68 Doroczna Wystawa GTF - 2023

To już 68 Doroczna Wystawa Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, która od wielu lat ma formułę konkursu, gdzie do „walki” o nagrody stają fotograficy także i spoza Gorzowa. Tym razem po raz kolejny udział w konkursie stworzono dla szerszego grona fotografujących; nie tylko zrzeszonych w GTF ale i uczestników zajęć fotograficznych w gorzowskich domach kultury czy Uniwersytecie – Trzeciego Wieku oraz zaprzyjaźnionych Niemców.
Tak jak w poprzednim roku, tak i w tym, konkurs został zalany zupełnie nie akceptowalnej jakości wydrukami, które jeśli nawet posiadały jakiekolwiek walory „artystyczne” niestety nie mogły zostać ze względów techniczno-estetycznych dopuszczone do ekspozycji. Tak na marginesie – lepiej jest wydrukować 1 lub 2 zdjęcia w dobrej jakości niż 20 kiepskich – koszt będzie podobny, a szansa na akceptację do wystawy zdecydowanie wyższa.
W tym roku na wystawie zabrakło fotografii z tak powszechnego i łatwego tematu jak architektura, stąd też brak nagrody w tej kategorii.
Jury z uwagi na bardzo wyrównany poziom prac pretendujących do głównych nagród, zdecydowało o innym niż zwykle ich podziale. Nie przyznano I, II oraz III nagrody i w zamian tego trzy równorzędne.
I tak nagrody główne otrzymali:
Bogdan Bloch za znakomitą fotografie „tęczowego garbusa”,
Magdalena Lipniewska za inscenizowane portrety pt. „Portret bez twarzy”,
Mateusz Kowalczyk za zestaw „Kwestia czasu”.
Z nagrodami tematycznymi, w tym roku jury nie miało większego problemu, wyróżnienia otrzymali:
Bronisław Pilich i Egon Hocker,
– za pejzaż Daniel Folek za nowoczesne podejście do tematu,
– podobnie jak w wypadku Stefana Kasprzyka za portret,
– w kategorii reportażu dla Aleksandra Grabowskiego za historyczne już fotografie z ul. Hawelańskiej w Gorzowie Wlkp.
Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
M. S. Andrzejewski

Jury 68 Dorocznej Wystawy Fotografii GTF w dniu 11 lutego 2023 roku w składzie:
Prof. UAM dr hab. Maciej Szymanowicz – historyk sztuki Poznań.
mgr Sławomir Jach – Biblioteka AJP Gorzów Wlkp.
Marcin Andrzejewski – ZPAF Gorzów Wlkp.
Marian Łazarski – ZPAF Gorzów Wlkp. sekretarz Jury
Po obejrzeniu 240 zdjęć 35 autorów zakwalifikowano do wystawy 64 zdjęcia 30 autorów. Z uwagi na wyrównany poziom prac, Jury przyznano 3 równorzędne nagrody i wyróżnienia:
NagrodaMateuszowi Kowalczykowi za 3 zdjęcia „Kwestia Czasu 1,2,3″
NagrodaMagdalenie Lipniewskiej 3 zdjęcia „Portret bez twarzy”
NagrodaBogdanowi Blochowi 1 zdjęcie „Bez tytułu pejzaż”
Wyróżnienie za pejzaż im. K. LudwikowskiegoDanielowi Folkowi za 2 zdjęcia „W górze, w chmurze” i „Świat u stóp”
Wyróżnienie za portret im. Zb. ŁąckiegoStefanowi Kasprzykowi za 1 zdjęcie „Zaślepiony ciszą”
Wyróżnienie za reportażAleksandrowi Grabowskiemu za 4 zdjęcia „Jarmark na Hawelańskiej ‘1981″
Wyróżnienie Bronisławowi Pilichowi – za 3 zdjęcia „Uwaga wścieklizna”, „Nasze barwy”, „Przekaz”
Wyróżnienie Egonowi Hücker’owi za 2 zdjęcia „Vintage Radroure”

Spis autorów i prac na 68 Doroczną Wystawę Fotografii GTF

Paweł Ampuła – Gorzów Wlkp. – „Niedoskonałość”, „Inna przestrzeń”, „Odizolowanie”
Bogdan Bloch – Gorzów Wlkp. – „Bez tytułu – pejzaż”- nagroda
Agnieszka Broniecka – Santocko – „Życie”, „Morska bawełna”
Marek Cieszkowski – Tarnów – „Skrzynecki wrócił”
Andrzej Ceckowski – Gorzów – „Perspektywa światła” , „Para”, „Przez firankę okna, Róża”
Aleksandra Czarnecka – Gorzów Wlkp.- „Podlasie” , „Ikona”
Mirosław Dyba – Gorzów Wlkp. – „Trochę się zmieniło-1,2″
Daniel Folek – Lubno – „W górze, w chmurze” , „Świat u stóp”- wyróżnienie im. K. Ludwikowskiego za pejzaż
Ewa Grześkowiak – Santok – „Architektura 3″
Aleksander Grabowski – Gorzów Wikp. – „Jarmark na Hawelańskiej ‘1981″ – wyróżnienie za reportaż
Egon Hücker – Berlin – „Vindage Radroure ” – wyróżnienie
Rainer Hühnert – Berlin – „Love”, „Tram bei nacht”, „Spigelung”
Peter Heibel – Berlin – „Gitterrmast”
Henryk Jarmołowicz – Gorzów Wlkp. – „1,2″
Renata Jurczak – Gorzów Wlkp. – „Nieoczywiste”, „Ulotność”
Hans-Joachim Kahn – Berlin – „Jesienny poranek nad jeziorem”, „Zimowa wędrówka”, „Ponura perspektywa”
Mateusz Kowalczyk – Dębno – „Kwestia czasu 01, 02, 03” – nagroda
Marta Kotowicz – Gorzów Wlkp. – „Biblioteka 2″, „W bibliotece”
Jacek Kostanecki – Gorzów Wlkp. – „Volkswagen rower”
Stefan Kasprzyk – Gorzów Wlkp. – „Czekając na odpowiedź”, „Zaślepiony ciszą”- wyróżnienie za portret im. Zb. Łąckiego
Magdalena Lipniewska – Gorzów Wlkp. – „Portret bez twarzy 1,3,5″, „Portret bez twarzy 2,4,6″ – nagroda
Katarzyna Mielcarek – Barlinek – „Harmonia”, „Co to?”
Grzegorz Milewski – Gorzów Wlkp. – „Skok”
Frank Mlle – Kbnigs Wusterhausen – „Bikerportrt”
Danuta Olszewska – Barlinek – „Krajobraz z wiatrakami”
Jarosław Ostrowski – Gorzów Wlkp. – „Skojarzenia”
Bronisław Pilich – Gorzów Wlkp. – „Przekaz”, „Nasze barwy”, „Uwaga wścieklizna” – wyróżnienie

Małgorzata Piechatzek – Górki- „Szafirki zapraszam do ogrodu”
Michał Rybczyński – Wawrów – „Krowi gang”

Gundolf Senkel – Berlin – „Balet”, „Lasershow”, „Chairs”

Mateusz Kowalczyk – “Kwestia czasu” – nagroda 

Magdalena Lipniewska – “Portret bez twarzy” – nagroda 

Bogdan Bloch – “Bez tytułu – pejzaż” – nagroda 

Daniel Folek – “W górze, w chmurze”, “Świat u stóp” – wyróżnienie za pejzaż im. K. Ludwikowskiego

Stefan Kasprzyk – “Zaślepiony ciszą” – wyróżnienie za portret im. Zb. Łąckiego

Aleksander Grabowski – “Jarmark na Hawelańskiej ‘1981” – wyróżnienie za reportaż

Bronisław Pilich – “Przekaz”, “Nasze barwy”, “Uwaga wścieklizna” – wyróżnienie

Egon Hücker – “Vintage Radroure” – wyróżnienie

Paweł Ampuła -"Niedoskonałość"
Paweł Ampuła -"Inna przestrzeń"
Paweł Ampuła -"Odizolowanie"
Agnieszka Broniecka - "Morska bawełna"
Agnieszka Broniecka - "Życie"
Andrzej Ceckowski - "Para"
Andrzej Ceckowski - "Perspektywa światła"
Peter Heibel - "Maszt kratowy"
Reiner Huhnert - "Love"
Reiner Huhnert - "Tramwaj nocą"
Reiner Huhnert - "Odbicie w lustrze"
Katarzyna Mielcarek - "Harmonia"
Katarzyna Mielcarek - "Co to?"
Magdalena Lipniewska - "Portret bez twarzy 1"
Magdalena Lipniewska - "Portret bez twarzy 3"
Magdalena Lipniewska - "Portret bez twarzy 5"
Aleksandra Czarnecka - "Ikona"
Frank Müller - "Rowerzysta"
Ewa Grześkowiak - "Archutektura - 3"
Renata Jurczak - "Ulotność"
Mirosław Dyba - "Trochę się zmieniło 1"
Mirosław Dyba - "Trochę się zmieniło 2"
Andrzej Ceckowski - "Przez firankę okna, Róża"
Marek Cieszkowski - "Skrzynecki wrócił"
Aleksandra Czarnecka - "Podlasie"
Henryk Jarmołowicz - "1"
Henryk Jarmołowicz - "2"
Renata Jurczak - "Nieoczywiste"
Jacek Kostanecki - "Volkswagen-rower"
Małgorzata Piechatzek - "Szafirki, zapraszam do ogrodu"
Michał Rybczyński - "Krowi gang"
Małgorzata Piechatzek - "Szafirki, zapraszam do ogrodu"
Marta Kotowicz - "W bibliotece"
Marta Kotowicz - "Biblioteka 2"
Hans-Joachim Kühn - "Jesienny poranek nad jeziorem"
Hans-Joachim Kühn - "Ponura pespektywa"
Hans-Joachim Kühn - "Zimowa wędrówka"
Gundolf Senkel - "Lasershow"
Gundolf Senkel - "Balet"
Gundolf Senkel - "Balet"
Gundolf Senkel - "Chairs"
Stefan Kasprzyk - "Czekając na odpowiedź"
Grzegorz Milewski - "Skok"
Danuta Olszewska - "Krajobraz z wiatrakami"
Jarosław Ostrowski - "Skojarzenia"

Marian Łazarski – “Ogród dendrologiczny w Przelewicach” – poza konkursem