KONFRONTACJE 2002-2022

2002

XXXI KONFROTACJE FOTOGRAFICZNE

2004

XXXII KONFROTACJE FOTOGRAFICZNE

2006

XXXIII KONFROTACJE FOTOGRAFICZNE

2008

XXXIV KONFROTACJE FOTOGRAFICZNE

2010

XXXV KONFROTACJE FOTOGRAFICZNE

2012

XXXVI KONFROTACJE FOTOGRAFICZNE

2014

XXXVII KONFROTACJE FOTOGRAFICZNE

2016

XXXVIII KONFROTACJE FOTOGRAFICZNE

2018

XXXIX KONFROTACJE FOTOGRAFICZNE

2020

XL KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

2022

XLI KONFRONTACE FOTOGRAFICZNE