KONFRONTACJE 2014

Konfrontacje Fotograficzne to bodaj najstarszy odbywający się nieprzerwanie konkurs fotograficzny, o zasięgu przekraczającym granice Polski. Konkurs z bogatą historią, w którym zarówno po stronie uczestników, jak i jurorów, wielokrotnie brały udział znakomitości środowiska fotograficznego. Znaczącym, jak się wydaje, wyzwaniem dla uczestników konkursu, jest wymóg przedstawienia zestawu co najmniej 3 prac. Premiuje on realizacje przemyślane, wykonane w sposób konsekwentny oraz ze świadomością prawideł rządzących narracją i budowaniem cyklu. Jedno dobre zdjęcie może być efektem szczęśliwego zbiegu okoliczności, natomiast formuła zestawu z jednej strony bezwzględnie obnaża słabe, ale z drugiej – eksponuje silne strony poszczególnych propozycji. Pierwsza nagroda przypadła Patrycji Mielnik z Batowic za zestaw 3 zdjęć, których wspólnym elementem jest postać nagiej kobiety zamkniętej w szklanym akwarium, umieszczonym inwazyjnie w przestrzeni ciekawie oświetlonego nocnego pejzażu. Prace są znakomicie zrealizowane, estetycznie wyrafinowane i odwołują się w dyskretny, ale jednocześnie zdecydowany sposób, do szeregu archetypicznych wartości oraz dychotomii takich choćby jak wolność-ograniczenie, podmiotowość-przedmiotowość człowieka, bezbronność wobec silniejszego czy kwestia samorealizacji kobiety w otaczającym świecie. Zestaw generalnie „nieinwazyjny”, ale jako całość mocny i dający duże pole do własnej interpretacji. Drugą nagrodę otrzymał Ralph Gräf z Poczdamu za barwną serię „On The Way”, także posiadającą wspólny element – w postaci pary ludzi (kobiety oraz mężczyzny w czarnym kapeluszu i takimż garniturze), pokazanych w różnych przestrzeniach (plaża i brzeg morza, las, stary wiatrak w nieco surrealnym otoczeniu rozmyślnie porozstawianych dyń). Również ta propozycja jest dobrze dopracowana koncepcyjnie oraz graficznie i przede wszystkim posiada swoją fabułę. Laureatem trzeciej nagrody został Sebastian Szmyd z Gorzowa Wielkopolskiego za serię „Pasje”, składającą się z portretów wykonanych konsekwentnie w tym samym planie, zbliżonym do planu amerykańskiego. Na każdym ze zdjęć charakterystycznie ubrany bohater pozuje z utensyliami – jak można się domyślać z tytułu – ilustrującymi jego pasję (poroże i broń myśliwska, paleta i pędzle, torba reporterska i aparat fotograficzny, gaźnik samochodowy). Kadrowanie jest tutaj szczególne – autor pokazuje jedynie połowę twarzy modela, eliminując oczy. Rezygnacja z pokazania „zwierciadła duszy” powoduje koncentrację na fizycznej stronie osoby oraz – szerzej – pokazanej sytuacji. Dzięki sfotografowanym rekwizytom można jednak – niejako dookoła – zajrzeć w duszę portretowanej osoby. Cykl jest spójny wizualnie, a powtarzany kadr wzmacnia wymowę każdego kolejnego obrazu. Piotrowi Perczyńskiemu z Lublina zostało przyznane wyróżnienie za cykl trzech zdjęć zatytułowany „Autografy”. Fotografie te, w odróżnieniu od omówionych powyżej, są odrealnione, refleksyjne i przynajmniej w jakiejś mierze mistyczne. Oprócz nieostrej, oświetlonej jedynie we fragmencie twarzy, obrazy są „podpisane” lub wręcz „opisane” światłem. Lightpainting został tutaj wykorzystany jako integralny element opowieści, silnie skorelowany z wyrazem twarzy modela i – ogólniej – charakterem lub raczej nastrojem zdjęcia. Janusz Wojewoda z Rzeszowa otrzymał Dyplom Honorowy ZPAF za zestaw „To J.”. Także tutaj mamy do czynienia z autoportretem, nieco tylko odrealnionym, wykonanym w technice gumy. Zaproponowane kadry są proste, wręcz elementarne z punktu widzenia motoryki ludzkiej twarzy. Podkreślić należy bardzo adekwatne wykorzystanie techniki szlachetnej, wraz z jej zredukowaną skalą tonalną. Dzięki jej połączeniu Z zastosowanym rozproszonym oświetleniem można dużo łatwiej skoncentrować się na istocie przekazu i psychologicznej warstwie proponowanego obrazu. Zestaw ten przy okazji dobitnie demonstruje, że powrót do korzeni i klasycznych
tematów fotograficznych może być skuteczną odtrutką na zalew zdjęć, których główną zaletą jest fakt, że zostały wykonane w starych technikach.
Tegoroczna, trzydziesta siódma już edycja, mimo nieco mniejszej w porównaniu z poprzednimi Konfrontacjami liczby uczestników i zgłoszonych zestawów, okazała się obfitować w interesujące, znakomicie wykonane prace, a werdykt jury był niemal jednogłośny.
Sławomir Tobis

Jury Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii „Konfrontacje 2014” w dniu 18 kwietnia 2014r. w składzie:

Zdzisław Pacholski – ZPAF Koszalin – przewodniczący
Sławomir Tobis – ZPAF Poznań
Ryszard Dąbrowski – ZPAF – Berlin
Maciej Szymanowicz – historyk UAM Poznań
Henryk Król – ZPAF Poznań
Marian Łazarski – ZPAF Gorzów Wlkp. sekretarz Jury
po obejrzeniu 95 zestawów zawierających 368 zdjęć 40 autorów zakwalifikowało do wystawy 45 zestawów składających się z 141 zdjęć 34 autorów.

Spośród zakwalifikowanych zestawów zdjęć przyznało zgodnie z regulaminem
Nagrody i wyróżnienia :
I nagrodę – 3000 zł – Patrycji Mielnik z Batowic za zestaw 3 zdjęć „Istnienie”
II nagrodę – 2000 zł – Ralph Gräf z Poczdamu za zestaw 3 zdjęć „On The Way”
III nagrodę – 1500 zł – Sebastianowi Szmydowi z Gorzowa Wlkp. za zestaw 4 zdjęć „ Pasje”
Wyróżnienie – 1000 zł – Piotrowi Perczyńskiemu z Lublina za zestaw 3 zdjęć „Autografy”
Dyplom Honorowy Rady Artystycznej ZPAFJanuszowi Wojewoda z Rzeszowa za zestaw 3 zdjęć „ To J.”

Spis autorów i prac na XXXVII Konfrontacje Fotograficzne

Bogusław Biegowski – Poznań – zest. 3 zdj. „Tryptyk morski” .
Bogdan Borowczyk  – Gorzów Wlkp.- zest. 5 zdj. „ W wiejskim rytmie oczepin”
Dariusz Dart Chojnacki – Kalisz – zest. 3 zdj. „Figuracje”, zest. 3 zdj. „Uroczystość”
Marek Cieszkowaki – Berlin – zest. 3 zdj. „Auschwitz Birkenau anno 2013”, zest.3 zdj. „Twarze z kiermaszu”
Iwona Czerniak – Wrocław – zest. 3 zdj. „Zabawa w chowanego”
Ralph Gräf – Poczdam – zest. 3 zdj. „On The Way” II nagroda, zest. 3 zdj. „Vienna In Motion”, zest. 4 zdj. „The Traveller”
Anna B.Gregorczyk – Poznań – zest. 3 zdj. „Archimetrie”
Piotr Grochala – Warszawa – zest. 3 zdj. „W czerwieni”, zest. 3 zdj. „Pionowo”
Krzysztof Grygiel – Gorzów Wlkp.- zest. 3 zdj. „Mimika”, zest. 4 zdj. „Przywileje rozkoszy”
Anna Jakubowska – Gdańsk – zest. 3 zdj. „Pix”, zest. 3 zdj. „Chodząc po wodzie”
Artur Jastrzębski – Tychy – zest. 3 zdj. „Wielka woda w Paprocanach”, zest. 3 zdj. „Struktury czasu”
Zofia Kawalec – Łuszczewska – Piła – zest .3 zdj. „Grafiki znalezione”
Jan Kozakowski – Częstochowa – zest. 4 zdj. „Moje miasto”
Kazimierz Król – Zdroisko – zest. 3 zdj. „Obrazki czasów wspomnień”
Hans Joachim Kühn – Berlin – zest. 3 zdj. „Schnitt flachen“
Micaela Lucas – Berlin – zest. 3 zdj. „What happened?”
Monika Łuczak – Gorzów Wlkp. – zest. 3 zdj. „xxx”
Krzysztof Maksym – Gorzów Wlkp. – zest. 3 zdj. „Troista struktura umysłu”, zest. 3 zdj. „Tele-wizja”
Weronika Markiewicz – Lublin – zest. 3 zdj. „Przeźroczystość”
Zbigniew Meissner – Gorzów Wlkp. – zest. 3 zdj. „Mauzoleum”
Patrycja Mielnik – Batowice – zest. 3 zdj. „Istnienie” I nagroda
Eugeniusz Nurzyński – Gdańsk – zest. 3 zdj. „Misterium”
Grzegorz Pawlak – Lublin – zest. 3 zdj. „Lublin w oczach kamienic”
Piotr Perczyński – Lublin – zest. 3 zdj. „Autografy” wyróżnienie
Tomasz Rozenberg – Toruń – zest. 3 zdj. „ Lęk „
Piotr Spek – Dolaszewo – zest. 3 zdj. „Transrothko – przeniesienia”
Agnieszka Szafirska – Rzeszów – zest. 3 zdj. “Kubistyczne oberki”
Sebastian Szmyd – Gorzów Wlkp.- zest. 4 zdj. „Pasje” III nagroda
Marcin Szołtysek – Rybnik – zest. 3 zdj. „Mistrzostwa”,zest.3 zdj.„Meta/fizyka”
Anna Toch – Lądek Zdrój – zest . 3 zdj. „Pory roku”
Andrzej Witczak – Lipki Wielkie – zest. 3 zdj. „To co nam zostało”
Janusz Wojewoda – Rzeszów – zest. 3 zdj. „To J.” Dyplom Rady Artystycznej ZPAF
Mieczysław Wroński – Stalowa Wola – zest. 3zdj. „Oblicza sacrum”
Izabela Zielińska – Łódź – zest. 3 zdj. „Parasole” ,zest.3 zdj.„Księżyce”

Partycja Mielnik - "Istnienie" - I nagroda
Ralph Graf - "On the Way" - II nagroda
Sebastian Szmyd - "Pasje" - III nagroda
Piotr Perczyński - "Autografy" - wyróżnienie
Janusz Wojewoda - "To J." - Dyplom Rady Artystycznej ZPAF
Ralph Gräf - z cyklu “The Traveller”
Ralph Gräf - z cyklu “Vienna In Motion”
Dariusz Dart Chojnacki - z cyklu "Figuracje"
Dariusz Dart Chojnacki - z cyklu "Uroczystość"
Kazimierz Król z cyklu "Obrazki czasów wspomnień"
Bpgusław Biegowski - z cyklu "Tryptyk morski"
Bogdan Borowczyk - z cyklu "W wiejskim rytmie oczepin"
Marek Cieszkowski - z cyklu "Auschwitz - Birkenou anno 2013"
Marek Cieszkowski - z cyklu "Twarze z kiermaszu"
Anna B. Gregorczyk - z cyklu "Archimetrie"
Iwona Czerniak - z cyklu "Zabawa w chowanego"
Gezrgorz Pawlak - z cyklu "Lublin w oczach kamienic"
Izabela Zielińska - z cyklu "Parasole"
Jan Kozakowski - z cyklu "Moje miasto"
Mieczysław Wroński - z cyklu "Oblicza sacrum"
Krzysztof Maksym - z cyklu "Tele-wizja"
Krzysztof Maksym - z cyklu "Troista struktura umysły"
Piotr Grochala - z cyklu "W czerwieni"
Anna Jakubowska - z cyklu "Pix"
Krzysztof Grygiel - z cyklu "Mimika"
Artur Jastrzębski - z cyklu "Wielka woda w Paprocanach"
Artur Jastrzębski - z cyklu "Struktury czasu"
Hans Joachim Kuhn - z cyklu "Schnitt flachen"
Piotr Spek - z cyklu "Transrothko - przeniesienia"
Anna Toch - z cyklu "Pory roku"
Piotr Grochala - z cyklu "Pionowo"
Anna Jakubowska - z cyklu "Chodząc po wodzie"
Izabela Zielińska - z cyklu "Księżyc"
Marcin Szołtysek - z cyklu "Mistrzostwa"
Marcin Szołtysek - z cyklu "Meta/fizyka"
Agnieszka Szwirska - z cyklu "Kubistyczne oberki"
Eugeniusz Nurzyński - z cyklu "Misterium"
Krzysztof Grygiel - z cyklu "Przywileje rozkoszy"
Andrzej Witczak - z cyklu "To co nam zostało"
Monika Łuczak - z cyklu "XXX"
Weronika Markiewicz - z cyklu "Przeżroczystość"
Zbigniew Meissner - z cyklu "Mauzoleum"
Tomasz Rozenberd - z cyklu "Lęk"
Zofia Kawalec-Łuszczewska - z cyklu "Grafiki znalezione"
Miceale Lucas - z cyklu "What happened?"

Organizator: XXXVII Konfrontacji Fotograficznych

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
Współorganizator: Związek Polskich Artystów Fotografików Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.

Patronat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Tadeusz Jędrzejczak
Kurator imprezy: Marian Łazarski Teksty w katalogu: Piotr Spek, Sławomir Tobis
Otwarcie wystawy fotografii – „Przestrzenie” – Piotr Spek 9 maja 2014r. o godz.16,00 w Małej Galerii GTF przy ul.Chrobrego 4 w Gorzowie Wlkp.( wystawa towarzysząca XXXVII Konfrontacjom Fotograficznym)

Otwarcie imprezy 9 maja 2014 r. o godz.17,00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. przy ul.Sikorskiego 107 – Ogólnopolska Wystawa Fotografii „Konfrontacje 2014″ – Sympozjum pt.: “Problemy artystycznej książki fotograficznej” prowadzący: redaktor wydawnictwa „KROPKA” Waldemar Śliwczyński Z udziałem artystów fotografów, krytyków sztuki.
Opracowanie katalogu:Marian Łazarski Wydawca: Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
Katalog wydano dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
ISBN:978-83-955459-3-3
Druk: Drukarnia SONAR Sp.zo.o.,ul.Kostrzyńska 89,66-400 Gorzów Wlkp. Te1.95 7250471,www.sonar.pl