24 Doroczna Wystawa GTF – 1979

W tym roku po raz pierwszy Jury dorocznej wystawy członków GTF składało się z samych gorzowian. Członkowie GTF będący już profesjonalnymi fotografikami z legitymacjami Związku Polskich Artystów Fotografików oceniali, wraz z Kolegami uprawiającymi inne dyscypliny plastyczne, prace swoich kolegów. Technicznym powodem takie-go wydarzenia jest nasza ukochana zima (czytaj — klęska żywiołowa), która nie pozwoliła na przyjazd jurorów z Poznania. Myślę jednak, że nie to jest głównym powodem. GTF może się cieszyć. że samo uchowało sobie Wysokie Jury. Nie przesądzajmy sprawy, ale niezgorszy był to doping dla ocenianych: — A może i ja… za parę lat…?! Trudne było zadanie tegorocznego Jury. Przysłuchując się jego obradom, zgadzałem się z ogólną oceną przedstawionych prac. Są one różnorodne pod względem charakteru, różne prezentują „podejścia” do fotografii. Nie ma w GTF-ie prac robionych pod jakiś gorzowski wzorzec. To oczywiście dobrze. Każde działanie ma prawo do miana twórczego dopiero wtedy, gdy jest działaniem na indywidualny rachunek, gdy wystawia się pod publiczny osąd pracę zrobioną na własną wiarę, miarę i odpowiedzialność. Tak jest na tej wystawie. Trud Jury polegał nie tylko na wybraniu najlepszych prac dla ich uhonorowania, ale także (jak zawsze) na wypowiedzeniu zdania — poprzez rozdział nagród — co w fotografii uważa się za cenniejsze. Pierwsza nagroda przyznana portretowi mającemu wszelkie znamiona nawiązywania do najlepszej tradycji fotograficznego portretu zdaje się wskazywać, że — mówiąc w uproszczeniu — warsztat i odczucie modela jest wg Jury podstawą zrobienia dobrego portretu i każdego dobrego zdjęcia, w którym musi jednak być jeszcze to „coś”, czego Jury nie nazywa po imieniu, a co jest chyba właśnie indywidualnością autora. Nie znaczy to bynajmniej, że n:e ceni ono innego, mniej tradycyjnego traktowania fotografii. Dowodzi tego druga nagroda. Mając prawo — przy zachowaniu sumy nagród — podzielić je inaczej niż mówi regulamin, Jury skorzystało z tego prawa po to, by zaznaczyć, że zwykła arytmetyka (jedna pierwsza, dwie drugie i trzy trzecie nagrody) zaciemniłaby ocenę poziomu wystawy oraz po to, by pokazać, że na główne nagrody zasługuje mniej prac, niż przewiduje regulamin, za to były one bardziej wyrównane względem siebie. Wszystkim — obecnym i przyszłym — członkom Gorzowskiego Towarzystwa Foto-graficznego chcę serdecznie życzyć, aby jubileuszowy, dwudziesty piąty rok jego działalności przyniósł jubileuszową liczbę sukcesów indywidualnych i zbiorowych, a przyszłoroczna wystawa sprawiła Jury prawdziwy ambarras de richesse.
JERZY SIKORA

Jury XXIV Dorocznej Wystawy GTF
Waldemar Kućko – ZPAF – przewodniczący Jury
Andrzej Gordon – ZPAP
Mieczysław Rzeszewski – ZPAP
Jerzy Szalbierz – ZPAF
Hieronim Świerczyński – SARP
Józef Czerniewicz – GTF – sekretarz JURY

Na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 1979 roku Jury przyznało nagrody i wyróżnienia, które otrzymali:

Nagrody główne:
I nagroda: – Janina Trojan za pracę „Portret pszczelarza”
II nagroda: – Andrzej Niczewski za pracę „XXX”
III nagroda: – Marian Łazarski za zestaw 4 zdjęć „Nad Wartą”
wyróżnienie: – Janina Trojan za pracę „Krajobraz z chmurką”
wyróżnienie: – Andrzej Niczewski za pracę „Przejazd”
wyróżnienie: – Andrzej Niczewski za pracę „Chińczyk”

Nagrody specjalne — tematyczne:
Nagroda im. Konstantego Ludwikowskiego – za pejzaż – Marian Łazarski za zestaw „Nad Wartą”
Nagroda za portretJanina Trojan za pracę „Portret pszczelarza”
Nagroda gazety „Stilon Gorzowski” – puchar przechodni – za reportaż: – Lucjan Lebiedź za pracę „Rodzinne trio”
Wyróżnienie za przeźrocza barwneRoman Kupiec za zestaw „XXX” (9 przeźroczy).

INDEKS AUTORÓW I PRAC:
Władysław Farynowicz – „Chlewik”, „Brama zabytkowa”, „Renowacja”, „Przyjaciele”
Mirosława Granops – „Bosy” – zestaw 3 zdjęć, „XXX” – zestaw 3 zdjęć
Stanisław Jaworski – „Kraków I”, „Stara uliczka”, „Kraków II”, „Młody robotnik”, „Portret retro”
Lucjan Lebiedź – „Pejzaż”, „Stara brama”, „Na skwerku”, „Portret”, „Rodzinne trio”, „Pejzaż miejski”, „Starzejąca się zagroda”
Marian Łazarski – „Nad Wartą” – zestaw 4 zdjęć
Marek Mich – „Piotr”- zestaw 4 zdjęć, „Portret I-V” – zestaw 5 zdjęć, „PSP” – zestaw 9 zdjęć
Andrzej Niczewski – „Trio”, „Przejazd”, „Spojrzenie”, „Chińczyk”, „Nuda”, „Pożegnanie z przeszłością”, „Metamorfoza”, „XXX”, „Portret z parteru”, „XXX”
Bronisław Olbiszewski – „Kijów – Pieczerska Ławra” – zestaw 4 zdjęć, „Chmielnik na Podolu” – zestaw 3 zdjęć
Ryszard Patorski – „Buty”, „Obżartuch” – zestaw 3 zdjęć
Ryszard Tomczuk – „Los”, „XXX”
Janina Trojan – „Portret pszczelarz”, „Czas przeszły” – zestaw 3 zdjęć, „Krajobraz z chmurką”, „Kasia”
Jerzy Żarek – „Brzemię nowego życia” – zestaw 4 zdjęć, „Dom” – zestaw 3 zdjęć

Zdjęcia zgłoszone poza konkursem:
Wiesław Strebejko – „Sonnets of White and Black Lady”, „The shadows of my life”

Zestawy przeźroczy barwnych:
Roman Kupiec – „XXX” – zestaw 9 prac
Bronisław Olbiszewski – „Kwiaty w Dębnie” – zestaw 12 prac, „Nad Myślą” – zestaw 12 prac
W XXIV Dorocznej Wystawie GTF udział bierze 4 autorów, prezentując 82 zdjęcia czarno-białe i 3 zestawy przeźroczy barwnych.

Janina Trojan - I nagroda i nagroda za portret
Andrzej Niczewski - II nagroda
Marian Łazarski - III nagroda oraz nagroda za pejzaż
Marian Łazarski - III nagroda oraz nagroda za pejzaż
Lucjan Lebiedź - nagroda "Stilonu Gorzowskiego" za reportaż
Janina Trojan - wyróżnienie
Andrzej Niczewski - wyróżnienie
Marek Mich
Ryszard Patorski
Wiesław Strebejko
Ryszard Tomczuk

Fundatorzy nagród: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp., Redakcja gazety “Stiolon Gorzowski” – za reportaż. Opracowanie katalogu: teksty: Józef Czerniewicz i Jerzy Sikora, projekt okładki: Wiesław Strebejko, okładka i układ graficzny: Ryszard Talaska. SZGraf. Z_d nr 10 – 600 szt. – 162 – 01,79 – F7/9