56 Doroczna Wystawa GTF – 2011

Jury pięćdziesiątej szóstej Dorocznej Wystawy Fotografii GTF z dużym niepokojem rozpoczęło pracę w sobotnie przedpołudnie 12marca 2011 roku Niepokój ów bierze się z istniejącej od dłuższego czasu powszechnej wręcz tendencji w sferze kultury popularnej, oraz obyczajowości a dotyczącej natrętnej wręcz nadprodukcji „obrazków” przy pomocy coraz powszechniejszych urządzeń audiowizualnych od telefonu komórkowego z aparatem fotograficznym zaczynając. Zjawisko to ma przynajmniej dwa oblicza Z jednej strony powoduje szalone upowszechnienie „fotografowania” Z drugiej łatwość fotografowania związana z postępem elektroniki stwarza zagrożenie obniżania poziomu fotografii, sprowadzenie jej do poziomu li tylko zabawy podobnej do żucia gumy. W dużej części obawy nasze potwierdziły się. Wystarczy gdy powiemy, że z 342 fotografii 35 autorów na wystawie prezentujemy 88 zdjęć. Kryteria, które doprowadziły do tej selekcji pozostają niezmienne, wciąż bierzemy pod uwagę „myślenie fotograficzne”, nadal ważna jest technika i to co nazywamy rzemiosłem fotografika. Ważny wydaje nam się również cel, który stawia przed sobą autor. Czy jest on jasno określony i czy środki do jego realizacji są odpowiednie. Godne uwagi i podkreślenia jest to, że wciąż nie brakuje uczestników „dorocznej”, że chcą kontynuować swoje dokonania z oceną jury, a także widzów, odbiorców wystawy. Dobrze, że jury ma sporo pracy, choć drażni czasami fakt, że wykonujemy niewdzięczną selekcyjną pracę za autorów. Mamy nadzieję, że dokonany wybór i ocena spotka się ze zrozumieniem. Wszystkim uczestnikom szczególnie tym nagrodzonym składamy podziękowania i gratulacje.
Sławomir Jach

Jury 56 Dorocznej Wystawy Fotografii GTF w dniu 12 marca 2011 roku w składzie:
Władysława Nowogórska – ZPAF Gorzów Wlkp.
Henryk Król – ZPAF Poznań
Sławomir Tobis – ZPAF Poznań
Sławomir Jach – Biblioteka PWSZ Gorzów Wlkp.
Marian Łazarski – ZPAF Gorzów Wlkp.
Po obejrzeniu 342 zdjęć 35 autorów. Zakwalifikowało do wystawy 88 zdjęć 34 autorów. Z zakwalifikowanych zdjęć przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagrodę Lidii Beacie Barej za cykl 4zdj.”Neoprzestrzeń II”
II nagrodę Anicetcie Rother-Bodzon za cykl.3 zdj. „Tata”
III nagrodę Adriannie Mamczarz za cykl 3 zdj. „Podświetlarka”
wyróżnienia:
za portret im. Zb. ŁąckiegoAdrianie Ziemba za zdj. „Zimowa kawa”
za pejzaż im. K. LudwikowskiegoTomaszowi Czarneckiemu za zdj. „Dawno temu”
za reportaż Izabeli Milczarek za 2zdj. „Oblicza Chin”
za zdjęcia architektury – nie przyznano z braku zdjęć
za debiut w wystawieAgnieszce Rosa za zdj. „Chwytaj dzieci”
z braku zdjęć architektury Jury postanowiło przyznać 3 wyróżnienia następującym autorom:
Sebastianowi Szmyd za zdj. „Bez końca”
Agacie Maj za zdj. „Cień twórczości”
Monice Łuczak za zdj. „Kobiecy sen”

Spis Autorów i Prac 56 Dorocznej Wystawy Fotografii GTF
Paweł Ampuła – „Miejska dżungla”
Lidia Beata Barej – „Neoprzestrzeń II”
Aleksandra Czarnecka – „Wieża”, „Zagrożenie I-III”
Andrzej Czarnecki – „XXX”
Tomasz Czarnecki – „Koło”, „Dawno temu”
Aneta Długołęcka – „Cztery pory roku”
Rachela Drescher – „Podświetlarka i farba”, „Blue curacao”
Mirosława Granops – „Krajobraz”, „Tryptyk”
Dominika Kawicka – „Tajemnicza”, „Zmysłowa”
Adam Klimaszewski – „Swit”
Patryk Koryzna – „XXX”
Marek Kosowiec – „Łodzie”
Katarzyna Kućko – „XXX”, „Walford”
Karolina Leśków – „XXX”
Paweł Lisiecki – „Na ciepło”, „Światło”
Monika Łuczak – „Katia”, „Aleksandra”, „XXX”, „Daga”, Kobiecy sen”
Agata Maj – „Otium”, „Duch Podhala”, „Cień twórczości”
Adrianna Mamczarz – „Podświetlarka i farba”, „Blue curacao”, „Światło”, „Podświetlarka”
Izabela Milczarek – „Oblicza Chin”
Magdalena Nowakowska – „Pałac secesyjny w Stanowicach”
Leonard Olechnowicz – „Złota jesień”
Agnieszka Rosa – „Chwytaj dzień”
Aniceta Rother-Bodzon – „Tata”
Ryszard Siedlecki – „Przystań”, „Aaale kawa”, „Kwiatki Peru”
Sebastian Słomiński – „XXX”
Aneta Stosor – „Nowy Orlean”
Sebastian Szmyd – „Gorzów”, „Kuchenne rewolucje”, „Bez końca”
Leszek Szyszłowski – „Mgła”
Aleksandra Więckowska – „A oni siedzą razem”, „Tylko się zgrywam”, „Na ścieżce prawości”
Justyna Winnicka – „A może”
Bartosz Zakrzewski – „Lodowiec”, „Tour Eiffel”
Ewa Zielińska – „Portret”
Adriana Ziemba – „Wszystko zamknięte w saszetce herbaty”, “Zimowa kawa”
Urszula Żak – „Podaj cegłę”
Iwona Żytnicka – „Dwujęzyczna”, „Jaś”, „ Sztućce”, „ Muzyka to ja”

Lidia Beata Barej – “Neoprzestrzeń II” – I nagroda 

Aniceta Rother-Bodzon – “Tata” – II nagroda 

Adrianna Mamczarz – “Podświetlarka” – III nagroda

Adrianna Zięba – “Zimowa kawa” – wyróżnienie za portret im. Zb. Łąckiego

Tomasz Czarnecki – “Dawno temu” – wyróżnienie za pejzaż im. K. Ludwikowskiego

Izabela Milczarek – “Oblicza Chin” – wyróżnienie za reportaż

Agnieszka Rosa – “Chwytaj dzieci” – wyróżnienie za debiut w wystawie

Sebastian Szmyd – “Bez końca” – wyróżnienie

Agata Maj – “Cień tworczości” – wyróżnienie

Monika Łuczak – “Kobiecy sen” – wyróżnienie

Paweł Ampuła - "Miejska dżungla"
Aleksandra Czarnecka - "XXX"
Dominika Kawicka - "Zmysłowa"
Andrzej Czarnecki - "XXX"
Aneta Długołęcka - "Cztery pory roku"
Mirosława Granops - "Krajobraz"
Patryk Koryzna - "XXX"
Katarzyna Kućko - "XXX"
Karolina Leśków - "XXX"
Ryszard Siedlecki - "Kwiatki Peru"
Aneta Stasor - "Nowy Orlean"
Urszula Żak - "Podaj cegłę"
Ewa Zielińska - "Portret"
Iwona Żytnicka - "Jaś"
Rachela Drescher i Adrian Mamzarz - "Podświetlarka i farba"
Leonard Olechnowicz - "Złota jesień"
Paweł Lisiecki - "Na ciepło"
Marek Kosowiec - "Łodzie"
Justyna Winnicka - "A może"
Sebastian Słomiński - "XXX"
Aleksandra Więckowska - "Na ścieżce prawości"
Bartosz Zakrzewski - "Lodowiec"
Adam Klimaszewski - "Świt"

Opracowane na podstawie katalogu z wystawy: ISBN – 978-83-925822-7-4, druk “OSGRAF”, opracowanie: Sławomir Jach, Marian Łazarski. Katalog wydano i wystawę zorganizowano dzięki pomocy finansowej WKUM w Gorzowie Wlkp. i sponsorów: ZUO