowania swojej koncepcji twórczej banalnego, nawet motywu, celem wyrażenia i przeniesienia własnych wartości – może być pierwiastkiem sztuki. Po to jednak, by powszechne zjawisko świata techniki stało się sztuką, trzeba je gruntownie poznać i poznawać dalej, panować nad nim i starać się je zrozumieć.

W swojej działalności fotograficznej staram się wspomniane problemy uwzględniać, we właściwej sobie proporcji.

Adam Lesisz - ZPAF Wrocław

Janusz Leśniak: Wystawa Fotografii

Wystawa fotografii w salonach BWA, Gorzów Wlkp. ul. Pomorska 63 – otwarcie 5 maja 1990 r. o godz. 15:00

Janusz Leśniak – Kraków – członek Związku Polskich Artystów Fotografików, urodzony 12 czerwca 1947 r. w Krakowie. Od 1965 r. aktywnie uczestniczy w twórczości fotograficznej. Udział w ponad 40 wystawach zbiorowych i 14 wystaw autorskich w kraju i za granicą – w Czechosłowacji, Jugosławii, Kanadzie, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Recenzje i omówienia w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Prace w zbiorach: Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku (USA), Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz w zbiorach prywatnych w kraju oraz RFN, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA.

Janusz Leśniak - ZPAF Poznań

Janusz NOWACKI – ZPAF – Poznań

Wystawy fotografii – Pod kopułą lasu, Impresje tatrzańskie

W sali Biura Wystaw Artystycznych w Gorzowie – Pomorska 63

 

Motto autora: „Jestem częścią krajobrazu i realizuje się przez krajobraz. Fotografie z drogi do CISZY, która pozostanie”.

Janusz Nowacki - ZPAF Poznań
Władysława Nowogórska - ZPAF Gorzów Wlkp.
Marian Łazarski - Gorzów Wlkp., bez tytułu