23 Doroczna Wystawa GTF – 1978

Zapraszając po raz dwudziesty trzeci na doroczną konkursową wystawę prac swoich członków, Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne składa tym samym jakby meldunek, że wciąż działa i rozwija się. Miało Towarzystwo duże sukcesy w minionym roku. Były nimi Konfrontacje Fotograficzne z arcyciekawym sympozjum, były „wyzwoliny” Jerzego Szalbierza, który uzyskał status artysty fotografika, członka ZPAF-u, było szereg wystaw zbiorowych i indywidualnych. Prezentowana wystawa dowodzi także, że trwa indywidualna praca członków Towarystwa. Bierze w niej udział 15 uczestników. Jest to — zdaniem organizatorów — liczba duża. Tym bardziej ona cieszy, że ponad połowę stanowią młodzi stażem, dorobkiem i wiekiem członkowie GTF.
O charakterze wystawy należy przede wszystkim powiedzieć to, że autorzy w przeważającej mierze odeszli od wypowiedzi poprzez jednostkowy fotogram. Przeważają zestawy — wypowiedzi organizowane za pomocą szeregu lub zbioru fotografii stanowiących całość. Nie znaczy to, że są one najlepsze — główną nagrodę otrzymał bo-wiem fotogram Wiesława Strebejki będący pracą jednostkową. Wydaje się, że zestawy powstały trochę pod wrażeniem formuły Konfrontacji majowych, na które — zgodnie z regulaminem — towarzystwa przysyłają zbiorowe wypowiedzi przynajmniej 3 autorów. Gorzowianie spróbowali zestawów samodzielnie, indywidualnie. Taka jest zresztą jedna z panujących obecnie tendencji.
Jury uznało, że poziom tegorocznej wystawy jest bardzo wyrównany. Czasem taka formuła oznacza, że jest on średni lub przeciętny. Tym razem jednak znaczy ona tylko to, że nie było wybitnie wyróżniającej się ani rażąco odbiegającej in minus propozycji. O nagrodach zadecydowały główne walory pozaformalne, o braku wyróżnienia — zauważone błędy w przekazaniu zamierzonej myśli czy obserwacji.
Po raz pierwszy udział w Dorocznej Wystawie wzięli trzej członkowie GTF z Dębna. Nie zdobyli od razu laurów, być może dlatego, że przysłali prace szczere i poprawne, ale jakby jeszcze nie całkiem świadome, czym chcą przemówić. Nie jest to przygana, raczej zachęta do traktowania fotografii jako swojej wypowiedzi na temat świata i życia. Oczekujemy od Kolegów z Dębna wytrwałości i życzymy sukcesów za rok.
Jako wierny kibic i przyjaciel GTF pozwalam sobie życzyć mu sukcesów organizatorskich w Nowym Roku, a poszczególnym jego członkom stałego rozwoju i laurów w ciągu całego roku i za rok.
Tegoroczna wystawa będzie zapewne, jak każda w GTF dobrą okazją do dyskusji o zadaniach i roli fotografii w kulturze, o sposobach jej uprawiania i popularyzacji.
Jerzy Sikora

Jury XXII Dorocznej Wystawy

Maria Wołyńska – ZPAF – przewodnicząca Jury
Jarosław Stanisławski – ZPAF, AFIAP
Stefan Wojnecki – ZPAF, AFIAP
Waldemar Kućko – ZPAF, GTF
Mieczysław Rzeszewski – ZPAP
Hieronim Świerczyński – SARP
Józef Czerniewicz – GTF – Sekretarz Jury

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 1977 roku Jury przyznało nagrody i wyróżnienia, które otrzymali:
Nagrody główne:
I nagroda: Wiesław Strebejko za pracę „Nous Sommes en Marche”
II nagroda: Janina Trojan — za całość prac z wyłączeniem pracy „Portret rodzinny”
II nagroda: Andrzej Niczewski — za prace: „W kuźni”, „Dźwig” i „Turniej kibiców”
III nagroda: Władysława Nowogórska — za całość prac
III nagroda: Mirosława Granops — za całość prac
III nagroda: Ryszard Tomczuk za zestaw 12 zdjęć „Szewska pasja”

Nagrody specjalne tematyczne:
Nagroda im. Konstantego Ludwikowskiegoza pejzażJanina Trojan za prace: „Krajobraz nadmorski” I i II
Nagroda za portretMirosława Granops za pracę: „Spojrzenie”
Nagroda rzeczowa za fotografię architektury: Mirosława Granops za prace: „XXX” i „Most w Bratysławie”
Nagroda gazety „Stilon Gorzowski” za reportaż: Marek Mich za pracę „Produce of France” Wyróżnienie za przeźrocza barwne: Marian Łazarski — za zestaw „Moja zagroda”

INDEKS AUTORÓW PRAC

Stanisław Gomulak – „Milion” zestaw 11 zdjęć,
Mirosława Granops – „Spojrzenie”, „Most w Bratysławie”, „XXX”
Tadeusz Kowalczyk – „Fotoreporter”, „Zima”, „Maraton” – zestaw 2 zdjęć, „Wędkarz” – zestaw 2 zdjęć, „Las” – zestaw 2 zdjęć, „Jesień życia” – zestaw 2 zdjęć, „Cisza”
Marian Łazarski – „Droga” – zestaw 4 zdjęć
Stanisław Matłacki – „Na ulicy”, „Przy pracy”, „Pastuszka”, „Bracia na lodach”, „Rola”, „Podglądanie”
Marek Mich – „Moja rodzina w Paryżu” – zestaw 4 zdjęć, „Produce of France” – zestaw 6 zdjęć, „Piotr” – zestaw 4 zdjęć, XXX – zestaw 2 zdjęć, XXX
Andrzej Niczewski – „Jola”, „W kuchni”, „Ręce” – zestaw 3 zdjęć, „Turniej kibiców”, „Dźwig”, „Ekstaza”, „Odbicia”
Władysława Nowogórska – „Ziemia gorzowska” – zestaw 3 zdjęć, „Migawki z pleneru” – zestaw 11 zdjęć, „Refleksje” – zestaw 3 zdjęć, XXX – zestaw 3 zdjęć
Ryszard Patorski – „Sen kościelnego” – zestaw 10 zdjęć
Wiesław Strebejko – „Nous Sommes en March”
Ryszard Tomczuk – „Szewska pasja” – zestaw 12 zdjęć
Janina Trojan – „Dzieci” – zestaw 2 zdjęć, „Krajobraz nadmorski – I”, „Krajobraz nadmorski – II”, „Śniadanie na trawie” – zestaw 3 zdjęć, „Portret dziewczyny” – zestaw 3 zdjęć
Marian Voigt – XXX, XXX, XXX
Jerzy Żarek – „Transformacja” – zestaw 4 zdjęć

Marian Łazarski – „Moja zagroda” – zestaw 10 przeźroczy

W XXIII Dorocznej Wystawie Fotograficznej GTF bierze udział 14 członków GTF – prezentując w dziale fotografii łącznie 125 zdjęć – w tym 17 zestawów tematycznych oraz jeden zestaw przeźroczy.

Janina Trojan - II nagroda
Janina Trojan - II nagroda
Janina Trojan - II nagroda
Janina Trojan - nagroda za pejzaż
Janina Trojan - nagroda za pejzaż
Andrzej Niczewski - II nagroda
Andrzej Niczewski - II nagroda
Władysława Nowogórska - III nagroda
Władysława Nowogórska - III nagroda
Morosława Granops - nagroda za portret
Morosława Granops - III nagroda i za architekturę
Morosława Granops - III nagroda i za architekturę
Ryszard Tomczuk - III nagroda
Marek Mich - nagroda "Stilonu Gorzowskiego" za reportaż

Gorzów – 600 szt. – 287 – 01. 78 – A7/1