07 Doroczna Wystawa GTF – 1961

03.12 do 31.12.1961, 
Zgłoszono 99 prac, dopuszczono 68 prac – 15 autorów, 

Jury: mgr inż. Aurelia Grad-Kołaczyńska, mgr inż. Kazimierz Jarmołowicz, mgr Ryszard Gruszkiewicz, Władysław Rut

I nagroda – nie przyznano, 
II nagroda – Zbigniew Łącki – „Kompozycja I”, 
II nagroda – Zbigniew Łącki – „Zakłócony Ład”, 
II nagroda – Antoni Różycki – „Zabawa”, 
III nagroda – Kazimierz Nowik – „XXX”, 
III nagroda – Konstanty Ludwikowski – „Ściernisko”, 
III nagroda – Waldemar Kućko – „Portret chirurga”, 
IV nagroda – Janina Trojan – „Niedopałek”, 
Wyróżnienie: Waldemar Kućko – „XXX”, „Okno”, Zbigniew Łącki – „Akt”, Łukasz Prochniewski – „Zachód słońca”, Julia Paczkowska – „Zabawa”
Nagroda Specjalna – Zbigniew Łącki – „Portret aktorki L. Nowickiej”.